taytas

Ta đã cầm chặt quá, đến tuột tay

Ta mất người như mất quả bóng bay

Cứ đứng trông theo mà chẳng biết làm thế nào cho phải.

Ta hiểu chứ

Ta dở và

Ta dại.

Nhưng có lẽ cuối cùng rồi phải thế

Mình làm sao nín thở được mỗi ngày

Nâng niu một sợi tơ trời bằng cả bốn chân tay

Hạnh phúc đích thực phải là thứ có thể đậu trên vai

Chứ không thể là thứ phải run run ghì giữ.

Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ…

- Nguyễn Thiên Ngân -