tomoe oreki

The signs as Hyouka characters

Aries: Koreyuki Tani

Taurus: Houtarou Oreki

Gemini: Shoko Yuasa

Cancer: Kayo Zenma

Leo: Mayaka Ibara

Virgo: Fuyumi Irisu

Libra: Tomoe Oreki (Houtarou’s big sister)

Scorpio: Masashi Tougaito

Sagittarius: Satoshi Fukube

Capricorn: Jiro Tanabe

Aquarius: Misaki Sawakiguchi

Pisces: Eru Chitanda