the-kao

… Ali svejedno pođem sa njim, zato što ne želim da odem kući i da provedem još jednu besanu noć, zato što želim da ne mislim na sutrašnji dan, i zato što bih volela, makar i na samo jednu noć, da osetim te ruke oko sebe, iako možda nisu one koje želim.
— 

Lusi - En Holms - (Ne baš) kao devica

Biz hastayız!

İslam dünyasının tamamı kaos içinde. Bu coğrafya üzerinde şiddet derecesi farklı olsa da farklı din müntesipleri, mezhepler, etnik gruplar, sınıflar, halk ile yönetimler, devletler, sivil toplum kuruluşları-cemaatler, yaşama biçimleri arasında çatışma yaşanıyor. (…) Herkes düşmanını, imha edilmesi gereken mutlak kötülük görüyor. Herkesin ötekisi şeytanlaştırılmış nefret objesi. (…) Herkes kendini hayatın merkezine koymuş. Kimse bir miktar yanılabileceğini kabullenmiyor. Herkes davasında ve görüşlerinde mutlak haklı ve kavgasında mutlaka galip gelmek istiyor. (…)

Bu dünyanın bütün ülkelerinde liderlerin egoları şişkin. 80-90 kiloluk bedenlerinde nefisleri 5 ton ağırlığında fil kadar şişkin. İktidarı elinde tutanlar toplumun tamamını küçük siyasi çıkar hesaplarına göre manipüle ederlerken iktidar hırslarına ulvi gayeler libasını giydirirler. Lider olmak için zeki bir muhteris olmak yeterli. İlim, hikmet, takva, feraset, basiret, fedakârlık gibi hasletlere kimsenin prim verdiği yok.

Hiçbir İslam ülkesinin siyasi rejimi özgürlükleri ve temel hakları teminat altına almış değil. Çaresizler İslam ülkelerine değil, haçlı ülkelerine iltica ediyorlar. İktisadi faaliyet reel üretime dayanmıyor. Ahlaken çökmüş İslam ülkelerinin tümü rüşvet ve yolsuzluklarla gırtlaklarına kadar batmış durumda. Kamuya karşı hile ve yolsuzluk sistemin ruhu olmuş. İslam dünyası yeryüzü kaynaklarının asgari 2/3'üne sahip fakat hiçbir İslam ülkesi enerji kaynakları ve enerji nakil hatları üzerinde tasarrufa sahip değil. Nixon'un 1970'lerde söyledikleri hâlâ geçerli: Bu dünyanın devletlerinin bir bölümü “benzinlik”, bir bölümü küresel güçlerin bölge karakolları. Resmi söylemlere, retoriklere bakın, tamamı içi boş, palavra ve hamaset!

(…) Bu dünyanın kalbi hasta, bünyesi hasta. Bu hastalığı siyasiler teşhis edemez. Bu hastalığı “sultanın sarayından, zenginlerin sofrasından uzak durabilen” yüksek ahlaki sorumluluk sahibi alimler, fakihler, kelamcılar, sufiler ve entelektüeller teşhis ve tedavi edebilir ancak.

Ali Bulaç – Zaman
(Kısaltılarak alıntılanmıştır.)

youtube

Supernatural: When dad isn’t home
An animation by yours truly, The Kao

Based on the trombone** viral video meme. Sorry, I couldn’t help myself.