tuula's

Tove and the sea, photographed by Per Olov Jansson. 
Scanned from Work and Love - a biography of Tove by Tuula Karjalainen. Revisiting this book again, it’s a great comfort to me. 

youtube

Tuula Haatainen Eduskuntatutkimuksen keskuksen presidentinvaalit -luentosarjassa: “Naiset kestävän rauhan rakentajina ja muutoksen mahdollistajina”

“Hyvät kuulijat, puhun tasa-arvosta paljon, koska näen, että se on ihan perusedellytys vakaalle yhteiskuntakehitykselle. Nimittäin sovinismi-sana on lähtöisin kansalliskiihkoilusta. Siinä tiivistyy sattuvasti vastakohta feministiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Feminismi vastustaa konservatiivista, nationalistista ääriajattelua. Olette varmaan huomanneet, että viime vuosina toisen maailmansodan jälkeen luotu maailmanjärjestys tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin perustuvasta avoimesta yhteistyöstä on joutunut monella tapaa haastetuksi. Olemme joutuneet näkemään ympäri maailmaa sen, että kansallinen itsekkyys ja tällainen uhkakuvien maalailu ja protektionismi on saanut yhä enemmän jalansijaa myös demokraattisissa valtioissa. 

Hyvät kuulijat, huoli omasta toimeentulosta ja köyhyys ja osattomuus – ne kaikkki ruokkivat ääriajattelua. Niin täällä meillä kuin myös kehitysmaissa. Ihmisten epätoivosta saa voimansa myös populistiset liikkeet, jotka tarjoavat tällaisia hyvin helppoja ratkaisuja komplisoituneisiin ja vaikeisiin ongelmiin. Me emme saa tältä köyhyydeltä ja pienituloisuudelta ja hädältä ummistaa silmiämme, mutta historia on opettanut, ettei ääriajattelua kukisteta myötäilemällä ja antamalla periksi. Minusta feminismi on oikea liberaalia demokratiaa ja oikeusvaltiota tukeva asenne, joka sopii myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Se on luja ja myötäilemätön lähestymistapa erityisesti kanssakäymisessä epäliberaalien demokratioiden kanssa. Kansainvälisen oikeuden ja sopimusten kunnioittaminen sekä hädänalaisten auttaminen kuuluvat feminismiin. Sen tarpeellisuus ja ajankohtaisuus on aivan kiistatonta.

[…]

Minun Suomeni on avoin ja turvallinen maa, jossa luotetaan toisiimme, luotetaan oikeusjärjestelmään, hyvinvointivaltioon ja sitä kautta kaikki yhdessä toinen toisiimme. Minun Suomessani ei ole sijaa vihapuheelle ja ihmisarvon polkemiselle. Meidän on tarjottava vaikeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin aina kestäviä ratkaisuja. Tässäkään vaalissa ehdolla olevien ei minusta pidä puhua ääripäistä – ihmisarvo nimittäin ei ole suhteellinen ja sen puolustajat eivät ole ääripää, vaan ihmisarvo on absoluuttinen ja aina puolustettava. Minä tulen puolustamaan viimeiseen asti demokratiaa ja avointa yhteiskuntaa voimilta, jotka tätä pyrkivät horjuttamaan. Haluan tehdä selväksi, että Suomessa ei ole tilaa rasismille. Minä puolustan presidenttinä jokaista ihmistä. Hyvät ystävät, tästä syystä yksinkertaisesti olen liikkeellä. Kansainvälinen ajattelu, tasa-arvo, kohtuus, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja yhteisvastuu – ne ovat asioita, joiden puolesta olen koko elämäni työtä tehnyt ja tulen tekemään myös näissä vaaleissa. Mielestäni Suomi ei ole Suomi ilman tasa-arvoa.”