terles

bir taş at,
bir taş daha at.
bir şiir ateşle. bir yumruk yükselt.
sesini yükselt.
bir çocuk yetiştir,
bir maske tak.
duvara bir slogan yaz.
şehitleri an.
bir hayal kur,
bir barikat kur,
tarihine sahip çık.
bir slogan at,
bir kurşun sık,
bir tohum ek.
bir ateş yak,
bir cam kır,
terle.
sahte belge düzenle,
bir bildiri bastır,
bir kanun kaçağını barındır,
bir yara sar,
bir dosta sevgi göster.
silahını temizle,
hakikati söyle.
bir miting düzenle,
arkanı kolla,
gökyüzüne bak, iz bırakma.
işçilerden öğren,
bir yolda öğret.
bir hücreyi ziyaret et,
bir savaş esirini kurtar,
kendi kalbini çal,
parolayı aklında tut.
bir aynasızı silahsızlandır.
bir füzeyi çalışmaz hale getir.
bir fıkra anlat, bir plan yap.
bir ümit ışığı gör,
ismini değiş,
bir teoriyi test et,
bir dogmaya meydan oku,
korkunu kullan,
bir damla gözyaşı akıt,
haritayı incele,
hainlerle hesaplaş,
ağırlığını hakkıyla taşı,
biraz daha ağırlık kazan.
sevmek için mücadele et,
sevdiğini bir daha söyle.
sınırını aş.

Doksan kişiydik biz o gün.
Aç, susuz, uykusuz.
Nasır tutmuş ayaklarla,
Yürüyorduk kaygusuz.

Sis, çamur, kanla, terle,
Üzerindeydik bulutların.
Ayrım Hanke Yaylası'nda,
Yeşerirken umutlarım.

Soğuk namlular elimizde,
Yürüyorken dağlara.
Şehitlerden selam geldi,
Savaşan tüm sağlara.

Uzaklarım yakınlaştı,
İnancımla, davamla.
Uyan Hanke geliyorum,
Heybetimle, havamla..

Şırnak 1992

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın

Şırnak Şenoba'da şehit düşen kahramanlarımıza Allah rahmet eylesin. Türk Ordusunun ve Milletinin başı sağolsun..

Vatan çocuğu;
Sırtındaki yükle, anlındaki terle,
Yüreğindeki sevdayla, gönlündeki niyetle
Ecdadın zafer mirası, annenin merhametli yüzü,
Atanın güçlü elleri, toprağın asıl ismi
Vatan çocuğu;
Bir kalbe değil milyon kalbe,
Bir câna değil bir yurda,
Sevdalı.
Susturulmuş aşkının, dindirilmiş hasreti
En değerli bildiği vatan toprağı.


‎اجر-افيد

Yeni tuttuğu hizmetçi kadına dedi ki:
‐ Dilin Anadoluʹya benzemiyor. Rumelili misin sen?
‐ Erfiçe köylerindendim. Alnımın yazısı imiş, buralara düştüm.
Anlıyor ki. vaktiyle sarışın imiş, mavi gözlü imiş. Şimdi saçları küçük aktar dükkânı bebeklerinin ne kıla ne de ota benzeyen, dokunsanız hışırdayacağını sandığınız cansız, kuru, soluk rengini, şeklini almış. Gözleri eski şekerlenmiş şuruplar kadar donuk, fersiz, katı, suyu çekilmiş… Dibe çökmüş bir gam tortusu. Bu kadar kuru, kabuğa benzeyen göze hiç rastlamamıştı. Belli ki bu kadın akşam vakti, onun zevkini kaçıracak.
İçinden:
‐ Bir başkasını bulunca savarım! dedi.
Fakat hikâyesini dinlediği için savamadı:
Balkan Harbi kopunca. hududa çok yakın olan köyde, bir akşam üstü şu korku yayılmış: Düşman geliyor! Bu gelen, o zamanki düşman, din ve ırz düşmanıdır da…
Müslüman erkeği süngüleyecek ve Müslüman kadını kirletecek. Bütün köy halkı mal, mülk ne varsa bırakıp kaçmaya karar veriyor bir anda at, öküz. araba, firar için ne vasıta varsa hepsi hazır oluyor.
Dul Ayşe de hazırdır: bir atın üstündedir. Terkisinde beş yaşındaki oğlu, belinden sımsıkı sarılmış, önünde üç yaşındaki kızı bir kuşakla dizlerinden eğere bağlı, kucağında bir yaşına basmayan yavrusu uykuda…
Tepelerden, ara vermeyen, soluk aldırmayan bir yağmur iniyor, kış başlangıcı yağmuru… Bilmiyorlar ki bu böylece sürerse ovayı su basacaktır: çaylar kabaracak, nehirler taşacak, köprüler çökecek, yol iz kalmayacaktır. Islak gece içinde, sırılsıklam bir kafile kimi yaya, kimi atla koşuyor, kaçıyor.
Öndeki ümit, ordumuza yetişmek, arkadaki korku, düşman ordularına çiğnenmek.
Öne bakıyorlar: Çamur, yağmur, karanlık… Şimşek bile çakmayan koyu, değişmez bir karanlık. Arkaya bakıyorlar:
Yine öyle bataklıklar, su tabakaları, gece… Dinliyorlar: Uzaklarda kabaran derenin yüklü uğultusu ve yakınlarda çamura batıp çıkan ayakların boğuk hışırtısı…
Ayşe beline dolanan ufak kolların ara sıra gevşediğini duyuyor.
‐ Uyuma Ali, diyor, uyuma!
Önündeki baş yavaş yavaş dikliğini kaybediyor, dizine doğru eğiliyor:
‐ Uyuma Emineʹm, diyor, uyuma!
Sonra kucağında kıpırdanmalar başlayıp hafif ağlamalar işitince:
‐ Uyu ciğerim, diyor, uyu Osmanʹım!
At ikide bir sürçüyor, kapanıyor, soluyor, kendisini toparlıyor; gömülüyor, yine silkiniyor, yine ilerlemeye çabalıyor.
O, yaşlı romatizmalı, bir beygirdi. Toprak ise gittikçe vıcık bir hale gelmektedir. Yağmur kesilmek bilmediğinden saplanıp kalmaları veya taşan bir ırmağın akıntısına kapılarak boğulmaları ihtimali çoğalıyor.
Ayşe, yavrularına sarılarak ölmeyi, artık, atın ve kendisinin kudretsizliğine bakarak fena bulmaktadır. İçindeki en dehşetli korku şimdi budur: Atından ayrılarak üç canlı yükü ile beraber kalmak.
Nihayet bu oluyor. Evvelâ çöken, sonra da başını uzatıp yan üstü uzanan, bir türlü kalkmak mecalini bulamayan attan iniyorlar; çarçabuk iniyorlar, zira durmadan ilerleyen felâketin büyüklüğünden ayrı düşmek Ayşeʹye hepsinden daha korkunç geliyor. Fakat geride kaldığını anlayıp bir müddet sıkı yürüyünce artık bu üç çocuğu birden taşımak, sürüklemek imkânı kalmadığını görüyor. Hem koşuyor, hem düşünüyor: İkisini olsun kurtarmak için birini feda etmek, hafiflemek lazımdır.
Hangisini?
Ayşe, yanında diz kapaklarına kadar çamurlara bata çıka yürümeye çalışan Aliʹnin mini mini elini bırakmak istemiyor.
Boynuna dolanan mecalsiz kolları da çözmeye cesareti yoktur. Kucağındaki ıslak, hareketsiz, sessiz bohça ona zaten cansız gibi görünüyor. Belki kendiliğinden, soğuktan, sudan, havasızlıktan, ezilmekten ölmüştür. Ananın bir ümidi budur: Yaşamadığını anlayarak, azapsız. kundağı bir tarafa en az çamurlu, en az batak yere bırakıvermek…
Bütün o kıyamet içinde, elinden tuttuğunu ve omuzlarında taşıdığını sürüklerken kucağındakine eğiliyor, dinliyor…
Ses işitmemek, hareket duymamak ümidiyle dinliyor ve yavrusunun kısık kısık, ılık ılık ağladığını duyuyor, ʺeyvah!ʺ
diyor. Bu sırada, ilerleyen kafile, selin batıra çıkara, vura çarpa sürüklediği bir enkazdan başka bir şey değildir. Karanlığın içinde, düşerek çamurlara gömülenler, üstüne basılarak ezilenler çoktur. Ayşe, hâlâ yükünü atmaya razı olamıyor. Yüzü ve vücudu belki de yağmurdan fazla döktüğü soğuk terle ıslanmıştır.
Soluk soluğadır. Dizlerinde, ayaklarını çamurdan çekebilecek kuvvet gittikçe azalıyor. Kollarında ve boynunda öyle bir kesiklik, bir uyuşma, bir karıncalanma, nihayet bir duymayış var ki… Gözlerini kapıyor, sol kolunun açılıp yükünü
kendiliğinden bıraktığını ancak yarı anlayabiliyor:
Şimdi göğsünün üstünde başka bir yük. daha ağır fakat daha sıcak, daha canlı, soluyan ve sarılan birini hissediyor: Ali,
gemi azıya almış, bir atın arkasından, üzengiye takılı çekilen bir ceset gibiydi, görünüyordu, yüzükoyun, elinden anasına bağlı sürükleniyordu. İşte o şimdi, bağrının üzerindedir. Uzun bir hasretten sonra birbirlerine kavuşmuşlar gibi sokuluyorlar, belki seviniyorlar. Kaçma, hâlâ devam ediyor, yağmur ve çamur da beraber…
Böyle birkaç saat mi? yoksa birkaç dakika mı? yine koşuyorlar:
koşuyoruz sanıyorlar. Ayşe tükeniyor, demin yolda bıraktıkları at gibi. yere uzanıvereceğini anlayarak, haykırmaya çalışıyor, birini imdadına çağırmak istiyordu. Yine koşuyor ve birden, acaip bir hafiflik, bir canlılık duyuyordu, ileriye
hamle ediyor.
Neden sonra anlıyor ki boynundan sarılan zayıf, ufak kollar artık yoktur: Emine de dökülmüştür.
‐ Çık sırtıma Ali. diyor, iyice sarıl, sıkı sarıl. sakın gevşeme!
ve böyle, kanının son ateşini yakarak, kayıp düşerek, yine kalkarak, yine yuvarlanarak yağmur, ter, göz yaşı yüzünü yıkaya yıkaya, mola vermeden yürüyor. Aliʹsini kurtarmış olmak sevinciyle, öbür felâketlere katlanıp ümit içinde yürüyor, kafileye yetişiyor önüne geçiyor. Seher vakti ay yıldızlı bir ıslak bayrak çekili küçük bir kasabaya varıyor. Yükünü bir cephane sandığının üstüne indiriyor:
Kurtulduk Ali, diyor. Kalk Ali! Ali kalkmıyor, kımıldamıyor. Ayşe saatlerden beri bir ceset taşıdığını anlamıyor, anlamak istemiyor, hâlâ:

‐ Kalk Ali. kurtulduk Ali, diyor, gülümsüyor, sürekli geceki yağmur gibi dökülen coşkun göz yaşlan içinde gülümsüyor…
Hizmetçi donuk, fersiz, katı, suyu çekilmiş kuru böcek kabuğu gözlerini işaret etti:
‐ Bey, dedi. İşte o günden beri ben, ağlamak istesem de ağlayamam.
Bilmem ki neden, gözlerimden yaş gelmiyor.

Refik Halit Karay - Göz Yaşı

NE YAPALIM ?

Bir taş at.
Bir taş daha at.
Bir şiir ateşle. Bir yumruk yükselt.
Sesini yükselt.
Bir çocuk yetiştir.
Bir maske tak.
Duvara bir slogan yaz.
Şehitleri an.
Bir hayal kur.
Bir barikat kur.
Tarihine sahip çık.
Sokaklara sahip çık.
Bir slogan at.
Bir kurşun at.
Bir tohum ek.
Bir ateş yak.
Bir cam kır.

Terle.
Sahte belge düzenle.
Bir bildiri bastır.
Bir kanun kaçağını barındır.
Bir yara sar.
Bir dosta sevgi göster.
Silahını temizle.
Hakikati söyle.
Bir miting düzenle.
Arkanı kolla.
Gökyüzüne bak.
İz bırakma.
İşçilerden öğren.
Bir yoldaşa öğret.
Bir hücreyi ziyaret et.
Bir savaş esirini kurtar.
FBI'ın gizli dosyalarını çal.
Kendi kalbini çal.
Parolayı aklında tut.
Bir aynasızı silahsızlandır.
Bir füzeyi çalışmaz hale getir.
Bir fıkra anlat.

Bir plan yap.
Bir ümit ışığı gör.
İsmini değiştir.
Bir teoriyi test et.
Bir dogmaya meydan oku.
Korkunu kullan.
Bir damla gözyaşı akıt.
Haritayı incele.
Hainlerle hesaplaş.
Ağırlığını hakkıyla taşı.
Biraz daha ağırlık kazan.
Sevmek için mücadele et.
Sevdiğini bir daha söyle.
Sınırı aş.

MALCOLM X

Turgut Uyar

seni sonsuz biçiminde buldum o biçimi almıştın

sandviçlerle, kötü şehirle, terle başbaşa kalmıştın


yürüdü üstüne herkesin neonu, herkesin babaannesi

herkesin en eski olan kökü, en eski hanesi


yeşili bozup suya çevirdin, akşamı sonsuz uzattın

ne buldunsa o akşama uygun, ne buldunsa ona kattın


perdeler uzundu, rüzgâr kısa, masalar üç bacaklı

masalar dört bacaklı, rüzgârlar uzun, perdeleri kısalttın


sen bir atmacanın en uzun çığlığısın her türlü gökte

göğü büyüttün, otobüsleri aldın, şehirleri ufalttın


yıkılan bir kedi bir süre olarak  doldurur seni

seversin bir kanaryanın sesinden çok kendisini


denizi ve ormanı, açlığı ve başkaldırmayı ayırmadın

bırakılmış bir köşe başının en güzel tanımıdır adın


seversin diye söylerim her şeyi, sana uygun olsun

çünkü her şeyin birbirine uygununu sen bulursun


gel ellerini ver en güzel ellerini öyle

ruhum, ateş yüreğim, kokum, birlikte öyle

SABAHIN YEDİSİ AKŞAMIN ONU HİÇ FARKETMİYO TER KOKUYONUZ VE GÜN İÇİ TERİ DEĞİL GÜNLÜK TER DEĞİL BÖYLE TERLE GÜNLERCE MARİNE EDİLMİŞ GİBİ KOKUYONUZ METRODA OTOBÜSTE SIRA BEKLEMİYOSUNUZ ASANSÖRE Bİ GENÇ BİNİYOSA SİZE YER VERMESİNE RAĞMEN CAR CAR KONUŞUYOSUNUZ SESLİ Bİ ŞEKİLDE TELEFONLA KONUŞUYOSUNUZ VE VAGONLAR ARASI KOŞAN ÇOCUKLAR DA GÖRÜYORUM NASIL MÜMKÜN OLABİLİR BÖYLE Bİ ŞEY YA DELİRECEM MERDİVENİN SOL TARAFINDA BEKLEMENİZE DEĞİNMEK İSTEMİYORUM BİLE

Ona kadar saymayı biliyorsun, ama yediye gelince devam etmek istemiyorsun. Mahallede on yaşındaki çocuk seni gördüğünde sağ avucunu yumruk yaparak yukarı kaldırıyor. ‘seni seviyorum, bir yere kaybolma sakın.’ Ben kayboldum bile çocuk demiyorsun. ‘tamam, kaybolursam da sen beni bul tamam mı.’ diyorsun. Kaleci sen ol, ama golü ben yiyeyim. Olur mu. N'olur olsun. Dinlemiyor bile seni. Hâlâ bağırıyor arkandan. 'seni seviyorum, bir yere kaybolma sakın.’ çiçekçi dükkanının önünden geçiyorsun. Son saksıları yüklüyor kamyona. Bu mahallede çiçekleri kediler kadar sevmiyorlar diye geçiriyorsun içinden. Adamın sakalları terle karışık gözyaşı. Sana bir çiçek anlatayım, n'olur ağlama.

Türküler bizi can evimizden vurmazlar mı?

Bazı türküler vardır, sebebli sebepsiz hatta siz farkına varmadan dudaklarınızdan dökülür.

Buna sebep bazen bir beyaz kuş, bazen bir koku, bazen bulutların halleri, çiçeklerin kokusu, samimi bir gülümseyiş..

Bazen de bir bakış, rüzgâr, güneş olabilir.

Siz aklınıza, dudaklarınıza veya sesinize emir vermeden, dudaklarınızdan dökülen ahenkli kelimeleri çok sonradan fark edersiniz… Ne gariptir ki, türkünün sözleri sizi ya hüzünlendiriyordur, ya heyecanlandırıyordur, ya da bir sevdiğinizi anımsatıyordur.

Belki yıllar önceden bir sahne.. Sizin okuduğunuz şarkı, türkü her ne ise onun kelimelerinin arasında ya da bitiminde gözlerinizin önünde canlanıyordur.

Ve yürekten dersiniz ki:

“Sen terle ben sileyim.”

Ne kadar masum, ne kadar sevda kokuları içinde, ne kadar sade, güzel ve yürekten bir istek..
Duygulanmamak, düşünmemek, hissetmemek ne mümkün.


Bazı türküler sizi bam telinizden vurur.
Bazı türküler sizin içinizi acıtır
Bazı türküler sizi alır yanında götürür 
Bazıları ağlatır, bazıları boğazınıza bir yumruk gibi gelir oturur.

 


Nazan Şara Şatana - Altın Hızma Mülayim

“ Ağıdını yakasım var ölümümün
Kendi ölümüme kendimin ağlayası var
Açıp Kuran-ı Yasin'ler okuyup
Fatihalar gönderesim var ruhuma.
Alnımda boncuk boncuk terle
Dünyadan temizlenesim var.
Beyaz yorgamına bürünüp
Tahtadan atıma binesim var.
Nazlı nazlı cami avlusuna gidip
Tabutuma gözyaşımı akıtasım
Sarılıp, hıçkırıklara boğulasım
Kendi ölümüme ağlayasım var.
Dışarıdan dik ve vakur görünüp
İçimde yanar dağlar patlatasım var.
Gözyaşı kimseye kalmasın
Hepsini gözümden gönlüme akıtasım
Başımı tabutuma gömesim var.
Onu tek başıma sırtlayasım
Mezarımı ellerimle kazasım
Her avuç sonrası eli bağrıma vurasım var…”

-Demet Delikanlı

İYİLİK NE DEMEKTİ?
Sıcak demir ustasıydı benim babam… Demiri nar gibi kızartan kömürlü körük başında babam… Yaz kış demeden demiri tava getirip, üç kiloluk çekiçle şekillendiren babam… Oluk oluk akan terini silerken, kömür isi yüzünde fırça darbesi gibi duran babam… Gururuyla, namusuyla, kendi deyimiyle “namerde muhtaç olmadan” yaşayan babam.
Bilmem neden o kadar isin, kömürün sıcağın ve terin içinde hep beyaz gömlek, beyaz mendil kullanırdı. Öyle zor para kazanırdı ki babam, ben bu yaşıma kadar öyle terle para kazanan bir adam görmedim.
On yaşlarındaydım, o gün bakkala borcumuzu ödeyecektik, haftalardır para biriktirmişti babam. Babamın demir dövdüğü dükkâna bir adam girdi. “Ustam, çocuğum hasta lütfen yardım et, acil para lazım,” dedi. Babam çekici örse koyup arka cebinden çıkardığı beyazlığı griye dönüşmüş mendille alnındaki terleri sildi. O an göz göze geldik babamla, yorgun ve bitkin gözlerinde mutlu bir kararlılık vardı.
Hiç tereddüt etmeden arka cebine biriktirdiği kâğıt paraları saymadan uzattı yardım isteyen adama. Adam babamın elini öpmeye çalışırken babam müsaade etmeyerek eğildi ve adamın başını kaldırıp göz hizasına getirdi. “Dert etme Bekir, işini gör,” dedi.
O gün ben öğrendim iyilik ne demekti? O gün ben öğrendim adamlık ne demekti? O gün ben öğrendim dostluk ne demekti? Kısık sesle babama, “Bakkal…” diyebildim. Başımı nasırları çat çat olmuş elleriyle okşayarak, “Allah büyük,” dedi. Ve ben yoksulluğun kötü olmayı gerektirmediğini o gün öğrenmiştim. 

Mirza TAZEGÜL

— 
Gw

Cs - Cerita Melayu Dewasa:
Sepupuku ati
Pe kabar semua..Aku pun nak berkongsi pengalaman dengan korang semua. Kegemaran aku biasalah melancap sambil tengok blue..maklumlah nak dapat cipap susah..Aku biasa melancap pakai gambir sarawak.Pehh pakai gambir sarawak masa melacancap memang nikmat boleh tahan lamer.. Aku mula pakai gambir nie sewaktu aku mengendap bapak aku beromen dengan mak aku..Aku nampak bapak aku sapu benda kat batang dia sebelum koneknye masuk kat cipap mak aku..Semenjak ari tu aku mula merembat gambir sarawak bapak aku tu untuk dijadikan modal melancap..Kalau pakai gambir nie biasanye kote aku tahan sampai sejam..Sejak ari itulah kote aku semakin membuat hendak mencari
cipap..

Nak dipendekkan cerita satu hari rumah aku takder orang tinggal aku sorang dan aku melakukan aktiviti aku menonton blue film..Sambil aku menonton biasalah aku main adik aku tu samer samer dgn gambir…Rupanye-rupenye aktiviti aku nie selalu diperhatikan oleh jiranku iaitu sepupu aku namaye Ati..Dia sebaya dengan aku..Aku sememang tak tergamak hendak beromen dengannye maklumlah sepupu..

Hari tu rupenye dia ader memerhatikan aku…Aku pun tak perasan dengannye… Sedang aku syok melayan adik aku sorang nie…Tiba-tiba Ati nie muncul depan dengan berkembam..Masa tu muka aku merah padam sebab menahan malu dan aku terus menyarung seluar…Namun dalam hati aku ader can juga aku baham cipap sepupu aku..Maklum sepupu aku nie boleh tahan juga.Kalau korang tengok adik memamng naik punye…Lepas tu sepupu kata kat aku dia nak join ..Aku pun aper lagi dah rezeki sepupu pun sepupu janji dapat cipap..Maklumlah baru pertama kali..

Sepupu aku nie baru baru pertama sekali jadi paham-paham la…Lepas 10 minit aku nampak dia dah tak senang duduk… Kemudian tangan aku mula meraba tengkoknya dan membuka kembannye..Rupe-rupenye dia tak pakai coli aper lagi..Nampak lah buah dadanye yang mula mengeras..Dia punye besar boleh tahan juga…Kemudian tangan aku mula meramas-ramas dia punye buah dada..Nafasnye mula kencang…Lepas tu tangan aku pula meraba cipapnye yang masih sisaluti dengan seluar dalam..Dia punye basah jangan ler cakap habis basah cadar aku dibuatnye..Pantatnye yang tembam tu membuat aku tak sabar lagi..tangan aku juga meraba-raba putingnya.. Aku mula menghisap cipapnye yang basah tu. Aku nampak dia dah mula mengerang selepas aku menjilat cipapnya dan terus klimeks..lepas tu aku suruh dia kulum adik aku. Aper lagi dia pun bagai singa lapar mengulum batang aku, macam nak tercabut rasenye batang aku…Nasib baik masa tu adik aku nie dah aku sapu ngan gambir serawak kalau tak dah lama terpancut dalam mulut dia.

Lebih kurang hampir setengah jam aku berdua dalam posisi 69 lalu aku ke acara seterusnya, memecahkan dara sepupuku nie..Mula mula aku tengok muka dia seterusnya, memecahkan dara sepupuku nie..Mula mula aku tengok muka dia merah padam.. Tapi dia kata dah tak tahan lagi.. dia suruh aku masukkan cepat batang aku ke dalam cipapnye.. lalu tanpa belas kasihan aku aku meyodok pantat sepupuku ..dia kata dia terasa sakit..aku nampak darah mula mengalir dari cipapnye dan aku tahu yang aku dah membolosi daranya….Selepas itu mulalah aku melalkukan aktiviti sorong tarik dengan pelbagai kaedah yang aku pelajari dari menonton blue film..dekat sejam rasenye aku membaham cipapnye…sepupuku nie entah berapa kali dah klimeks dia dah lemah longlai ..tapi adik aku nie masih bertahan maklum pakai gambir sarawak..

Aku pun teruskan aktiviti aku sampai satu masa aku rase batang aku nie panas dan aku terasa nak terpancut..lalu aku mengeluarkan adik aku dari cipapnya dan memancutkan kemukanye..lepas tu dia mengolom adik aku sehingga licin mani aku..dia kata dia puas sangat….dia kata aku hebat..sejak daripada itu aku selalu main dengan dia asalkan ader peluang..

Sepupu part 2
Di bilik Mira, Rosnah asyik membaca. Mira lama sudah dibuai mimpi. Helai demi helai , hinggalah tiba babak itu. Matanya terbeliak. Rosnah membaca perkataan demi perkataan dengan asyik.

“Hmmm …” rungutnya sendiri sambil menggusap celahan pehanya. Usapan sekakin galak. Matanya terpejam, buku diletakkannya. Kini, kedua-dua tangannya mengusap lurah subur itu. Rosnah kini khayal ….

Pagi-pagi lagi Salim bangun. Setelah diyakini bahawa pagiIsnin itu ibu bapanya telah keluar bekerja serta menghantar adiknya, Mira ke sekolah, Salim turun ke tingkat bawah dengan membawa VCD yang disewanya semalam. Sebelum itu, dia membuka pinu bilik Mira dan Rosnah dilihatnya sedang nyenyak tidur disamping anaknya.

“Peluang baik” bisik hatinya. Salim membuka suis TV dan VCD Player dan memainkannya. Dia yakin dapat menonton tanpa gangguan apatah lagi setelah melihat sepupunya sedang nyenyak tidur. Salim fikir tentu Rosnah tidak akan bangun awal setelah membaca novel hingga pagi.

Filem Inggeris yang ditontonnya itu benar-benar membangkitkan nafsunya. Setiap aksi diperhatikan dengan khusyuk sambil jemarinya mengusap dan membelai senjata sulit miliknya. Adegan hisap-menghisap, jilat-menjilat dan terjahan bertalu-talu ke lorong nikmat amat mengasyikkan. Senjata milik lelaki dikulum hingga ke pangkal oleh si wanita dan disusuli dengan tusukan kemaluan lelaki melalui lubang kemaluan wanita itu memuncakkan nafsu Salim. Sambil menonton, Salim berkhayal sendiri yang dialah lelaki itu. Akhir sekali cecair pekat keluar dari kemaluan lelaki dan ianya ditadah dengan mulut wanita serya menjilat dan menelan cecair pekat tersebut. Lalu keduanya terkapar keletihan.

Kini masuk ke babk kedua, lain hero, lain heroinnya. Jalan ceritanya sama. Di pertengahan cerita, Salim berasa hendak buang air kecil lalu meninggalkan TV untuk ke tandas tanpa ditutupnya.

Setelah selesai, di kembali semula ke ruang tamu untuk menyambung semula tontonan, tetapi alangkah terkejutnya Salim apabila mendapati sepupunya, Rosnah tercegat berdiri di depan TV memerhatikan adegan berahi itu. Rosnah memandang Salim. Salim kaku, kelu … tidak tahu apa yang patut dilakukannya. Rahsianya bocor. Dia dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika Rosnah melaporkan perkara ini kepada ibu bapanya.

“Hah ! buat apa ni ?” sergah Rosnah. “Cerita macam ni kau tengok ye !!”

“Tolonglah Kak Ros” rayu Salim. “Tolong jangan bagi tau ayah”

“Tak de !!. Kau tengok cerita kotor”

“Please …. ” rayunya lagi dengan menunjukkan muka selebet meminta simpati.

Rosnah diam sejenak.. Dia terus memandang Salim yang tertunduk membisu. Adegan di TV terus menunjukkan adegan memberahikan. Mata Rosnah terpaku apabila melihat bahagian bawah anggota badan Salim yang hanya berseluar pendek sahaja, tidak memakai seluar dalam. Senjata Salim yang menegang itu membuatkan seluarnya tertonjol ke hadapan.

“Wau” bisik hatinya apabial terpandang. Ekor matanya mengalih pandangan ke arah skrin TV. “Baiklah. Kak Ros tak bagi tau”

“Yesss !!!” jerit Salim.

“Tapi, dengan syarat”

“Apa dia ?”

“Kak Ros pun nak tengok juga”

:O.K. O.K. Tengoklah"

Lega hati Salim mendengar jawapan itu. Kini dia menonton filem itu bersama sepupunya. Salim duduk di sofa pendek manakala Rosnah di sofa panjang.

“Errr … Kak Ros” sapa Salim sambil memandang sepupunya yang memakai pakaian yang dilihatnya semalam. Rosnah mengalih pandangan menatap Salim.

“Macam mana Kak Ros tau ?”

“Tau apa ?”

“Yang saya tengok cerita ni”

“Macam ni, Kak Ros terjaga. Kemudian dengar bunyi orang mengerang. Kak Ros ingat pa. Kak Ros pun turun, tengok-tengok orang tengah projek. Masa tu kau tak ada”

“Ooo … ” mereka kembali memberikan tumpuan ke arah skrin TV.

Sesekali ekor mata Salim mecuri pandang sepupunya. Dilihatnya dia sedang mengusap segitiga emasnya sendiri. Salim pun turut sama mengusap batang kemaluannya. Masing-masing tidak tertahan nafsu yang sedang bergelora itu.

Salim kini tidak lagi memberi tumpuan sepenuhnya ke arah skrin. Dia mengusap kemaluannya tanpa berselindung lagi. Biarlah sepupunya tengok. Dia tak malu. Rosnah yang kadang kala terl

ihat perbuatan sepupunya itu tersenyum.

“Kau tak malu ke ?” tanya Rosnah.

“Malu apa”

“Main kote depan Kak Ros”

“Dah tak tahan dah ni. Lantaklah”

Rosnah tidak membalas. Salim terus memegang batangnya. Rosnah melihat lagi. Dia pun turut ghairah melihat Salim mengusap batang kemaluannya. Dalam pada itu, Salim turut memandang Rosnah. Mata bertentang mata. Salim melemparkan sekuntum senyuman dan dibalas semula oleh Rosnah.

“Best ?” tanya Salim lebut.

Rosnah hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum lalu menonton semula. Salim masih lagi menatap Rosnah yang sedang ghairah itu. Rasanya hendak saja dia menerkam dan memluk serta mencium sepupunya itu. Tapi .. dia takut .. takut dituduh mencabul isteri orang.

“Ahhh … ” Salim terdngar sepupunya mengerang, lalu Salim menoleh memandang Rosnah. Dilihatnya sepupunya itu sedang enak mengusap kemaluan sendiri, sambil memejamkan mata. Nafsu Salim memuncak. Suara mengerang itu betul-beul membakar naluri lelakinya. Salim tekad. Dia mesti melepaskan naluri itu.

Perlahan-lahan Salim bangun. Rosnah tersedar lalu menoleh ke arah Salim. Batang kemaluan Salim benar-benar menegang. Rosnah terpukau walaupun Salim berseluar. Tonjolan itu cukup membuktikan bahawa tegangnya kote Salim. Salim berjalan ke arah Rosnah lalu duduk di sisi kirinya. Rosnah diam tidak berkata, begitu juga Salim.

Secepat kilat Salim manarik tangan kiri Rosnah lalu meletakkan atas kemaluannya. Serentak dengan itu, Rosnah menarik kembali tangannya.

“Hei !! Apa ni !!” marahnya dengan nada yang tinggi.

“Syyy .. nanti anak Kak Ros jaga” bisik Salim memerhatikan mata Rosnah yang bulat menahan marah.

“Saya nak Kak Ros main benda ni” kata Salim menuding ke arah kemaluannya.

“Hisshhh .. apalah kau ni” jawab Rosnah lembut.

“Tak pe … mainlah. Saya tak marah” sambung Salim sambil memegang tangan kiri Rosnah lalu diletakkan atas seluarnya yang menonjol itu.

Rosnah tidak membantah. Kini tapak tangan Rosnah berada di atas kemaluan Salim. Masing-masing tersenyum. Nafas turun naik mengisi domba paru-paru. Keduanya sedang ghairah dan ingin mengakhiri naluri masing-masing, lebih-lebih lagi Salim yang belum pernah merasai nikmat sentuhan jari-jemari wanita mengusap kemaluannya. Kini hajatnya hampir tercapai.


“Mainlah … usap le” katanya sambil memegang tangan Rosnah sambil menggerakkannya supaya jemari Rosnah menjalar ke seluruh batangnya.

“Tak .. nak.. le .. Salim…” jawabnya tersekat-sekat.

Salim terus menggerakkan tangan sepupunya itu. Jari-jemari Rosnah bergerak meluruti batang kemaluan Salim. Setelah agak lama, Rosnah mula terasa stim lalu melurutkan jemarinya mengusap kote Salim. Salim tidak lagi memegang tangan Rosnah. Dia membiarkan sahaja sepupunya melakukan gerakan sendiri. Rosnah memegang batang kemaluan Salim yang menegang itu lalu mengusapnya. Skrin TV tidak lagi menarik perhatian mereka. Rosnah leka mengusap dan memandang ‘benda’ yang masih tidak lagi dia nampak.

Salim membiarkan sepupunya melakukan apa saja. Jemari Rosnah kian galak. Dia meraba-raba peha Salim menghala ke buah zakarnya. Sambil senyum, dia memasukkan jari-jemarinya ke dalam seluar Salim, dan … tersentuhlah 'benda’ yang amat berharga itu. Salim mendesis geli dan 'stim’ apabila Rosnah membelai ke atas dan ke bawah kemaluannya.

Melihat keadaan Salim yang terlalu 'stim’ itu, Rosnah tersenyum. Dia tahu, sepupunya itu belum pernah merasai dan melalui pengalaman seperti ini. Dia ingin membuatkan Salim benar-benar 'stim’ sehingga terkeluar cecair pekat daripada kemaluannya. Itulah tekad Rosnah.

Tetapi Rosnah ingin terlebih dahulu melihat senjata Salim. Lalu dia melondehkan hingga paras lutut. Nah … segumpal dagung pejal memanjang menegang dengan gagahnya. Rosnah menggosok, membelai dan mengusap batang itu.

Salim 'stim’. Dia mengerang keenakkan sambil melucutkan seluarnya perlahan-lahan dan membuka baju yang dipakainya. Kini, Salim tanpa seurat benag pun terkujur keghairahan di sebelah Rosnah yang kian galak mengusap dan menggentel-gentel kote Salim. Rosnah meraba ke seluruh tubuh Salim, tetek Salim digentelnya dan buah zakar Salim dira

mas manja. Salim membiarkan sahaja.

Sedang Rosnah ayik 'bermain-main’, Salim mendepangkan tangan kanannya melewati leher Rosnah dan meletakkan atas bahu kanannya. Rosnah terkejut, tapi tidak membantah, dia membiarkan saja.

Melihatkan sepupunya tidak membantah, Salim bertindak lebih berani lagi, dia menjatuhkan tangannya ke bawah lalu meramas buah dada kanan Rosnah. Rosnah tergamam seketika. 'Permainannya’ terhenti. Salim terus meramas sambil tersenyum memandang wajah sepupunya yang tidak berjerawat itu. Rosnah membalas senyuman dan kembali meneruskan 'permainan’. Dia fikr, biarlah Salim meramas buah dadanya, barulah adil sebab dia sedang meramas kote Salim.

Ramasan tangan yang dilakukan oleh Salim membuatkan Rosnah gelisah. Nafsu ghairahnya memuncak apabila Salim menggentel puting teteknya. Kini dia terecabar … dia kian lemah…

Salim mengemudi bahtera di lautan berahi tiu. Buah dada Rosnah diramasnya dengan kedua tangannya. Rosnah terkulai dengan matanya terkatup kuyu. Sesekali terbuka dengan keadaan yang amat mengghairahkan.

Rosnah menoleh ke arah Salim. Salim membalas lalu merapatkan bibirnya ke bibir Rosnah. Sepupunya itu mengalih pandang tanda keenggannnya untuk dicium. Tapi tidakkan itu diteruskan juga. Salim mencium leher kiri Rosnah perlahan-lahan. Hujung cuping telinga kiri dikucupnya lembut dan sesekali menghembus ke dalam lubang telinga Rosnah. Rosnah menggeliat kegelian. Dia makin 'stim’.

Rosnah mendesis lembut lalu memalingkan muka ke arah Salim. Salim segera merapatkan bibirnya ke bibir Rosnah. Rosnah tidak membantah … lalu melekaplah bibir mereka .. sambil berkucupan mesra …. di selang seli dengan bunyi mengerang dan ramasan tangan.

Sambil berkucupan, Salim mengeluarkan lidahnya lalu memasukkan ke dalam mulut Rosnah. Rosnah menghisap lidah Salim. Salim juga menghisap lidah Rosnah. Mata Rosnah terpejam …

Sambil lidah saling menghisap, tangan kanan Salim sibuk meramas buah dada sepupunya, manakala tangan kirinya dibawa turun mencari lurah subur. Di usapnya lurah itu tanpa bantahan. Rosnah kian ghairah. Dia sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Dia membiarkan sahaja nafsunya dibahterai oleh Salim di lautan berahi ini.

Salim sedar, dalam keadaan ini, dia adlad nakhoda. Dia akan melakukan apa saja untuk sampai ke pulau impiannya tanpa tegahan dan bantahan. Tangannya kini membuka butang kemeja Rosnah satu persatu…. hingga terlerailah semuanya. Dan … dua daging pejal membonjol segar kemerah-merahan tersergam indah di hadapannya milik wanita yang anggun, montok dan menggiurkan. Diramasnya daging pejal itu, Rosnah mengerang kegelian dalam keenakkan. Kemeja dibadannya sepupunya dilucutkan dan mulutnya mengucup dan menjilat puting tetek Rosnah. Rosnah makin ghairah. Tangannya memegang kepala Salim yang berada di celahan payu daranya. Lidah Salim yang basah itu menjilat-jilat puting tetek hinggakan sesekali Rosnah mengerang dengan agak kuat.

Dengan mulutnya menghisap puting tetek Rosnah, kedua jarinya menjalar meraba-raba kemaluan rosnah. Kini, kedua-dua anggota sulit Rosnah ditakluki oleh Salim. Rosnah hampir lemas dengan keadaan ini. Dia tidak pernah merasakan keadaan 'stim’ yang amat sangat seperti ini. Lemah dalm kegairahan.

Salim yang tidak berpakaian itu duduk melutut di hadapan sepupunya yang masih lagi di atas sofa, sedang Salim berada di bawah, tangannya meraba buah dada Rosnah . Salim membenamkan mukanya lalu menghisap puting tetek itu, sambil jemarinya sibuk mencari simpulan kain batik milik sepupunya itu. Salim meleraikan simpulan dan menolak ke bawah. Diangkatnya punggung Rosnah lalu melucutkan terus hingga ke kaki. Kini, Rosnah hanya berseluar dalam sahaja. Salim menatap sepuas hati sambil mengusap lurah yang terselindung itu. Basah. Tentunya Rosnah telah mencapai klimaks….

Rosnah memegang jari Salim yang sedang menjalari cipapnya itu. Dia sedar tapi tak beruapaya menahan tindakan sepupunya yang sama 'stim’ sepertinya. Salim meraba-raba dan mengusap peha Rosnah hingga ke celahan peha sambil meluruti kemaluan tersebut. Rosnah mengerang enak diperlakukan demikian. Salim cuba un

tuk menarik seluar dalam Rosnah, tetapi dihalang apabila Rosnah menarik semula ke atas. Salim memegang tangan sepupunya dan meletakkan di tepi … lalu dia cuba lagi manarik seluar dalam Rosnah. Kini, Rosnah tidak lagi menghalang. Salim melucutkan seluar dalam itu hingga ke kaki dan mengeluarkannya. Dan …. lurah milik sepupunya itu di hadapan matanya. Terpukau Salim melihat keindahan cipap wanita yang hanya menjadi khayalannya dahulu.

Dengan perlahan, dia merapatkan jari-jarinya meluruti lurah itu. Terkena sahaja jari Salim, Rosnah mengerang dan mendesis keenakkan. Lalu Salim memgusap lembut. Suara Rosnah kian kuat mengerang enak. Dilihatnya sepupunya sudah terlalu 'stim’, matanya terkatup kuyu sedang bunyi suaranya amat membangkitkan nafsu.

Cipap Rosnah yang kemerah-merahan itu, dihiasi dengan bulu-bulu halus yang kemas amat indah sekali. Salim tidak jemu 'bermain’ dengannya. Dia ingin melakukan lebih dari itu. Dia ingin meniru aksi pelakon filem 'biru’ tadi.

Dengan teragak-agak, dia merapatkan mulutnya ke arah cipcp Rosnah. Diciumnya perlahan. Rosnah mendesis. Diulanginya lagi dengan disusuli oleh lidahnya pula. Salim menjilat cipap Rosnah yang basah itu dengan lembut. Rosnah menjerit sedap. Diulangi lagi. Lidahnya yang basah itu membuatkan Rosnah mengerang panjang apabila terkena bibir cipapnya.

“Ahhh ….. aaahhhh ……. ” desis Rosnah

Salim menjilat cipap Rosnah. Air cipap Rosnah turut dijilatnya. Kadang-kala Salim mengeraskan lidahnya menjolok ke dalam cipap itu.

Salim berdiri menghadap Rosnah yang masih duduk. rosnah membuka mata menatap Salim lalu Salim memegang bahu sepupunya meminta dia bangun berdiri. Rosnah tidak membantah. kini mereka berhadapan dalam keadaan bertelanjang bulat. Masing-masing tahu peranan mereka. Salim melengkar tangannya ke pingggang Rosnah yang ramping itu lalu menariknya rapat. Tangan Rosnah merangkul leher Salim. Mereka berpelukan sambil bibir berkucupan dengan lidah dihisap. Salim melepaskan kucupan lalu mencium leher Rosnah dan berbisik lembut…..

“Hisap saya punya ..”

Rosnah tahu maksud sepupunya lalu mencium leher Salim, turun ke dada lalu menghisap tetek Salim. Kemudian terus ke pusat dan akhirnya Rosnah melutut dengan muka setentang dengan kote Salim. Dia memegang kote Salim dan diusapnya. Dirapatkan kepala kote Salim ke mulutnya lalu di ciumnya.
Salim mendesis geli. Dengan perlahan, Rosnah memasukkan batang kemaluan Salim ke dalam mulutnya, lalu dihisapnya perlahan. Salim mengerang sambil memegang rambut Rosnah.

Rosnah kembali berdiri, lalu mereka berpelukan semula, erat dan penuh ghairah. Tidak ada kata yang dapat menjelaskan keadaan itu. Hanya kucupan dan rabaan ke seluruh tubuh badan sahaja yang bisa mentafsirkan segalanya. salim membaringkan sepupunya di atas 'carpet’ lalu menindih rapat ke atasnya. Kini. Salim sudah bersedia untuk mendaki puncak kenikmatan yang sebenar.

Pelayarannya telah berjaya diharungi dengan segala ombak keberahian telah ditempuhi bersama. Pulau impian penuh kenikmatan telah nampak di hujung sana. Harus segera tiba di situ. Salim tahu, untuk tiba di sana dia mesti memasuki 'pintu’ yang telah sedia terbentang. 'Kunci’ harus segera dimasukkan agar 'pintu’ terbuka. Tetapi 'pintu’ itu adalah kepunyaan orang lain, 'pintu’ sepupunya, juga isteri orang yang telah pun mempunyai anak. Adakah Salim akan menguak 'pintu’ itu? Salim tekad. Dia tidak peduli sipa punya 'pintu’. Dia mesti masuk …..

Rosnah melentang memandang penuh sayu dan berharap ke dalam mata Salim yang berada di atasnya. Dengan tersenyum dia merangkul erat leher Salim lalu memberikan kucupan mesra di bibir pemuda itu. Salim pula bersedia dengan 'kuncinya’. Dia melepaskan kucupan dan menegakkan badannya sambil membuka sedikit kangkang Rosnah. Hujung kemaluannya digesel-geselkan ke bibir cipap Rosnah dan ini membuatkan sepupunya itu mengelitik kenakkan. Bibir kemaluan yang basah itu akan melancarkan tusukan kote Salim. Salim menarik nafas tanda tindakan terakhir akan dilakukan ….
tiba-tiba ……

“Waa …waaa…aaa…aaaa…” bunyi bayi menangis memcah keheningan pagi mengejutkan

insan yang dibuai asmara.

Rosnah tersentak. Begitu juga Salim. Dia menolak Salim ke tepi…

“Fendi” katanya. Lalu mencapai pakaian meluru ke arah bilik Mira. Senyap.

Salim tunduk kekesalan terbayang diwajahnya.

“Sikit lagi” katanya kesal. “Kalau cepat tadi mesti dapat”

Dia menyarung kembali pakaiannnya lalu menutup TV. Termenung ……

Beberapa minit kemudian, Rosnah turun mendukung anaknya. Dia duduk berhadapan.

“Kak Ros” Salim bersuara. “Lain kali kita buat lagi ya”

“Hishh … tak nak lah. Tadi nasib baik Fendi terjaga. Kalau tak, tak tau lah …”

Salim terdiam. Bagi Rosnah tangisan bayi itu menyelamatkan mahkota sepupunya walaupun seluruh tubuh badannya dapat dijamah, namum mahkota idaman tidak dapat di rasai oleh Salim. Namun, jauh disudut hatinya, dia berasa sungguh gembira berlayar bersama Salim, walaupun tidak tiba ke destinasi…..

Sekian. Terima kasih kerana sudi membaca. Bye.

Sepupu part 1
Malam sunyi sepi. sesekali bunyi motosikal dan kereta memecah kesunyian itu. Salim termenung di meja tulisnya memerhati keluar tingkap menikmati keindahan malam. Sedang di benaknya berkecamuk untuk menghadapi situasi esok.

“Macam mana nak buat ?” bentak hatinya. “Bila ?”

Dia sedang memikirkan masa bila sesuai untuknya menonton filem 'biru’ yang baru disewanya itu. Biasanya Salim menonton pada waktu pagi selepas ibu bapanya pergi kerja dan adik-adiknya pergi ke sekolah lebih kurang pukul 7.00 pagi. Kini, semua rancangannya musnah. Dia sanggup beli MC untuk ponteng kuliah pada hari Isnin dan Selasa semata-mata kerana VCD itu …. kerana mereka semua waktu itu tiada di rumah.

“Hancus … hancus … rugi !!!”

Semuanya disebabkan kedatangan sepupunya perempuannya bersama anaknya ke rumah ini Sabtu lepas, serentak dengan ketibaannya dari U. Hatinya amat terkilan apabila mengetahui bahawa sepupunya itu hanya akan pulang pada hari Selasa … hari yang sama Salim akan pulang ke kampus.

Sepupunya Rosnah, berusia 25 tahun, anak kepada abang ayahnya. Salim memanggilnya Kak Ros. Anaknya berumur hampir setahun. Perhubungan Salim dengan Rosnah tidak begitu rapat, tapi mengenali antara satu sama lain. Bagi Salim, Rosnah cukup cantik jika dibandingkan dengan sepupunya yang lain.

“Ahh … biarkanlah !!” hatinya membentak sambil menerawang jauh.

“Assalamualaikum /’ bunyi suara di luar.

'Waalaikum salam’ jawab Mira adik Salim sambil berjalan ke arah pintu dan membukanya. "Haa ! Kak Ros, masuklah. Sorang je? Mana Abang Man ? soal Mira bertalu.

"Dia tak dapat datang. Ada hal” jawab Rosnah. “ Haa .. Salim apa khabar ?” sapanya.

“Sihat” jawabnya ringkas. “Abang Man pergi mana ?”

“Dia out-station 3 hari. Jadi, Kak Ros datang dengan Fendi aje” jawabnya sambil menoleh ke arah anaknya yang didukungnya itu.

“Mak ayah mana ?. Tak balik lagi ?”

“Belum. Kejap lagi sampailah tu” jawab Mira.

Malam itu, mereka berbual panjang. Masing-masing ada saja cerita yang hendak dikongsi bersama. Salim pun turut serta …

Pagi Ahad … Salim bangun lambat. Tengahari itu, mereka sekeluarga makan bersama.

“Salim … Salim ..!!!” suara dari luar pintu biliknya kedengaran memanggil namanya. Serentak dengan itu, fikiran Salim terhenti menerawang.

“Apa !” jawabnya sambil membuka pintu.

“Aaa…Kak Ros. Ada apa ?” tanya Salim apabila mendapati Rosnah yang memanggilnya di tengah malam itu. Mata Salim liar memandang tubuh Rosnah yang hanya berkemeja dan berkain batik itu. Salim tersenyum.

“Ada buku apa-apa tak ? Kak Ros nak baca, tak boleh tidur” jawabnya panjang merenung mata Salim.

“Nanti kejap nak cari”

Salim meninggalkan Rosnah di muka pintu lalu ke arah rak bukunya. Rosnah hanya memerhati saja Salim yang hanya berseluar pendek tidak berbaju itu terbongkok mencari buku.

“Mana buku ni” rungut hatinya.

Salim menyerahkan sebuah buku novel berjudul 'Di balik Tabir Malam’ Rosnah menyambutnya.

“Buku apa ni. Best ke ?”

“Best”

“O.K.lah. Terima kasih” jawab Rosnah sambil berlalu meninggalkan Salim ke bilinya. Mata Salim mengekori pergerakkan sepupunya itu sambil melihat ayunan punggungnya yang pejal. Kote Salim mengeras….

Buku yang dibeikan itu berkisarkan cinta remaja dan di pertengahan cerita terdapat adegan ranjang. Asmara. Memang niat Salim memberikan buku tu, agar sepupunya 'stim’ sikit. Jadi, pasti dia akan bangun lewat esok.

“pagi esok tengok juga” tekadnya. “Kalau Kak Ros bangun, aku tutp le …” sambil membelek VCD yang dipegangnya itu.

Salim tidur lena malam itu. Pagi esok dia ada 'tugas berbahaya’. Harapannya agar berjaya tanpa gangguan.

Catatan : INI BARU MUKADIMAH, TUNGGU SAMBUNGANNYA, SEPUPU 2 DI RUANGAN INI …. TUNGGU …

Sempadan
Kepada semua pembaca dalam ruangan ini, disini saya ingin menceritakan satu pengalaman yang dikirakan amat manis juga dan pertama kalinya saya mengadakan perhubungan sex bersama perempuan pelacur.

Ceritanya begini, setelah saya telah tamat penugasan saya di seberang laut iaitu di Kemboja jadi saya telah diberi cuti selama 2 minggu, aku pun berangkat pulang ke kampung aku di utara tanahair iaitu Perlis. Setelah aku sampai di Kg aku, aku pun pergi berjalan-jalan kerumah kawan-kawan yang lama aku tak berjumpa dengan mereka. Setelah aku pergi ke rumah salah seorang kawan aku, dia telah mengajak aku untuk pergi ke sempadan iaitu ke Padang Besar. Aku terus saja setuju dengan ajaknya itu. Setelah hari dan masa tetapkan telah sampai aku dan kawan-kawan aku pun berangkat ke Padang Besar. Sampainya aku disana kami pun masuk ke salah sebuah hotel untuk kami tempah tempat tidur sebab kami akan bermalam disana. Setelah kami semua tempah bilik hotel, kami pun pergi ke sebuah Bar. Kami masuk ke dalam Bar tersebut tujuan untuk menempah perempuan untuk menemani kami tidur pada malam nanti.

Aku lihat dalam Bar itu sungguh manarik sekali dan tuan bar itu pun datang berjumpa kami dan bertanya samada kami nak tempah perempuan ataupun tidak, kawan aku terus menyampuk dan memberitahu tuan bar itu yang tujuan kami untuk menempah perempuan. Maka tuan bar itu pun memanggil perempuan-perempuan dalam Bar itu. Mereka pun beratur di atas pentas yang telah disediakan untuk kami memilih mana-mana perempuan yang kami berminat. Aku masa itu malu-malu sikit sebab tak pernah menghadapi setuasi begitu. Kawan-kawan aku pun menegur aku, kenapa tak pilih lagi? Pilihlah cepat! Aku pun terus saja memilih dan tak kiralah asalkan dia perempuan dan dapat menyedapkan naluri ku. Setelah aku dan kawan-kawan memilih perempuan Yang kemi berkenan. Kami pun memberikan nombor bilik kami dan beritahu hotel mana kami menginap. Setelah kami selesai memilih perempuan untuk menemani tidur kami nanti,. Kami pun pergi minum. Kawan-kawan aku telah meminta air minuman keras. Kami pun minum dan berkaroke dalam kedai minum tu melayan kepala kami yang sedang tak berapa betul oleh kerana mabuk dengan minuman keras. Selesai kami minum kami pun balik kebilik masing-masing.

Bila aku buka saja pintu bilik aku tu, aku dapat perempuan yang aku tempah tadi telah menunggu aku kat dalam bilik aku tu, aku lihat dia terbaring terlentang sedang menuntut TV. Aku pun menyapa dia dan memberi ucapan selamat berjumpa dan aku berbual seketika dengan perempuan tersebut kepala aku masa itu sudah tak betul sebab mabuk. Dalam masa aku sedar tak sedar oleh kerana kemabukan aku tu.

Aku mengajak perempuan itu mengadakan hubuang sex. Perempuan tu tanpa banyak soal dia membuka baju dan seluar yang dipakainya sebab kerja dia hanya memuaskan nafsu sex lelaki dan kehendak batin setiap lelaki. Setelah semua pakaiannya ditanggalkan. Aku pun mengambil kesempatan itu untuk menanggalkan pakaian aku juga. Kami masa itu hanya tinggal pakaian dalam saja yang belum kami tanggalkan. Kami pun berbaring atas katil. Aku baring disisi sebelah kirinya. Dalam masa aku baring itu tangan aku terus mancapai ke buah dadanya yang berisi serta pejal itu. Setibanya tangan kanan aku kebuah dada perempuan tersebut dalam masa yang sama mulut aku mencari mulutnya, kami berkucupan dan bermain kulum lidah. Agak lama juga mulut aku dan mulut perempuan tu bertemu. Sambil mulut mengulum lidahnya jari-jari aku terus meramas-ramas teteknya yang masih berbalut dengan colinya. Makin lama aku meramas, aku rasa makin keras pula jadinya tetek perempuan tu. Perempuan itu mula bergerak dan mengeliat kecil bila teteknya kena ramas oleh jari-jari aku. Mulut aku tadi dimulutnya mula turun sedikit demi sediki kebahagian dagu dan merayap disekitar lihatnya itu membuatkan dia lebih tidak bernafas jadinya dan mula mengerang kecil dengan tindakan tangan dan mulut aku. Jari-jari aku merayap kebelakang badannya untuk melepaskan butang colinya dan jari aku pun berjaya melepaskan butang coliya. Bila terlepas saja butang colinya maka terserlahlah tete

knya yang sedang mengeras dan menegang itu. Mata ku rasa macam nak terkeluar bila melihat teteknya. Bagitu cantik dan gebu serta muntok sekali. Putihnya memang terserlah sebab orang siam memang putih-putih belaka. Putting susunya yang kemerahan itu terus saja jari-jari aku bermain disitu mengentil dan memutar-mutar puting teteknya dengan perbuatan aku itu perempuan tu lagi ku lihat tidak menentu jadinya, matanya sedah lama terpejam dik kenikmatan yang diterimanya dari hasil kerja jari-jari dan juga mulut serta lidah ku. Setelah aku puas mengentil puting teteknya aku pun membawa mulut aku ke lurah antara kedua gunung busut yang sedang membengkak itu, aku jilat dengan lidah aku disekitar situ dan mulut serta lidah aku naik mendaki ke gunung busutnya sampai kepuncaknya. Kini lidah aku bermeluasa di puting susunya. Mulut aku meyuyut puting teteknya seperti anak kecil yang kehausan susu dari ibunya. Lama juga aku berbuat begitu dan lidah aku pula terus memainkan peranannya di tetek perempuan itu. Perempuan itu aku lihat dah tak tentu arah dah bila lidah dan mulut aku berada di teteknya. Sekejap badannya bergerak kekiri sekejap bergerak kekanan punggungnya pun sama juga.

Setelah aku puas mengerjakan teteknya yang membengkak itu, jari-jari aku terus merayap lagi kini jari-jari aku merayap kebawah lagi kebahagian perutnya jari aku terus mengusut pada perut perempuan tu, lepas tu kebawah lagi ke bahagian celah kelangkangnya pula. Jari aku meraba pada seluar dalamnya dan aku dapati seluar dalamnya sudah basah oleh air mazinya. Jari antu aku terus melurut pada lurah pantatnya di atas seluar dalam. Lama juga aku berbuat demikan. Setelah puas aku mengusut dan mangais-gais jari aku pada lurah pantatnya di atas seluar dalam tu, aku pun membuka seluar dalamnya.

Bila aku tarik saja seluar dalam perempuan itu kebawah aku dapat lihat dengan jelas didepan mata aku pantatnya yang begitu cantik, gebu dan tembam tu. Bulunya tak berapa banyak jarang-jarang saja tumbuhnya maklumlah perempuan itu dalam lingkungan 18 tahun saja. Cukup cantik pantatnya, bila aku melepaskan seluar dalamnya kebawah jari aku semula memainkan peranan tadi mengais-gais luruh yang telah dibanjiri oleh air mazinya. Jari aku tak puas-puas mengais lurah pantatnya terus jari aku menjolok lubang pantatnya dan terasa ditangan aku suam-suam bila jari aku berada di dalam lubang pantatnya. Dalam masa yang sama mulut serta lidah aku tetap pada tetek perempuan itu. Dan kini mulut aku mula turun kebawah sampai kepusatnya. Lidah aku menjilat lubang pusatnya dulu sebelum lidah aku menneruskan hayat aku untuk kepantatnya.

Lidah aku pelahan-lahan turun kebahagian pantatnya. Aku terhidu sesuatu yang aku tak suka iaitu aku terhidu hancing kencingnya. Rupanya-rupanya kencing tak basuh. Bila aku berbau hancing pada pantatnya jadi aku terpaksa membatalkan hasrat aku nak menjilat lubang pantatnya. Bila aku batalkan hasrat aku untuk menjilat lubang pantatnya. Jari-jari aku begitu laju sekali memain sorong-tarik dalam pantatnya. Dengan perbuatan aku tu, aku lihat dia menjadi tidak menentu dah dan seketika saja aku lihat dia telah mengejangkan dirinya itu tanda dia telah mencapai klimetnya yang pertama.

Aku pun bertanya dia adakah dia sudah bersedia untuk menerima konet ku masuk dalam lubang pantatnya. Dia mengangguk saja tanda setuju dan aku pun mengambil kondum atau tempat aku panggil setokin/sarung kaki. Aku pun menyarungkan kondum tu pada konet kau. Untuk menjaga keselamatan. Maklumlah dia dipakai oleh berbagai orang dan tak tahu orang apa yang pakai dia dan berbagai bangsa yang pakai dia. Setelah selesai aku sarung aku pun naik kecelah kelangkang yang sedia terkangkang itu. aku meletakkan konet aku ke permukaan pantatnya dan menepuk-nepuk kepada pantatnya. Lepas aku menepuk pantatnya dengan konet ku tu, sampailah masanya aku nak merasa pantat perempuan tu. Kepada konet aku telah pun berada dilubang pantatnya dan dia menanti kemasukannya. Aku dengan sekali hantak saja telah masuk sampai kepangkalnya. Dengan masuk saja batang konet ku kedalam lubang pantatnya. Dan dalam masa yang mulutn

ya terbuka luas dan mengerang yagn amat sangat kerana menahan kemasukan konet ku yang panjangnya 6 in dan besarnya 2 jari tu. Bila masuk saja batang konet aku dalam lubang pantatnya aku tak terus gerak lagi. Mulut aku terus mencari mulutnya. Sebab aku nak merasa hawa dalam pantatnya, rupanya begitu panas dan rasa suam-suam gitu. Lepas tu aku mula mengerakkan batang kau tu naik agak lama kat permukaan pantatnya dan hantak dengan laju sekali ke dalam pantatnya. Aku main naik turun agak pelahan sekali sebab aku nak rasakan kehangatan lubang pantatnya. Sekali aku tusukan batang konet ku dalam pantatnya lama aku rendam di dalam pantatnya. Aku tarik balik sampai ke permukaan pantatnya dan aku benamkan lagi batang aku. Bila aku lihat dia dah tak tahan dengan permainan aku tu aku dan air mazinya pun dah melimpah-limpah aku pun main laju sikit.

Aku cuba ubah cara main kakinya aku sangkut pada bahu aku. Batang yang sedang keras itu terus masuk keluar dengan lajunya dalam pantatnya yang sudah basah itu dan masa tu punggung aku saja yang bergerak tangan aku menyukung aku supaya aku lurus tegak atas perempuan tu. Naik turun batang aku masih berjalan dan tak henti-henti lagi. Perempuan tu sudah tak tahan lagi dah dengan permainan aku tu. Kakinya yang diatas bahu aku melunjak-lunjak kerana tak tahan menerima tikaman batang konet aku dalam pantatnya. Aku pun dah merasa nak sampai klimet aku setelah lebih kurang 1 jam aku bertarung dengannya. Akhirnya konetku pun memuntakan air mani aku yang begitu pekat sekali dalam kondom yang aku pakai tadi. Dengan pelahan aku pun menarik keluar batang aku dari dalam lubang pantatnya dan menanggalkan kondom yang penuh dengan air mani aku tu. Dalam aku lihat perempuan itu begitu penat dan keletihan sekali. Aku sudah tentu penat sebab aku banyak yang memainkan peranan utamanya. Setelah itu aku dan perempuan itu pun tertidur dalam dakapan masing-masing dia memberi satu kucupan puas pada aku dan aku pun mengucup keningnya tanda puas dengan layangnya pada malam itu. akhirnya kami tertidur tanpa seurat benang pun dibadan kami sampai pagi dan pagi itu dia pun minta diri untuk pulang ketempat yang mana aku tempahnya tu. Sekali lagi dia kucup aku tanda terima kasih. Dan aku rasa kawan-kawan aku pun mengalami pengalaman seperti aku juga dengan perempuan-perempuan yang mereka tempah tu.

Itulah cerita kau untuk semua para pengemar-pengemar cerita begini. Kalau ada sesiapa yang nak berkongsi cerita dengan aku jangan segan-segan hantarlah email kepada aku farizal_18@hotmail.com

Semalam bersama balak
Semasa aku dirumah aku sedang duduk, tiba2 handphone aku pun berbunyi dan aku pun terus mengangkat. Yang talifon itu adalah balak aku.. dia ajak aku keluar pada pukul 11.00 malam. Aku kata jom….. Maka pada pukul 11 balak aku pun sampai menaiki kereta dan aku suruh dia masuk rumah aku untuk menungu aku di ruang tamu selepas aku bersiap aku pun ajak dia keluar.

Sebenarnya dia hendak bawa aku makan malam kat up-town. Aku pun tak kisah la kalau balak yang belanja aku. Aku sampai di up-town pada pukul 11.46 malam. Aku dengan balak kau pun terus cari tempat duduk. Aku order air teh ais dengan nasi goreng .

Selepas makan… jam masa itu menunjukkan pukul 2.00 pagi… dan aku ajak dia pulang. Sampai dirumah aku, jam dah menunjukkan pukul 2.50 pagi Maka aku pun ajak dia tidur di rumah ku saja. Balak aku kata dia tak nak tidur dirumah ku. Tapi lepas aku kuat mendesak maka lama kelamaan dia ikut je.

Aku suruh dia tidur kat bilik aku. Maksud aku dia tidur kat sebelah aku. Dia pun kata kat aku, awak tak segan ke kalau kita tidur sebilik dan sekatil. Aku kata kat dia yang aku tak kisah. Lama kelamaan semakin kuyu mata ku. Aku pun kata kat balak kau nak tidur dulu… dia kata kat aku… ha tidurlah… so aku pon tidurlah.

Selepas beberapa jam kemudian aku pun bangun kerana kepanasan .

Tiba2 aku ternampak batang balak ku tengah tegang. Aku pun cuba hendak pegang batang balak ku itu. Tanpa rasa segan aku pun peganglah batang balak aku tu. Rasa macam kayu keras je. Dan semasa dia tidur aku pun bukak zip seluar jeans balak aku dan aku terus mengolom batang balak aku sehingga di terjaga dari tidur.

Selepas aku kolom batang dia aku pun baring atas katil dan dia selak kain aku. Semasa balak ku menarik seluar dalam ku yang bewarna merah, dia terus mejilat pantat ku. Aku terasa geli di pantat ku dan selepas itu dia buka baju ku dan menangalkan coli ku. Selepas dia tanggal kan coli ku dia meramas kedua2 belah gunung ku. Aku merasakan kenikmatan dan aku pun mengeluarkan suara yang amat lembut……………. ah ah ah ah ah…..!

Dan selepas itu aku pun kolom balik batang balak ku dan balak ku berkata…

“Jangan lah lama2 nanti ter pancut pulak..!”

Selepas aku kolom batang balak ku. Aku pun baring dan mengangkang. Balak ku pun memasukkan batang nya sikit demi sedikit. Aku mula terasa sakit kat pantat ku. Tapi selepas beberapa menit kemudian, semakin rancak dan semakin laju tolakkan yang di beri kepada ku.

Walaupun mula2 aku terasa sakit, tapi lama kelamaan aku merasakan arus kenikmatan yang amat terselah. Beberapa minit kemudian balak ku berkata bahawa dia dah nak terpacut. Aku pun suruh dia goncang batang dia dan dia pun terus terpancut kat atas badan ku

Their girlfriend has green eyes (NCT U/127)

Taeil: -he would terl you often he thought your eyes were pretty- “your eyes look greener than normal”

Originally posted by smboys

Taeyong: -one of his favorite feature on you but he also liked you more than just for your eyes- “her eyes get her noticed a lot but I like more than just them”

Originally posted by nctmark

Doyoung: -he was in love with you not your eyes even if they helped a bit he was still crazy for you as a person-“my girlfriend is all around amazing"

Originally posted by nctuhohahyes

Ten: -he always found your eyes very cute so he often times told you- “you look cute as always baby”

Originally posted by sophia-khrip

Jaehyun: -he was way into your eyes often talking about them because he loved them that much- “you know baby you look really good right now”

Originally posted by markleesdoft

Mark: -he would often times get lost in your eyes when you’re looking at him- *gif*

Originally posted by renjunn

Yuta: -he was always happy when he could look you in the eyes- “your eyes are just so pretty”

Originally posted by nakamotens

WinWin: -the boys were shocked by the different eye color than they were used to seeing- “her eyes are one of her many great features”

Originally posted by nctuhohahyes

Haechan: -he always was happy to talk about you but more people were curious about your eyes than anything else- “they make her different but she’s still just like everyone else”

Originally posted by txnct