typoshit

Uvažujem o podaní návrhu na reformu slovenského abecedného znakového systému.

Cieľom je zavedenie nového znaku, ktorý môžeš vidieť na príslušnom obrázku.

“G s mäkčeňom” by nahradilo “G” v slovách prebraných z cudzích jazykov s fonetickým znením slovenského “DŽ”. 

Príklad: Gin, Gip, G-Unit