ukrainianrevoltalphabet

youtube

Presentation poster

vimeo

Our teaser is finally out!

Director | Igor Stekolenko
Cinematographers | Denys Lushchyk, Volodymyr Shklyarevskyy
1st AD | Dmytro Khasanov
Postproduction | Denis Reva
Art department/ Style | Alena Gadjilova, Galina Venglovska
MU artist | Julia Melnik
Actors | Miriam Dragina, Nikita Kvasnikov, Taya Holiy, Olga Ivasiv, Mariia Borysiuk, Nikita Kozachinsky, Maryan, Anton Lushchyk, Alice, Yaroslav Ktitarenko