thomasian freshmen

youtube

UST Growling Tigers all set for UAAP Season 75! :)

Cheer loud! Be Proud! Go USTeee! <3

youtube

Pasukan na naman, mga fellow Thomasians! At para sa ating mga bagong kapatid sa Unibersidad, hayaan ninyong i-welcome namin kayo sa Royal, Pontifical, and Catholic University ng bansa– ang University of Santo Tomas!

Huwag mahiya. Lakasan ang loob. Kuhanin at ienjoy ang bawat opportunity na darating sa inyo. Enjoy your freshman year! Go USTe!


I’M A PROUD FRIEND OF THIS SUPER CA-YUUUTE GIRL! <3