takvimdeki deniz

6

                       Bu mahşerin içinden  O gün ben de geçtim ben,
                       Nem varsa evim, anam,  Çocukluğum, hatıram,
                            Ve ne sevdalar serde  Bıraktım gerilerde
                         Kaçar gibi yangından.  Rüzgarların ardından
                     Baktım da süzgün süzgün  Kurşun yükünü gönlün
                             Tüy gibi hafiflettim.  Denize hicret ettim