Human Rights Watch Daily Brief, July 1 2015

In today’s Brief: Dominican Republic; EU migrants; the fight against AIDS; a “breakthrough” law for domestic workers in Kuwait; Spain’s “gag law”;  Bosnia awards compensation to war-time rape victim; police crackdown on LGBT Pride in Istanbul; ISIS flag is mocked; a climate of fear as Burundi holds elections; Palestinian prisoner on 55-day hunger strike is released; and the Girl Scouts of America return of a donation on moral grounds.

Read more

ALİMLERİ TANIMA VE TANITMA ETKİNLİĞİ

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan

14 Nisan 1938 yılında Çanakkale’de doğdu. Küçük yaşta iken ailesiyle İstanbula taşındı. Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ile Türk-İslâm Sanatı sertifikalarını alarak, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu.Fakülte son sınıfta iken Mehmed Zâhid (Kotku) Efendi’nin küçük kızı Muhterem Hanımefendi ile evlendi. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde açılan asistanlık imtihanını kazanarak, Klasik-Dinî Türkçe Metinler Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 1982 yılında ilâhiyat profesörü oldu.Üniversiteye intisap etmesinden emekliliğine kadar geçen süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde kurulan çeşitli komisyonlarda üye olarak çalıştı. Aynı zamanda Almanya, Avusturya, Irak, İran, Libya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde uluslararası toplantı ve konferanslara katıldı, araştırma ve incelemelerde bulundu.Mensubu bulunduğu fakültede Türk-İslâm Edebiyatı, Osmanlıca, Türkçe-Kompozisyon, Farsça ve Arapça derslerini okuttu. Yedi adet doktora ve çok sayıda lisans tezi yönetti.

Mahmud Es’ad Coşan hocaefendi başarılı ve verimli bir öğretim üyeliği hayatı sürdürmekte iken irşad faaliyetleri ile sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla 1987 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Bundan sonra Hocası ve kayınpederi Mehmed Zahid Efendi’den aldığı tebliğ ve irşad görevini daha aktif yerine getirebilmek için faaliyetlere başladı.

Türkiye’nin birçok ilinde hadis dersleri verdi, çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı.Sohbetlerine gösterilen ilgiden dolayı hizmet sınırlarını genişletti ve bu gaye ile dünyanın bir çok ülkesine seyahatlerde bulundu. Avrupa, ABD, Orta Asya ve Avustralya’ya defalarca giderek eğitim programlarına katıldı.

4 Şubat 2001 Pazar günü, bir cami açılışı yapmak için Grifit şehrine giderlerken, Avustralya yerel saatiyle 12'de,  Sydney civarında, Dubbo kasabası yakınlarında geçirdiği bir trafik kazası sonucu Allah’ın rahmetine kavuştu.

3

PLACES IN THE ANCIENT WORLD: Ephesus (Turkey) 

ACCORDING to legend, Ephesus (also Ephesos) was founded by the tribe of the Amazons, great female warriors. The name of the city is thought to have been derived from “Apasas”, the name of a city in the “Kingdom of Arzawa” meaning the “city of the Mother Goddess” and some scholars maintain that the sign of the labrys, the double-axe of the mother goddess which adorned the palace at Knossos, Crete, originated in Ephesus.

Read More Info by Joshua J. Mark on Ancient History Encyclopedia 

5

Mevlana Müzesi (Dergahı), KONYA (Haz.2008)

[Sevgili tek olandır.Gelişin de O’ndadır,Gidişin de O’nadır. (Hz.Mevlana)]

Mevlana Müzesi, Konya‘da bulunan, eskiden Mevlâna‘nın dergâhı olan yapı kompleksinde 1926 yılından beri faaliyet gösteren müzedir. “Mevlana Türbesi” olarak da anılır.

(Yeşil Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem verilmesini ve iyi korunmasını sağlamıştır.

skoksalan.tumblr.com (MY PHOTOS)

turkeysnaturalbeauty.tumblr.com (TURKEY)