tettene

Kurgyellánok - Hova halad, hova megy a flötyöri vonat 12" (szerzői - 2017)

Mindig ragaszkodó szeretettel öleljük keblünkre az egyszerűbb életvitelt népszerűsítő mondanivalóval megáldott lemezeket és így különlegesen nagy öröm a Kurgyellánok saját kiadásban megjelent debütáló lemezét megvizsgálni. A mondai misztikumba vesző vejőtei pusztavilág ábrázolása minduntalan juhászromantikával kecsegtet, így erősen emlékeztet magára a kunságra. Zeneileg ütemes folklór rohamokként aposztrofálhatjuk a lemezt, rockzenei utóhatással, ami megnyugtató. Nagy erények mutatkoznak meg a dalszövegek közt is, mégpedig, mikor a magánosság szívszorító keretei között sem enged poézisában a költő az iparosodás nyomásának, inkább ábrándjai közt talál kiutat szorongató helyzetéből, feltehetőleg markolászással, leleményesen átfordítva testivé a lelki vesződséget.

“olykor éjjel, mikor az ökrök már nem néznek,
reád gondolva fürkészem a messzeséget.
elhessintem később az app letöltést végleg
és gondolatban felidézem a bugyogós képed”

Hasonló, de mégis más nyomvonalon tetten érhető a romantikus asszonyféltés népszerű mondandója is:

“megnyugtat, ha hónaljszaga van a babámnak,
véle akkor a pitykéri kondások nem hálnak”

Továbbá az urbánus miliőtől való távolságát is szépen érzékelteti az alábbi sorokban:

“gubó naptól a behajtásig morzsálom a mócsingot
teljesen telibeszarom az éppen trendi clothingot”

Sokszor elámulnak azok, akik hajlamosak a megrökönyödésre, ezért a fenti szövegek tükrében, azoknak alárendelve végeztük az értékelést. Szerintünk nem méltánytalan konyótára ítélni a művet, így pont eképp tettünk. Kérjük szíves tájékoztatásunk tudomásulvételét, üdvözlettel.

Tracklist:

Vigyázz, Jenő, elvisz a flötyöri vonat (2:16)
Pszichóaktív szarhasználók (1:57)
Lögyböji zergék zavarják a rendet (2:54)
Végtelen bugyling-mezők (2:08)
Szerencsére büdös a babám (2:13)
Bőgatyás Zsiborás (3:06)
Egy Flatyák úr által ellenőrzőtt bikahere kalászba vesztem (2:54)
Csipkéskúti főlovásszal bánjon kegyesen a sors (2:08)
Kolozsvári Antalné csuhéjmunkái, 2011 ősz (2:31)
Trágyamozgatáskor nem téma a polkorrektség (3:07)

József Attila: Isten

Hogyha golyóznak a gyerekek,
az isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja.

Ö sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.

Ö vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szívemben.

Rendőrségi jegyzőkönyvekből, sírok :-D

„A helyszínen megállapítást nyert, hogy a fent nevezett személy a birtokában lévő lőszereket szétszerelte, azzal játszott, melynek során az a kezében elműködött!”

“Az elkövető vékony, csenevész volt, leginkább az “iti” figurájára emlékeztetett.”

„Négyen voltak: három rendész és két német juhász kutya.”

Gyanúsítotti jegyzőkönyvbõl: “Levittem az alagsorba és meghomoszexuáltam, amit éreztem iránta.”

“Nevezett nőszemély megérkezésünkkor csak a felszólításomra volt hajlandó a szoknyája alá, a lába közé erősített nagyméretű szatyorból előadni az eltulajdonított 3×50 dkg Karaván kávét.”

„Felszólításomra azt válaszolta, hogy azt csinál, amit akar, majd szoknyáját felkapta és hirtelen lekuporodva újra a lépcsőre folyatta. A szabálysértés ténye több méter hosszan csordogált.”

“A társadalmi tulajdont sértő bűncselekmények száma az utóbbi öt évben hullámzóan stagnált, a trend lefelé mutat.”

“Verekedéshez mentem ki, ahol a verekedõ elküldött melegebb éghajlatra. Én elmentem, majd másodmagammal visszatértem.”

“Tetten értem, amint a padon fekve csavargott.”

Kárbecslő álláspontjáról ír a rendőr: “Hátulról megnyomták az asszonyt Paksnál.”

„A tósoki Dobó Katica utcában leszállított biciklis ember legudvariasabb cselekedete az volt, hogy nem vert meg.”

„A hullán a gatyáján kívül semmi személyazonossági igazolvány nem volt.”

“A helyszínen a bizottság egy emberi bélsárral szennyezett gatyát talált. Valójában szaros gatya.”

“Észrevettem, hogy egy ember hímvesszejével szennyezi a környezetet. Felém fordult, és míg hímvesszõjét lóbálta, felszólítottam a cselekmény abbahagyására, erre nyomatékosan felszólított az anyámmal való közösülésre. Kérem a lóbálást súlyosbítóként figyelembe venni.”

„És akkor bejött az irodába két női hölgy.”

„A feljelentő szerint bevitték a nudistákat a rendőrségre, ahol megruházták őket.”

„A férj egy idegen nővel ment a kocsiján, karambolozott. A helyszínen megjelent a feleség is. Mondta a rendőrnek, hogy a férjének nincs sérülése, de otthon majd lesz.”

„Véres volt az egész kultúrház. Látszott, hogy nem író-olvasó találkozó volt előtte.”

„Gyanúsított a husáng felemelése által elkövette a hatósági közeg elleni erőszak kísérletének vétségét, tekintetbe véve, hogy a hivatalos sapka kétségkívül az intézkedő közeg fején helyezkedett el. Mindazonáltal a helyzet gumibot útján megnyugtatóan rendezésre került.”

„A gyanúsított gépkocsijával Ajka belterületén elütötte a vele azonos irányban haladó ismeretlen személy által hajtott kerékpárost.”

„Az esti órákban ismeretlen tettes felgyújtott egy utcai könyvesboltot. A kár nem haladta meg a hasznot

TUDTA?
1999-ben négy lakóházat ért bombamerénylet Moszkvában és más orosz városokban. Putyin miniszterelnök egyértelműen csecsen terroristáknak tulajdonította a támadást, és elrendelte Groznij bombázását, újrakezdve a csecsen háborút és az egekig növelve népszerűségét. Néhány nappal később a rendőrség tetten ért három orosz titkosügynököt, akik Rjazanyban telepítettek éppen bombát. Ezt később gyakorlatozásnak nevezték, a dumában leállították a vizsgálatot, az egész ügy minden dokumentumát 75 évre titkosították.

A tovább kutató civil bizottság tagjait meggyilkolták, illetve letartóztatták. Néhány hónappal később Putyin Oroszország elnöke lett. Most már tudja.

6

Vadász Elek és Nádas József fotói a Báthori István Múzeum gyűjteményéből.

Glass plate photographs from the collection of the Báthori István Museum, Nyírbátor, Hungary.

A Báthori István Múzeum fotógyűjteménye 20 566 darab negatívot számlál, benne jelentős értéket képviselnek az üvegnegatívok, számszerűen 1221 darab. Az üvegnegatívokat dr. Szalontai Barnabás, a Báthori István Múzeum első igazgatója szerezte meg a gyűjtemény számára. Nyilvántartásba vételük 1956-1958 között történt.

A felvételeket Vadász Elek és Nádas József készítette 1905 és 1930 között. Vadász Elek gyógyszerész volt, oklevelét 1905-ben szerezte Budapesten. Gyógyszertárát 1912-ben alapította Nyírbátorban, majd 1915-ben társult sógorával, Nádas Imrével, aki 1909-ben szerzett gyógyszerészi képesítést. A Vadász és Nádas Gyógyszertárat a tulajdonosok halálukig, 1944-ig működtették.

Az ajándékozó Dobribán Antal szintén gyógyszerész volt. Ő az államosítás után, 1950-től az egykori Vadász és Nádas gyógyszertárban dolgozott feleségével együtt. (A gyógyszertár 1976-ig működött ebben az épületben, átalakítása után a Zene Iskolának adott otthont, ma üzletsor található benne.)

A fotók elkészítésének célja ma már nem állapítható meg. Mindenesetre feltűnő, hogy sok az alul- vagy túlexponált felvétel. Az is szokatlan, hogy a fényképek nem műteremben, hanem a patika épület udvarán és tornácán készültek, néhány (számuk a tízet sem éri el) külső helyszínen, a város utcáit, kazalrakást, ill. a patikát belülről örökítették meg. Szintén kis számban fordulnak elő azok az üvegnegatívok, amelyeket egy-egy műtermi fényképről készítettek. A felvételek nagy részén tetten érhető a műtermi beállításnál szokásos környezet megteremtésére való törekvés: terítővel letakart kis asztalka, rajta váza virággal. A fényképezett személy az asztal mellett áll feszes tartásban, ünnepélyes arccal, lányok esetében egyik kezükkel az asztalt támasztják, másik kezük derék magasságban, benne imakönyv (énekes könyv) vagy zsebkendő, vagy kis csokor virág.

Az üvegnegatívok 98%-a portré műfajába tartozik. Kiket ábrázolnak? Személy szerint nem tudjuk megnevezni őket, de úgy sejtjük többségében nyírbátoriakat és környékbelieket örökítettek meg a felvételek, városi polgárokat és tisztviselőket, paraszti foglalkozásúakat, cigányokat, különböző vallási felekezethez tartozókat. Igen nagy számban készült fénykép katonákról, a felvételek 22%-a. Az első világháború idején Nyírbátorban lévő hadifoglyokról csaknem annyi fotó található gyűjteményben, mint a magyar katonákról.

A felvételek sajátossága az is, hogy a portré műfajában még nagyon sokféle témájú kép született. Külön kiemelendő az a fénykép, amely egy patika belsejéről készült. Bizonyos, hogy a patika tulajdonosai láthatók rajta, Vadász Elek és Nádas Imre fiatal korukban.