th!

Cảm giác yêu là cảm giác thuộc về khoảnh khắc. Chúng ta có thể yêu 1 người nào đó bởi vì họ có một cái  nét duyên dáng nào đó, có thể có một cái tài lẻ nào đó, thậm chí có thể là đôi khi họ đơn giản  họ đẹp thì chúng ta yêu họ  vì 1 cái nét bắt đầu cho câu chuyện.
Nhưng thương 1 người là chúng ta yêu con người đó và chấp nhận cả  những cái điều mà chúng ta không thể yêu từ họ
—  Nguyễn Phong Việt

“Bạn đã từng trải qua thời khắc này chưa? Không biết mình là ai, không biết phía trước là điều gì, hướng ra ngoài thăm dò thế giới, không có kết quả; hướng vào trong thăm dò tâm hồn của mình, cũng không có kết quả. Có người gọi nó là hoang mang, nhưng tôi gọi nó là thống khổ.”

— Sắc trời nhuộm tối | Liên Thành Tuyết