treramme

dovakat-cancerborn-deactivated2  asked:

Danskene har også vitser rettet mot Svenskene. Same går for Finsker. Man begynner jo nesten å synes synd på dem. xD I det Norske er Norsken smart, Dansken nøytral og Svensken dum. I det Danske er Dansken smart, Norsken nøytral og Svensken dum ooog i det Finske er Finsken smart, Norsken nøytral og Svensken dum!

vel, der har vi det!

De norske er best da.