tengen toppa gurren

9

Taku Iwasaki + anime musical compositions

[Hiroyuki Sawano version]  ♦  [Yuki Kajiura version]