teremto

Jeszenszky Ferenc

„Hölgyeim és Uraim, akik nem művelői a tudománynak, azonban akikkel a tudomány nevében fellépő személyek elhitették, hogy a világ, amelyben élünk nem Isten műve, hanem az anyag önszerveződésének terméke, tudják meg, hogy Önöket becsapták. Visszaéltek tudatlanságukkal és jóhiszeműségükkel. Önök ezért nem felelősek, hiszen a csalást csak nehezen lehet felismerni. Azonban azt, akit becsapnak, noha nem felelős, veszteség éri. Önöket is veszteség érte, amikor bezárult Önök előtt egy csodálatos világ kapuja.”

Dr Jeszenszky Ferenc: Kereszténység, vagy evolúció? Evangéliumi Kiadó, 2015, 30-31.o.

Dr Jeszenszky Ferenc

(1932. augusztus 22. – 2011. április 21.)

okleveles fizikus, a természettudományok doktora

De sokszor kérdik: Hogyan engedheti ezt Isten? Rendszerint ezt felelem: Isten szabad akaratot adott, és így nekünk szabad ölni is, meg ölelni is… borzasztó lenne, ha az Ember csak egy fölhúzott masina volna, és azt csinálná, ami belé van programozva!
Hihetetlenül nagy dolog, hogy szabad akaratunk van! Tehetünk jót és rosszat. Segíthetünk, vagy nem segíthetünk. Ránk van bízva. Ez az ember méltósága.
Az Isten, a Teremtő: felnőtt lénynek, homo sapiensnek, sőt homo christianusnak akar engem! Az állat csak azt teheti, amit az ösztönei diktálnak. Én: annak az ellenkezőjét is! Ettől ember az ember. Nem az ösztöneim elnyomásáról van itt szó, hanem a fölöttük való uralkodásról. Hogy jól és jóra használjam őket. A puskaporral nem csak agyonlőhetek valakit – de fölrobbanthatok egy sziklát, hogy út legyen előttünk, ne akadály.
— 

Forrás: Gyökössy Endre: Isten öreg bojtárjának vallomásai, Szent Gellért Kiadó, 2011. 70-71. o.

Gyökössy Endre  (1913. február 17. — 1997. november 20.) lelkész, pszichológus, író és költő

Jókai Mór
„… az ég nem a csillagoknál kezdődik, hanem a fűszálak hegyénél…”
Forrás:
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Második rész, Napfény és holdfény, 1869

Jókai Mór
(1825. február 18. - 1904. május 5)
magyar regényíró

,,A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha - legszebb perceinkben -
A színéből is - - valamit.“

Forrás: Reményik Sándor: A szőnyeg visszája

1933 február 6

 

Reményik Sándor

(1890. augusztus 30. - 1941. október 24.)

költő

Max Thürkauf
„Nem a tudományban kell hinnünk, hanem abban, aki lehetővé tette, hogy teremtményei műveljék a tudományt – Istenben kell hinnünk.“
Forrás:
Max Thürkauf: A tudás még nem bölcseség, Kairosz, 2008, 15. o.
Fordította: Borián Tibor

Max Thürkauf
(1925. május 21. – 1993. december 26.)
svájci természettudós és filozófus