thigh his

6

Hyper Projection Engeki Haikyuu - Summer of Progress
(Fall 2017)

Fukurodani Cast List

Bokuto Koutarou - Yoshimoto Kouki
Akaashi Keiji - Yuuki Kousei
Konoha Akinori - Higashi Takumi
Washio Tatsuki - Miyake Jun
Sarukui Yamato - Matsunami Yuuki
Komi Haruki - Takane Masaki