the whole naruto plot
 • Naruto: Sasuke!
 • Sasuke: Itachi!
 • Itachi: Shisui!
 • Shisui: Danzo!
 • Danzo: Hokage!
 • Hokage: Jiraiya!
 • Jiraiya: Nagato!
 • Nagato: Konan!
 • Konan: Pain!
 • Pain: Tobi!
 • Tobi: Madara!
 • Madara: Hashirama!
 • Hashirama: dude, the fuck