urban-abstract

7

METAL MIX
Zbombiliśmy wszystko co metalowe i co nie uciekało.
Tak, zabawa magnesami na norweskich ulicach i dróżkach była przednia. Massmix w ramach projektu Brumba to zarówno seria ulicznych warsztatów z tworzenia magnetycznych animacji stop-motion jak również radosny flaneuryzm namaszczający miejską infrastrukturę abstrakcyjnym chaosem.

Zobacz wszystkie animacje tutaj
Więcej ulicznych mixów tutaj

We bombed everything made of metal and what was not moving.
Yes, we had a lot of fun playing with magnets on Norwegian streets and lanes.
Massmix within the project Brumba was both series of street workshops with creating magnetic stop-motion animation as well as the joyful flaneurism covering urban infrastructure with abstract chaos.

See all the animations here
More street mixes here