tc photography

The Childhood of Moors Murderer Ian Brady

He had a bad temper, often banging his head against a wall in rage - and was described by neighbours as a “terrible heartbreak” to his foster mother. As a child he tortured animals, once throwing a cat out of a top-floor window, and at school he beat up other children and repeatedly appeared in court for petty crime. 

Neurofibromatosis

This photograph first appeared in 1871 in the first medical photographic journal. It shows a patient with von Recklinghausen’s disease, a disfiguring hereditary disease now known as neurofibromatosis. There is still no cure for the disease. Patients often have the “fibromas” surgically removed - unless they are too big or too numerous to remove.

ANKARA (05/2007)

Cumhuriyet Müzesi,

 Cumhuriyet Müzesi, II. Türkiye Büyük Millet Meclisinde binasında yer almaktadır. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Mahfeli olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Ancak, I.Türkiye Büyük Millet Meclisi binası yeterli gelmeyince Atatürk’ün talimatıyla bu binanın işlevi değiştirilerek Meclis binası olarak düzenlenmiş ve 18 Ekim 1924’te hizmete açılmıştır.Bina, bodrum üzerine iki kat olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Pencerelerde görülen kemerler, cephelerdeki çini panolar, geniş saçaklar, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin kullanıldığı kalem işi süslemeli ahşap tavanlar  “Cumhuriyet Dönemi” mimarisini yansıtmaktadır.