Vốn dĩ tình yêu rất thực tế. Gặp nhau lúc quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, thơm tho, gặp nhau lúc cười cười nói nói, không vướng bận tiền nong, con cái, gia đình nội ngoại… mà nảy sinh tình cảm với nhau, thì có lẽ đó chưa phải tình yêu. Phải lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở cạnh, đó mới là tình yêu thực sự.

Надпись в торговом центре в Словении.
Меня тронуло. Ещё раз подтверждает, как мы все связаны.
Сразу вспомнила, как в трудные минуты меня поддерживали и не давали упасть духом.
Помните:
You’re never alone on tumblr.