turtleblog

Testar Turtle Viewer

OK, verkar som att det bara var något tillfälligt problem med skräptext i slutet av inlägg…? I så fall är det tre saker man önskar sig: Upputsning av gränssnittet, dela poster-funktion och att kunna ta bort appen från photo-hubben.