theonlyqueen

Puso ko'y pahimlayin Inay. 🎶🎵🎵 Maligayang Kaarawan Mama Mary ☺❤ minsan naranasan kong maging ikaw at ikinagalak iyon ng aking puso. Im so happy to portraying the role of being you last time, it was unexpected but from the bottom of my heart im so thankful because it’s an honor of being you. ☺😊 Alam ko lahat ng iyong paghihirap simula noong ika'y nagdalang tao kay Jesus at akin iyon hinahangaan dahil sa iyong kabaitan at pagpapakumbaba.👍👍 ikaw ang sandigan ng lahat kaya salamat sa lahat ng biyaya at paggabay. Also Thank you for being Good mother to me, my family and everyone. Godbless us. ❤ #TheOnlyQueen #mamamary #inanglahat #sandigan #maria #inay ❤❤ (at San Isidro Labrador Parish)