teymur

instagram

Every single Florida Fiasco hamster has a name, and here they are:
Ondine
Raquel
Tamara
Felicia
Beverly
Muldaw
Rodney
Barkley
Nat
Lyle
Lee
Avery
Jeanette
Maika
Leslie
Harley
Jed
Luka
Henrik
Iggy
Yancy
Heath
Abraham
Carl
Xander
Humphrey
Akira
Drusilla
Wendy
Emil
Ned
Lugino
Adrian
Brody
Kaitlyn
Kim
Cecily
Porter
Garrett
Leonardo
Bradley
Sal
Josephina
Edward
Josh
Elle
Amber
Lucia
Mable
Valentine
Liz
Pascal
Noah
Samir
Noreen
Yvette
Eve
Charlene
Reece
Donald
Bruno
Octavio
Seth
Phillip
Chip
Guy
Kalub
Chris
Fabian
Ted
Gibbs
Ryotaro
Jorgen
Scott
Heathcliff
Robert
Neal
Teymur
Peter
Quentin
Finn
Ryan 
Beau
Klaus
Cliff
Giueseppe
Johan
Paul
Spence
Mykel
Sinbad
Todd
Gregory
Gerald
Don 
Sebastian
Nils
Rick
Sid
Topher
Finnian
Skip
Olav
Scottie
Jeff
Sean
Dave
Tamir
Jacob
Shane
Hendrick
Zach
Levi
Collins
Wes
Toby
Clifford
Laszlo

Which one is your favorite? #hamster #name #whatsinaname #love #baby

Made with Instagram

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar- Yalan Dünya.

Bu dünya fanidir, fani,
Bu dünyada qalan hanı?
Davud oğlu Süleymanı
Təxt üstündən salan dünya.

Sənin bəhrən yeyən kimdir?
Kiminkisən? Yiyən kimdir?
Sənə doğru deyən kimdir?
Yalan dünya, yalan dünya!

Səni fərzanələr atdı,
Qapıb divanələr tutdu,
Kimi aldı, kimi satdı,
Satan dünya, alan dünya,
Atı əzəl dağa saldıq,
Yorulduqca dalı qaldıq.
Atı satdıq, ulaq aldıq,
Yəhər oldu palan, dünya.

Çatıb səndən keçən keçdi,
Əcəl camın içən keçdi,
Olan-oldu, keçən-keçdi,
Nə istirdin alan dünya.
Boğulaydın doğan yerdə,
Doğub, xalqı boğan yerdə,
Oğul nəşin oğan yerdə
Ana zülfün yolan dünya.
Qazanıb, hey talanıbsan,
Qalanıb hey calanıbsan,
Əzəldən çalxalanıbsan,
Yenə də çalxalan, dünya!

Nənə qarnı ilk beşiyin,
Qəbristanlıq sən deşiyin.
Nə içərin, nə eşiyin,
Qaranlıq bir daları dünya.

Səni bayquşlar alqışlar,
Dəli viranəni xoşlar.
Dolan əqlə səni boşlar,
İçi boşla dolan dünya.
Sənə Qarunlar allandı,
Qızıldan təlli qallandı,
Batıb zülmatə quylandı,
Ölüb təlli qalan dünya.
Ocaq ikən sönəymişsən,
Çanaq ikən çönəymişsən,
Nə pis qan nənəymişsən
Nağıl! Yalan-palan dünya.

Biri ayna, biri pasdır,
Biri aydın, biri kasdır,
Gecə toydur, səhər yasdır,
Gül içində solan dünya.
İgidlərin başın yeyən,
Qocalar bozbaşın yeyən,
Qəbirlərin daşın yeyən,
Özü yenə qalan dünya!

Nə qandın, kim gül əkəndir?
Kim qılınc tək qan tökəndir?
Teymur hələ kürəkəndir,
Çingiz canın alan dünya.
Yaman qurğu, yığılaydın!
Tufanlarda boğulaydın!
Noleydi bir dağılaydın,
Bizi derdə salan dünya.


öz səsindən : https://youtu.be/QtxO_iA8A2w

3

20 Yanvar Karanfiller ağlar!


BAKÜ Katliamı'nın Kurbanları:

1 Abbasov Sabir Rzagulu oglu (1965) 
2 Abbasova Farida Nariman gizi (1952) 
3 Abdullayev Eyyub Mahmud oglu (1967) 
4 Abdullayev Tariyel Hajibala oglu (1965) 
5 Abdullayev Zahid Abdulla oglu (1959) 
6 Abduyev Tariyel Orij oglu (1949) 
7 Abilhassanov Ilgar Yusif oglu (1967) 
8 Abulfat Mirjamal Mirsaleh oglu (1958) 
9 Agahusseynov Agahassan Yarig oglu (1957) 
10 Agahusseynov Nuraddin Aslan oglu (1951) 
11 Agaverdiyev Aslan Alikram oglu 
12 Ahmadov Ilgar Humbat oglu (1965) 
13 Alekberov Azer Nasib oglu 
14 Aleskerov Zaur Rasim oglu (1969) 
15 Alimov Ramis Kharis oglu 
16 Aliyev Bayram Madat oglu (1950) 
17 Aliyev Khalgan Yusif oglu (1969) 
18 Aliyev Namig Kamil oglu 
19 Aliyev Rustem Shahveled oglu 
20 Aliyev Zabulla Kheyrulla oglu (1946) 
21 Aliyev Zahid Bayram oglu 
22 Alizade Faig 
23 Allahverdiyev Ilham Ajdar oglu 
24 Allahverdiyev Ruslan Kamal oglu (1967) 
25 Allahverdiyeva Fariza Choban gizi 
26 Almammadov Teymur Yahya oglu (1972) 
27 Asadullayev Asif Kamal oglu (1954) 
28 Asgarov Novruz Faig oglu (1968) 
29 Ashrafov Rahman Ismikhan oglu (1955) 
30 Atakishiyev Behruz Tofig (1961) 
31 Atakishiyev Shakir Khandash oglu 
32 Azizov Habil Kommunar oglu (1968) 
33 Babayev Fuad Yaver oglu (1967) 
34 Babayev Rahim Vagif oglu 
35 Babayeva Surayya Latif gizi (1913) 
36 Badalov Rovshan Seyfulla oglu (1965) 
37 Baghirov Baloglan Habib oglu 
38 Bagihrov Telman Malik oglu (1960) 
39 Bakhshaliyev Elchin Mirza oglu (1965) 
40 Bakhshiyev Salman Babakhan oglu (1949) 
41 Balahusseyn Mirgazab oglu (1929) 
42 Bayramov Sahil Isabala oglu 
43 Besantina Vera Lvovna (1973) 
44 Bogdanov Valeriy Zakir oglu (1958) 
45 Bunyadzade Ulvi Yusif oglu (1969) 
46 Eminov Vafadar Osman oglu (1966) 
47 Ganiyev Mirza Rzabala oglu (1958) 
48 Garayev Ilgar Ali (1959) 
49 Gasimov Abbas Mammad oglu (1966) 
50 Gasimov Yusif Ibrahim oglu (1948) 
51 Gayibov Alasgar Yusif oglu 
52 Geybullayev Elchin Suyeddin oglu (1968) 
53 Gojamanov Aliyusif Bilal oglu 
54 Guliyev Sakhavet Balay oglu (1940) 
55 Gurabov Tenghiz Mammad oglu (1965) 
56 Hajiyev Mubariz Mahammad oglu (1952) 
57 Hamidov Izzet Atakishi oglu (1930) 
58 Hashimov Israfil Agababa oglu 
59 Hassanov Ali Khudaverdi oglu 
60 Hassanov Mehman Ibrahim (1964) 
61 Hassanov Muzaffar Gazanfar oglu (1939) 
62 Hassanov Sahib Nasib oglu (1949) 
63 Husseynov Alimardan Abil oglu (1962) 
64 Husseynov Nariman Veli oglu (1975) 
65 Husseynov Raghib Mammad oglu 
66 Ibrahimov Ibrahim Ismayil oglu (1928) 
67 Ibrahimov Ilgar Rashid oglu (1976) 
68 Ibrahimov Shohrat Sohrab oglu (1965) 
69 Imanov Elchin Beydulla oglu (1967) 
70 Isayev Mushfig Aga Ali oglu (1968) 
71 Isayev Fehreddin Khudu ogu(1966) 
72 Isayev Rauf Sultanmejid oglu 
73 Ismayilov Javad Yunis oglu 
74 Ismayilov Mammadali Novruz oglu (1946) 
75 Ismayilov Rashid Islam oglu 
76 Ismayilov Tofig Babakhan oglu (1956) 
77 Ismayilov Yusif Talat oglu (1958) 
78 Israilov Aganazar Araz oglu (1960) 
79 Jafarov Abulfaz Boyukaga oglu (1964) 
80 Javanshirov Ilkin Zulgadar oglu (1933) 
81 Kazimov Aflatun Hashim oglu (1958) 
82 Kerimov Alexander Ramazan oglu (1970) 
83 Kerimov Ilgar Isa oglu (1962) 
84 Kerimov Ogtay Eyvaz oglu (1964) 
85 Kerimov Sehran Agakerim oglu (1961) 
86 Khanmammadov Jabrayil Husseynkhan oglu (1939) 
87 Khanmedov Baba Mahammad oglu (1939) 
88 Kharitonov Vladimir Alexandrovich (1949) 
89 Mammadov Eldar Zeynal oglu 
90 Mammadov Ibrahim Behbud oglu (1961) 
91 Mammadov Ilham Islam oglu (1951) 
92 Mammadov Mammad Yarmammad oglu (1959) 
93 Mammadov Mehman Agasef oglu (1957) 
94 Mammadov Mirkamal Seyidgurban oglu (1955) 
95 Mammadov Mobil Bashir oglu (1937) 
96 Mammadov Rahim Veliaga oglu (1969) 
97 Mammadov Sakhavet Heydar oglu 
98 Mammadov Shahin Zahid oglu (1972) 
99 Mammadov Vagif Mammad oglu (1960) 
100 Mammadov Vidadi Uzeyir oglu (1949) 
101 Mammadova Larisa Farman gizi (1976) 
102 Mammadova Svetlana (1939) 
103 Markhevka Alexander 
104 Meyerovich Yan (1955) 
105 Mirzayev Azad Aliheyder oglu (1961) 
106 Mirzayev Elchin Husseyngulu oglu (1961) 
107 Mirzayev Vagif Samed oglu (1959) 
108 Movludov Fuad Farhad oglu (1968) 
109 Mukhtarov Rasim Mustafa oglu 
110 Muradov Mehman Asad oglu (1961) 
111 Mursagulov Ismayil Hassan oglu (1939) 
112 Mustafayev Mahir Vagif oglu (1968) 
113 Nasibov Allahyar Iskandar oglu 
114 Nassirov Yanvar Shirali oglu (1957) 
115 Nikolayenko Alla Alexeyevna (1972) 
116 Nishenko Andrey Alexeyevich (1972) 
117 Orujov Shemseddin Abilhassan oglu 
118 Poladi Saleh Aligulu oglu (1968) 
119 Rahmanov Islam Ogtay oglu (1968) 
120 Rustamov Rovshan Mammad oglu 
121 Rzayev Azad Allahverdi oglu 
122 Sadigov Yusif Allahverdi oglu (1964) 
123 Safarov Bafadar Agamirza oglu (1923) 
124 Salahov Sharafeddin Muzaffar oglu (1963) 
125 Semyonov Alexander Vladimirovich (1947) 
126 Sharifov Mourvet Rehim oglu (1932) 
127 Suleymanov Ali Yusif oglu (1956) 
128 Tokarev Vladimir Ivanovich (1953) 
129 Tuktamishev Fergat Sharifulla oglu (1958) 
130 Yagubov Nusret Ismayil oglu (1958) 
131 Yefimov Boris Vasilyevich (1945) 
132 Yusupov Oleg Kerim oglu 
133 Zulalov Isbandiyar Adil oglu (1963)