udaljenost

Koliko na centimetara deli?
Četrdeset?
Manje…trideset?
Ne znam, znam da osećam njegov dah na obrazima i da se trideset centimetara sve više tanji.
Sada je dvadeset, možda manje.
Deset centimetara, udisajima krademo jedno drugome vazduh.
Samo još nekoliko centimetara. Gotovo da osećam njegove trepavice na obrazu.
Ostajemo tako, nepomični, dodirujući se čelima.
—  Anđeli i demoni - Dorotea de Spirito