ukba

Bayram namazını
birlikte kıldığımız yerde kıldım babam..
Secde yerinde aradım nurdan alın izini..
Kokunu içime çeker gibi,
birazdan, öpeceğim ellerin gibi,
sarmaş dolaş eve gideceğimiz gibi,
sarıldığında kalp atışlarını hissedeceğim gibi..
Ne bileyim işte gül yürekli babam..
Varmışsın gibi, sevinç gibi, bayram gibi..

Esmael Nour Ukba

Îman cevherinin kalbden gitmesi, kişinin dünya ve ahirette uğrayacağı en büyük zararlardandır.

Şairin dediği gibi:

Gitse dünya gitse ukba yok keder
Gitse kalbin cevheri, îman gider.

iyi geceler…

Ve Meczub Haykırdı Semaya ;

“Seviyorum” Dedi Dünya Ve Ukba..!

Kuşlar Kırk Gün Kırk Gece Bayram Havasına Büründü Şahit Olduğu Aşk'a..


***

Sordular ;
Ey hafız söyle, şu alemde en karanlık yer neresidir.?
El cevab ;
Nûru'llah ile misâl-i çerâğ yanmayan kulun kalbidir..

Esmael Nour Ukba

Âşıkınam ey nûr-î dilârâ, şem'e düçâr misâl-i pervâne..
Selam sana, salât sana hem gülhân'ım hem ciğervâne..

Esmael Nour Ukba

Bu dünyada ‘varlığı’ ve ‘yokluğu’ gerçek manada hissetmiş insan, her türlü ulvi duygularının bu dünyada tatmin edilemeyeceğini iyi bilir. Görebiliyorsa eğer. Çünkü fabrika durduğu zaman bunca ‘koşturmanın’ felakete sürüklediği anlaşılıyor.

Kendini avutmaya devam etmiyorsa, işte o zaman başlar ukba yolculuğu.

Malum ola ki, sâlike şu dört terk lazımdır: Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hesti, terk-i terk.


Terk-i dünyâ: Zâhid bütün dünyâ nîmetlerini, malı-mülkü âhiret için terk eder.


Terk-i ukbâ: Ârif cenneti ve nîmetlerini, ilâhi Cemâli temâşâ için terk eyler.


Terk-i hesti: Sâlik kendi varlığını da terk ederek, Hakk'da fânî olur.


Terk-i terk: Kâmil ârif terki de terk eder, aklında fikrinde terk diye bir kavram kalmaz. Bâzıları terk-i dünyâ eder ama, ikide bir dünyâyı terk ettiklerini söyler veya bunu düşünürler. Gerçek terk, dünyâyı terk etmeyi terkle olur. Burada terkle, terk etmeme birdir.

| Şâh-ı Nakşîbend (k.s) Hazretleri
Mahmud Erol Kılıç / Tuhfetü'l Uşşâkiyye •

7

Last ever ootd in this location because I’m moving house next week. I’m going to have my own little rooftop apartment now which is super exciting and a bit scary too because moving is always scary. I can’t wait for my forever home but I guess this is the penultimate step towards it because my final move next year will be into my fiance’s arms and to me, he’s home.

Yes, I’m getting married and while part of me kind of wanted to make that announcement with the now traditional ‘ringfie’ (what an ugly word) we’re going to have to wait a couple of months for that. After all, our relationship is conducted under the watchful eye of the UKBA, and they do not approve of our sort of love, not in the least. And THAT was the grumpiest sounding engagement-announcement in living memory *mic drop*

Wearing

Old ASOS pinafore // Old Topshop scalloped top // DIY floral crown from Accessorize braid flowers // ASOS men’s plimsolls

Shop the look

External image

Şimdi ol nârına müştehak fakir gönül ya Hû.
Dem bu demdir, kül ile yekzan oldum ya Hû..
Yansın şol derûnum yansın nâr-ı aşk'ın ile,
pervaneyim, dermanı yanmada buldum ya Hû..

Esmael Nour Ukba

Sen giderken çocuk, yüreğimdeki kudüs üşüdü.
Gazzeme ateş, Gazzeme gözyaşı düştü..
Şehir bana küstü, ben cân'a…
Sen giderken çocuk,
ince tebessümünü takıp toza bulanmış çocukluğuna,
yüreğimi sıkıştırdım yüreğine,
güller döktüm öptüğüm avuçlarına..

Esmael Nour Ukba

10

Ankara..
Nasıl bir yalnızlık türküsüsün sen..
Köşe başlarında pusuya yatmış acılar besleyensin..
Özlem yüklü bulutlar geçer üstünden ama,
vûslat düşmez hüzün kırığı yüreklere..
Yine de umut yüklüdür,
sevinç yüklüdür sabah namazı vakitlerin..
Ölgün ışıklı sokaklarında
yârla karışık yağmurlarınla yıkarım yüzümü..
Çocuklarının ellerinden içerim suyumu..
Sen, ey adı kara şehir..!
Gözlerinde bahar taşıyan,
kirli yüzlü çocuklar şehrisin..

Esmael Nour Ukba

Kasd-ı şahsım olsun, zinhâr kimse üstüne alınmaya..

Ne günaha tövbe kaldı ey hafız, ne şol günaha tövbe-î nasuhî,
böyle gitmez ey nefsim, akîbet demandan içre nârdır vallahî..

Esmael Nour Ukba

Demendan / cehennem

Şimdi derelerde olmak vardı câncağazım..
Gökyüzüne dokunan kavakların
hışırtısını dolayıp kulaklarımıza..
Çam kokusuna bağlayıp çocukluğunu..
Gökyüzüne sevdalı şahin olup,
kanat kanat dolaşmak vardı dağlarda..
………
Utangaç, bir o kadar da geçen yıllarını yad eden,
efkâri türküsü yakar ciğerimi kartal bakışlı babamın..
Ey yüreği derya babam..!
Çamlıbeller bölük bölük olur özleminden..
Hicrâna beler su içtiğin gözeler..
Sükûtu yâr bellemiş dağlarda yetim kekliklerin..
Cân nâr-ı hüznde, hatıramda kokun var babam..
Omzumda elini,
gülünce yıldızları söndüren gözlerini özledim babam..

Esmael Nour Ukba

Ne gülşen isterim, ne oradan yek bir gül..
Ne bâğbân isterim, ne bir şeydâ-î bülbül..

İstikdârım dâr-ı dünyada bir cân enis-i dil,
Her dem ah-û zâr'ım tadmadım güşad-ı dil..

Esmael Nour Ukba