“Тя го чакаше горчиво и безнадеждно, сякаш виждането с него беше последното, съмнително действуващо лекарство, което можеше да я извади от състоянието ѝ.”

  • Д. Димов //“Тютюн”