torsteing

Don’t Come to Me with the Entire Truth

Don’t come to me with the entire truth.

Don’t bring me the ocean if I feel thirsty,

nor heaven if I ask for light;

but bring a hint, some dew, a particle,

as the birds bear water-drops from their bathing,

and the wind a grain of salt.

 

Olav H. Hauge

 

Translation from the Norwegian by Robert Bly and Robin Fulton

 

Kom ikkje med heile sanningi

Kom ikkje med heile sanningi,

kom ikkje med havet for min torste,

kom ikkje med himmelen når eg bed um ljos,

men kom med ein glimt, ei dogg, eit fjom,

slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget

og vinden eit korn av salt.