tepük

Gök-Türkler her yıl belirli zamanlarda “Ecdat mağrasında” Ata'larına kurban kesiyorlardır. Bu bayram kutlamaları beşinci ayın ikinci yarısında yapılmaktaydı. Gök-Tanrı, kutsal yer ve su için kurbanlar kesilirdi daha sonrada en sevdikleri spor'u at yarışı yaparak eğlenirlerdi. 

 Özelikle kızlar tepük (futbol) oynarlardı. Daha sonra şarkılar söylerek bayram kutlaması yaparlardır.

 (Kaynak: Lui Mau Tsai - 1958)