tendresa

youtube

Translated Catalan songs: Vestida de Nit

This song is an havanera composed by Càstor Pérez and Glòria Cruz, here sang by their daughter Sílvia.

Havaneres are a traditional style of music that originated in Cuba in the 19th century, but they are more popular in the coast of the Catalan Countries, the Basque Country, Asturias and Cantabria. These songs were commonly sung in the ships of sailors and immigrants who went from the Iberian Peninsula to look for a betterr life in Cuba, and for this reason many of these songs are very nostalgic and often talk about missing their homeland or lost loves.

(In the video, the song starts at 1:34)

Here you have the original lyrics of this song in Catalan and their translation to English.

Pinto les notes d'una havanera
I paint the notes of an habanera

blava com l'aigua d'un mar antic,
blue like the water of an ancient sea,

blanca d'escuma, dolça com l'aire,
white like foam, sweet like the air,

gris de gavines, daurada d'imatges,
grey like seagulls, gold by images,

vestida de nit.
dressed in evening gown.

Miro el paisatge, cerco paraules,
I look at the landscape, I search for words,

que omplin els versos sense neguit.
that will fill the verses without unease.

Els pins m'abracen, sento com callen,
Pine trees hug me, I hear how they go quiet,

el vent s'emporta tot l'horitzó.
the wind blows away the whole horizon. 


(Chorus:)

Si pogués fer-me escata
If I could become scale

i amagar-me a la platja
and hide at the beach

per sentir sons i tardes del passat,
to hear sounds and afternoons of the past,

d'aquest món d'enyorança,
of this world of nostalgia,

amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom
love and calm, scented with moon, fire and rum.

Si pogués enfilar-me a l'onada més alta
If I could climb the highest wave

i guarnir de palmeres el record,
and adorn the memory with palm trees,

escampant amb canyella totes les cales
sprinkling every cove with cinnamon

i amb petxines fer-los un bressol.
and making them a cradle with shells.

Els vells em parlen plens de tendresa,
The old ones talk to me, full of tenderness,

d'hores viscudes amb emoció.
about hours lived with emotion.

Joves encara, forts i valents,
Still young, strong and brave,

prínceps de xarxa, herois de tempesta,
princes of the net, heroes of the storm,

amics del bon temps.
friends of the good weather.

Els ulls inventen noves històries,
The eyes invent new stories,

vaixells que tornen d'un lloc de sol.
boats coming back from a sunny place.

Porten tonades enamorades,
They carry songs in love,

dones i Pàtria, veles i flors.
women and motherland, sails and flowers.

(Repeat chorus)

Taronja

Volia ésser vermell i no pogué. No sabé estimar del tot. No sabé

donar-se. La descripció furiosa dels esdeveniments l’espaordeix.

Potser s’avergonyiria d’ésser vermell. Sempre duu la línia dels

pantalons ben feta, els cabells ben clenxinats, mai no ofèn. A tot

estirar, pot pervenir a convertir-se en dona i passar-vos les mans

entorn del coll, en una actitud que tant pot ésser de la mare com

de la filla, de l’amant com de la muller. Sap estimar. Però la paraula

amor té en ell una dimensió derivada. Estimació vol dir

per a ell permanència, fidelitat, tendresa, en lloc de lliurament i

possessió, fam i mossec.

Els homes hi acudim quan el tub del vermell se’ns ha acabat.

El taronja és el vermell de la nit.

Josep Palau i Fabre