that redmayne he's edgy

youtube

Eddie Redmayne on MTV Oscar Night Live