vaki

2

A few bonus characters from Eir and Vaki’s story in development, ‘A Friend and a Stranger’.

Their world is full of different races and things! It’s pretty crazy.

There are a race of tall alpaca centaurs! One of them is called Schalan, and she joins the party on their journey.
Then there are the cat people. They’re called dwarfs. You know, ‘cause they’re short and hairy and good with tech and stuff. They invented the internet and everything. That’s why the internet is full of cats!

The lighting mage there is Jiji. They also join the party.
(Yeah, that’s my Skyrim mage made canon.)

GİYİNMİŞ ÇIPLAKLAR KİMLERDİR? 1- Giyindiği halde açık olan (teni gösteren ince elbise giyinen veya bedenlerinin bir tarafı tamamen açık olan), 2- Erkeklere olan meyillerini yansıtan/veya omuzlarını sallayarak, çalımlı (kötü kadınların yürüyüşüyle) yürüyen 3- Başları bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan kadınlar. Bu kadınlar cennete giremez ve –kokusu şu kadar/çok uzak mesafeden alınabilen- cennetin kokusunu dahi koklayamazlar.” (Müslim, Libas, 125) İmam Nevevi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: “Bu hadis, nübüvvet mucizelerindendir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynen buyurduğu şekilde vaki olmuştur. Hadisteki giyinik çıplaklara gelince onda birkaç yön vardır: Birincisi: Allah’ın nimetinden giyinirler, şükründen çıplaktırlar. İkincisi: Elbise olarak giyiniktirler, ancak hayır işlerinde ahirete önem verme ve ibadetlere özen gösterme gibi işlerde çıplaktırlar. Üçüncüsü: Güzelliğini göstermek için bedeninin bir kısmını açarlar. Bunlar giyinik çıplaktır. Dördüncüsü: Vücudunun iç kısmını belli eden ince elbiseler giyerler. Bunlar giyinik çıplaktır. Meyleden ve kendine meylettiren kadınlara gelince, onlar hakkında: ‘Allah’a itaat, namuslarını korumak vb. hususlardan yüz çevirenlerdir’ denilmiştir. Meylettirenler: Yaptıklarını başkalarına öğretenlerdir. Yürürken kibirlenerek yürüyenlerdir. Omuzlarını sallayıp salınarak yürüyenlerdir, denilmiştir. Meyledenler: Hayat kadınları gibi saçlarını tarayanlardır. Erkeklere meylederler, gösterdikleri süsleriyle de erkekleri kendilerine meylettirirler.

anonymous asked:

Evet evet Atatürk müslüman değildi bla bla... O yüzden mi Kuran okudu o yüzden mi halkla İslamı özeleştirdi bir gidin ya boş insanlarsınız

“halkla islam’ı özleştirdi.” çok ilginç, mesela neler sayabilir misiniz ? 

kuran okumuş mu bilmem,(küçükken mektepte illaki okumuştur.) ama kuranı anlamadığı aşikar..

1923 yılında camide hutbe verdiği de vaki olmuş, ama sonradan nedense o camileri ahır yapan kapatan satan da kendisi.. yani karşımıza 2 mustafa kemal çıkıyor..

1- emellerini gerçekleştirmek için islam’ı istismar eden, müslümanları kandıran m.kemal

2-emellerini gerçekleştirdikten sonra onları ezen m.kemal..

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

Наш чудесный отдых. Как долго мы с @annanetae его ждали.. ☺️ (at Vakis Parki)