“Lúc Smartphone chưa trở thành nhu cầu tất yếu của cuộc sống, khi nhớ một ai đó sẽ lưu lại vài lời trong điện thoại. Nhớ một ai đó sẽ mong muốn được ở bên nhau mãi mãi. Sau này khi smartphone trở thành "tiêu chuẩn”, ai ai cũng đều trở thành thành viên của “tộc cúi đầu” (ý nói cúi đầu chúi mũi vào cái smartphone), lên mạng xã hội viết tâm trạng, xem clip đọc báo, chẳng mấy khi dành thời gian cho những người quanh mình, rất nhiều người sống năng động trong thế giới ảo, nhưng ngoài đời thực lại rất cô đơn.“

{Phim: Swipe Tap Love - Dịch: leedahae_lovely@Kitesvn.com}

Facebook: Tu Es Mon Lilas