tolgoi

ZAISAN TOLGOI by O O P D Z A I N /Budagchin/

Ойрд зүлгэтл хийгээгүй хааяа ингэж өөрийгөө амраах хэрэгтэй юм байна.

Хийж байхдаа тасралтгүй 13 удаа сонссон трэкийг эндээс сонсвол сонсоорой: https://soundcloud.com/moseqar/moseqar-cigarette-scene

Visit my FB Page: https://www.facebook.com/OOPDZAIN