tyrina

My father with his teammates next to a USSR IS-2 (Iosif Stalin) tank
in city Salantai, around year of 1977.

Mano tėvas drauge su dviratininkų komanda šalia TSRS tanko IS-2 (Iosif Stalin), Salantuose, 1977 m.

IS-2 dalyvavo Berlyno šturme. Sakoma, jog būtent šis tankas 1944 metais pirmasis įvažiavo į Salantus ir užvažiavęs ant minos buvo išvestas iš rikiuotės. Sprogimo metu žuvo visa tanko įgula. Kartu žuvo ir tankų įgulos vadas Georgijus Tyrinas. Versija atrodo įtikinama.
Salantų miesto centre buvo įrengtos kapinės. Jose 1944 m. spalio mėn. – 1945 m. rugpjūčio mėn. buvo laidojami Salantų valsčiuje žuvę bei iš Kuršo parvežti ir Salantų karo ligoninėje mirę sunkiai sužeisti raudonarmiečiai, tarp kurių ir Sovietų sąjungos, gvardijos jaunesnysis leitenantas Georgijus Tyrinas (1918–1944). Ant Georgijaus kapo 1947 metais pagal rusų architekto N. Kasatkino projektą ir buvo pastatytas šis tankas. Prieš užkeliant tanką ant postamento buvo išmontuotas kulkosvaidis, pabūklo paleidimo mechanizmas ir užvirinta sprogimo metu atsiradusi skylė. Tankas tapo paminklu žuvusiems tankistams. 1991 metais, kai nepriklausomoje Lietuvoje buvo bandoma atsikratyti sovietinių simbolių, tankas buvo nukeltas ir išvežtas į Orvidų sodybą. Vamzdis dėl simbolinių priežasčių buvo nusuktas į galą. Šiandien tankas stovi apleistas.