taiping

Mus visą gyvenimą persekioja paslaptinga baimė kažko, ir mes visą gyvenimą, rašydami ar kalbėdami, tos neaiškios baimės diktuojami, nuolaidžiaujame tam kažkam, – taip, kad viskas iš mūsų rankų ir lūpų išeina nepilna, nudailinta, sušvelninta, redukuota.
 • Eurovision: *naming the countries*
 • Eurovision: LATVIA!!
 • Me: FUCk yeah!!! BRoTHERs MADE IT!!! WOOO!! You go guYYYSs!! WOOO!
 • Eurovision: only 11 countries left and 2 tickets to the finals!
 • Me: if there's no Lithuania, I swera to god...
 • Eurovison: the 9th country IIiiiisSS.....
 • Me: ....
 • Eurovision: ....
 • Me: ....
 • Eurovision: ...LITHUANIA!!
 • Me: ... FUCK YEAH! TaiP! TAIp iR MANIAU!! yaaAAASSsssSsS!! BALTIC BROS ARE IN THE FINAL!! YAaaaaaAAAAAAaASSssssSs!!! *throws a party*
Apie mandagumą

Stoviu pačiame autobuso gale, atsirėmiau nugara į sieną ir spoksojau pro langą. Netoliese sėdintis senis staiga atsisuko į mane ir pro supuvusius rudus dantis ir siaurą sučiauptą burną sušvokščia kažkokius neiškius garsus. Aš nemiegojau kelias paras, todėl tikrai neturėjau jokio noro su niekuo kalbėtis, tačiau iš mandagumo dar bandau būti paslaugus. Kelis kartus perklausiu, ką senis nori pasakyti. Netrukus jis užsiplieskia ir pradeda ant manęs lietis ir rėkti. Supratau, jis kalbėjo rusiškai. Ta pačia kalba šaukė ant manęs, kad nesugebu pasakyti nė žodžio vargšelio gimtąja kalba, negi man taip sunku pasakyti, koks yra autobuso numeris. Pagaliau supratau, ko jis iš manęs nori, bet jo akyse jau įsiliepsnojo neapykantos pragaras, todėl jau per vėlu įsiterpti. Netrukus mane ėmė ginti įvykio sukūryje sėdintis vyras. Šaltu veidu rusų kalba komentuoja, kad man ne 50, todėl ir kalbos aš jau nemoku. Senis neatstoja ir vis labiau pliekiasi, jo akivaizdžiai netenkina toks atsakymas ir aš tampu stuobriu ir jo negerbiančiu šūdo gabalu dėl to, kad nesugebu pasakyti, kokiame mes autobuse. Vyras šauna, kad senis pats debilas, kad negali pažiūrėti, kur važiuoja. Moteris netoliese suprunkščia. Aš irgi norėjau, bet į mane buvo nutaikyta pernelyg daug žvilgsnių.
Kažkaip neįtikėtinai sklandžiai pokalbis perėjo prie antro pasaulinio karo, Vokietijos ir grasinimų temos, vyras jau rimtesniu bazaru drėbia, kad jeigu būtų jaunesnis, nepatingėtų atsistot supizdint senio. Senis skėsčioja rankom ir demonstruoja gynybines pozas, kaip daro dauguma paklaikusių gyvūnų. Jo neįtikėtinai baisūs dantys įtraukia mano dėmesį, tačiau tai yra mano lemtinga klaida, nes taip aš vis dar žiūriu į jo pusę ir neturiu jėgų tiesiog nueiti į kitą autobuso galą. Strolutį, sėdėjusį netoliese, akivaizdžiai išvargino tas konfliktas ir jis irgi bandė įsitrepti, kad jie visi nerėktų, tačiau visiem pochui storulio komentaras ir arši fazanų kova tęsiasi. Galiausiai mane tiesiog užpisa stebėt šitą reginį, diena ir taip nekokia. Autobuso durys atsidaro, nusisuku ir senį, lietuviškai išrėkiu į veidą „ČIA DEŠIMTAS AUTOBUSAS BLET, NEGIRDĖJAU AŠ KLAUSIMO” ir išlipau. Po to laukė dar geras gabalas kelio. Ir pasirodo, mes kaimynai.

anonymous asked:

Dear stirringwind, can you please talk a little more in depth about Chinese imperialism or recommend a reading list? I'm a Chinese American living in China, and as far as my family and teachers are concerned, China is perfect peaceful country who never colonized anyone. It frustrates me how little they want to talk about it.

1. Oh man, this is the same experience I had growing up too. This historical amnesia about China’s very long and old history of imperialism is something I’d attribute to roughly three factors, which I think will be helpful to bear in mind when analysing how Chinese imperialism exists and presents itself: 

 • A splendid example of History Is Written By the Victors™ + the fact that Chinese imperialism was actively enacted by a policy of Sinicization. Aka we tend to accept the “92% Han Chinese” stat without realising it’s…very unusual for any country covering such a large area to be so overwhelmingly made up of only one ethnic group. We don’t question why China dwarfs almost all its neighbours in size. But it is exactly evidence of Chinese expansionism.
 • The bias towards more recent history where China was the victim of foreign conquest and interference. By the Manchus (Qing dynasty), Western powers (Opium Wars) and the Japanese (First Sino-Japanese War + WW2). I think the narrative of the “Century of Humiliation”; the upheaval of the Taiping Rebellion, Xinhai Revolution, Chinese Civil War and the Cultural Revolution further feeds into this sense that our ancestors have been through a lot of shit. Not really a POV that is helpful to seeing oneself as part of an extremely old and enduring imperial entity. 
 • The present-day Chinese government narrative: emphasising its “peaceful rise”, tendency to counterposition itself as supporting “non-interference” (’unlike those meddling Western countries!’), state-controlled media generally downplaying or ignoring shitty things like the treatment of Tibetans and Uighur Muslims (which is basically forced Sinicization). It’s…a bit like how the US doesn’t want to acknowledge that it is in many ways an empire. 

2. Anyway, I think a good thing to remember is that Chinese imperialism is historical and current. In my opinion: the emperors may be long gone, but this old history of imperialism, sense of cultural superiority and being a regional titan are very much instincts still evident in Chinese foreign policy today. Here’s some areas you could read about to learn about Chinese military history, which should really debunk the whole “peaceful country” myth.

 • Admiral Zheng He- the famed mariner- was a Hui Muslim eunuch: it was the norm for Ming dynasty soldiers to castrate the male children of war prisoners and gift them to nobles (which we’d consider de facto slavery today). Zheng He rose to power because he was able to win the confidence of the Chinese prince he was given to serve, and the prince eventually ascended the throne. There’s the Miao Rebellions, where various non-Han ethnic groups rebelled and the Ming dynasty crushed it with overwhelming force. Many Miao boys were castrated and thousands of people were slaughtered. 
 • In the present- I think the treatment of Tibet and East Turkestan/Xinjiang province amounts to forced assimilation. Things like banning the Uighur Muslims from celebrating Ramadan, how the government encourages large scale Han Chinese migration to Tibet and Xinjiang mirrors the old ways the emperors consolidated their hold on Southern China. During the Cold War, the PRC, like the US and Soviet Union, backed various factions in order to extend its influence- in Korea, Vietnam and Cambodia. Another issue is the South China Sea dispute China has with various other East and SEAsian countries. And one should also be critical of the Chinese MNCs present in the African continent- like Western MNCs they have been exploitative too. 

History is complex, it’s messy. It’s easier to not want to grapple with complicity in imperialism and oppression. But all these things are just as much a part of Chinese history as all the contributions like inventing printing, gunpowder, silk production and paper, the cosmopolitanism of the Tang dynasty or effective centralisation achieved by the First Emperor. I mean, the First Emperor himself is credited with helping to unify China by laying down effective means of centralisation and standardisation in many areas- while at the same time he is criticised for being an oppressive tyrant too, instead of being slavishly praised. Which is how we should be looking at history. 

Mirštantysis visą laiką negalvoja apie tai, kad jis miršta, o ligonis nemintija vien apie savo ligą, kaip ir sveikasis nuolat negalvoja apie tai, kad gyvena. Daugelis sveikųjų apie gyvenimą išvis pamiršta. Kai kurie taip ir nugyvena visą amželį, laukdami, kada prasidės Tikrasis Gyvenimas.
300 word list in Lithuanian

Idea (and list!) by @funwithlanguages​ (original)

First Verbs

 1. be - būti
 2. there is - yra
 3. have - turiu (I) / turi (you) / turi (he/she/it/they)  / turime (we) / turite (you pl.)
 4. do - darau (I) / darai (you) / daro (he/she/it/they) / darome (we) / darote (you pl.)
 5. go - vykstu (I) / vyksti (you) / vyksta (he/she/it/they) / vykstame (we) / vykstate (you pl.)
 6. want - noriu (I) / nori (you/he/she/it/they) / norime (we) / norite (you pl.)
 7. can - galiu (I) / gali (you) / gali (he/she/it/they) / galime / galite
 8. need -  turiu (I) / turi (you) / turi (he/she/it/they) / turime (we) / turite (you pl.)
 9. think - galvoju (I) / galvoji (you) / galvoja (he/she/it/they) / galvojame (we) / galvojate (you pl.)
 10. know - žinau (I) / žinai (you) / žino (he/she/it/they) / žinome (we) / žinote (you pl.)
 11. say - sakau (I) / sakai (you) / sako (he/she/it/they) / sakome (we) / sakote (you pl.)
 12. like - mėgstu (I) / mėgsti (you) / mėgsta (he/she/it/they) / mėgstame (we) / mėgstate (you pl.)
 13. speak - kalbu (I) / kalbi (you) / kalba (he/she/it/they) / kalbame (we) / kalbate (you pl.)
 14. learn -  mokausi (I) / mokaisi (you) / mokosi (he/she/it/they) / mokomės (we) / mokotės (you pl.)
 15. understand - suprantu (I) / supranti (you) / supranta (he/she/it/they) / suprantame (we) / suprantate (you pl.)  

Conjunctions

 1. that (as in “I think that…” or “the woman that…”) - depends on situation 
 2. and - ir
 3. or - ar
 4. but - bet
 5. because - nes / todėl kad / kadangi
 6. though - nors / bet
 7. so (meaning “therefore”; e.g. “I wanted it, so I bought it”) - todėl / dėl to
 8. if - jei / jeigu

Prepositions

 1. of -  n/a
 2. to - n/a
 3. from - nuo
 4. in - n/a
 5. at (a place) - n/a
 6. at (a time) - n/a
 7. with - su
 8. about - apie
 9. like (meaning “similar to”) - kaip
 10. for - dėl (for that reason), už (for doing this). [ for you and for a while don’t need a preposition ]
 11. before (also as a conjunction) - prieš
 12. after (also as a conjunction) - po
 13. during - per

Question Words

 1. who - kas?
 2. what - kas? / ką?
 3. where - kur?
 4. when - kada?
 5. why - kodėl?
 6. how - kaip?
 7. how much - kiek?
 8. which - kuris? (m) / kuri? (f)

Adverbs

 1. a lot - daug
 2. a little - mažai
 3. well - gerai
 4. badly - blogai
 5. only - tik / tiktai
 6. also - taip pat / irgi
 7. very - labai
 8. too (as in “too tall”) - per
 9. too much - per daug 
 10. so (as in “so tall”) - koks
 11. so much - kiek daug / tiek daug
 12. more (know how to say “more … than …”) - daugiau [ daugiau.. nei.. ]
 13. less (know how to say “less … than …”) - mažiau [mažiau.. nei.. ]
 14. as … as … (e.g. “as tall as”) - kaip
 15. most - labiausiai
 16. least - mažiausiai
 17. better - geresnis / geresnė [ geriau (feeling better) ]
 18. best - geriausias
 19. worse - blogesnis / blogesnė [ blogiau (feeling worse) ]
 20. worst - blogiausias
 21. now- dabar
 22. then - tada
 23. here - čia
 24. there - ten / tenai
 25. maybe - gal / galbūt
 26. always - visada
 27. usually - paprastai / dažniausiai
 28. often - dažnai
 29. sometimes - kartais [ rarely - retai ]
 30. never - niekada
 31. today - šiandien
 32. yesterday - vakar
 33. tomorrow - rytoj
 34. soon - greitai
 35. almost - beveik
 36. already - jau
 37. still - visdar
 38. even - net 
 39. enough - pakankamai / užtektinai

Adjectives

 1. the, a (technically articles) - n/a
 2. this - šis/šitas
 3. that - tas
 4. good - geras (m) / gera (f)
 5. bad - blogas / bloga
 6. all - viskas
 7. some - kai kas
 8. no - ne
 9. any - bet kuris
 10. many - daug
 11. few - nedaug
 12. most - dauguma
 13. other - kita
 14. same - toks pats
 15. different - kitoks
 16. enough - pakankamai / užtentinai
 17. one - vienas
 18. two - du
 19. a few - keli / kelios
 20. first - pirmas / pirma
 21. next - kitas / kita
 22. last (meaning “past”, e.g. “last Friday”) - praeitas / praeita
 23. last (meaning “final”) - paskutinis / paskutinė
 24. easy - lengvas / lengva
 25. hard - sunkus / sunki
 26. early - anksti (when? ) [ ankstus/ankstyvas (m) / ankstyva (f) - what kind? ]
 27. late - vėlai (when?) [ vėlus/vėlyvas (m) / vėlyva (f) - what kind? ]
 28. important - svarbus / svarbi
 29. interesting - įdomus / įdomi
 30. fun - smagus / smagi
 31. boring - nuobodus / nuobodi
 32. beautiful - gražus / graži
 33. big - didelis / didelė
 34. small - mažas / maža
 35. happy - linksmas / linksma or laimingas / laiminga
 36. sad - liūdnas / liūdna
 37. busy - užsiėmęs / užsiėmusi
 38. excited - nekantraujantis / nekantraujanti
 39. tired - pavargęs / pavargusi
 40. ready - pasiruošęs / pasiruošusi
 41. favorite - mėgstamiausias / mėgstamiausia
 42. new -  naujas / nauja
 43. right (meaning “correct”) - teisingas / teisinga [ teisus / teisi - what kind? ]
 44. wrong - neteisingas / neteisinga or klaidingas / klaidinga [ neteisus / neteisi - what kind? ]
 45. true - tiesa (noun; same word for ‘truth’)

Pronouns

Know them in the subject (“I”), direct object (“me”), indirect object (“to me”), and possessive (“my”) forms.

 1. I - aš | mane | man | mano
 2. you - tu | tave | tau | tavo
 3. she - ji | ją | jai | jos
 4. he - jis | jį | jam | jo
 5. it - n/a
 6. we - mes | mus | mums | mūsų
 7. you (plural) - jūs | jus | jums | jūsų
 8. they - jie | juos | jiems | jų

Nouns

 1. everything - viskas
 2. something - kažkas
 3. nothing - niekas
 4. everyone - visi
 5. someone - kažkas
 6. no one - niekas
 7. (name of the language you’re studying) Lietuvių kalba
 8. English - Anglų kalba
 9. thing - dalykas (not material) / daiktas (material)
 10. person - asmuo
 11. place - vieta
 12. time (as in “a long time”) - laikas
 13. time (as in “I did it 3 times”) - kartas
 14. friend - draugas (m) / draugė (f)
 15. woman - moteris
 16. man - vyras
 17. money - pinigai
 18. country - šalis
 19. (name of your home country) Lietuva
 20. city - miestas
 21. language - kalba
 22. word - žodis
 23. food - maistas
 24. house - namas
 25. store - parduotuvė
 26. office - biuras
 27. company - kompanija
 28. manager - vadybinikas
 29. coworker - bendradarbis
 30. job - darbas
 31. work (as in “I have a lot of work to do”) - darbas
 32. problem - problema
 33. question - klausimas
 34. idea - idėja
 35. life - gyvenimas
 36. world - pasaulis
 37. day - diena
 38. year - metai
 39. week - savaitė
 40. month - mėnuo
 41. hour - valanda
 42. mother, father, parent - motina, tėvas, tėvas (parent and father can be the same word)
 43. daughter, son, child - dukra, sūnus, vaikas
 44. wife, husband - žmona, vyras
 45. girlfriend, boyfriend - mergina, vaikinas

More Verbs

 1. work (as in a person working) - dirbu (I) / dirbi (you) / dirba (he/she/it/they) / dirbame  (we) / dirbate (you pl.)
 2. work (meaning “to function”, e.g. “the TV works”) - veikia / funkcionuoja
 3. see - matau (I) / matai (you) / mato (he/she/it/they) / matome (we) / matote (you pl.)
 4. use - naudoju (I) / naudoji (you) / naudoja (he/she/it/they) / naudojame (we) / naudojate (you pl.)
 5. should - turėčiau (I) / turėtum (you) / turėtų (he/she/it/they) / turėtume (we) / turėtumėte (you pl.)
 6. believe - tikiu (I) / tiki (you) / tiki (he/she/it/they) / tikime (we) / tikite (you pl.)
 7. practice - treniruojuosi (I) / treniruojiesi (you) / treniruojasi (he/she/it/they) / treniruojamės (we) / treniruojatės (you pl.)
 8. seem - atrodau (I) / atrodai (you) / atrodo (he/she/it/they) / atrodome (we) / atrodote (you pl.)
 9. come - ateinu (I) / ateini (you) / ateina (he/she/it/they) / ateiname (we) / ateinate (you pl.)
 10. leave - išeinu (I) / išeini (you) / išeina (he/she/it/they) / išeiname (we) / išeinate (you pl.)
 11. return - sugrįžtu (I) / sugrįžti (you) / sugrįžta (he/she/it/they) / sugrįžtame (we) / sugrįžtate (you pl.)
 12. give - duodu (I) / duodi (you) / duoda (he/she/it/they) / duodame (we) / duodate (you pl.)
 13. take - imu (I) / imi (you) / ima (he/she/it/they) / imame (we) / imate (you pl.)
 14. bring - atnešu (I) / atneši (you) / atneša (he/she/it/they) / atnešame (we) / atnešate (you pl.)
 15. look for - ieškau (I) / ieškai (you) / ieško (he/she/it/they) / ieškome (we) / ieškote (you pl.)
 16. find - randu (I) / randi (you) / randa (he/she/it/they) / randame (we) / randate (you pl.)
 17. get (meaning “obtain”) - gaunu (I) / gauni (you) / gauna (he/she/it/they) / gauname (we) / gaunate (you pl.)
 18. receive - [same as above]
 19. buy - perku (I) / perki (you) / perka (he/she/it/they) / perkame (we) / perkate (you pl.)
 20. try - bandau (I) / bandai (you) / bando (he/she/it/they) / bandome (we) / bandote (you pl.)
 21. start - pradedu (I) / pradedi (you) / pradeda (he/she/it/they) / pradedame (we) / pradedate (you pl.)
 22. stop (doing something) - nustoju (I) / nustoji (you) / nustoja (he/she/it/they) / nustojame (we) / nustojate (you pl.)
 23. finish - baigiu (I) / baigi (you) / baigia (he/she/it/they) / baigiame (we) / baigiate (you pl.)
 24. continue - tęsiu (I) / tęsi (you) / tęsia (he/she/it/they) / tęsiame (we) / tęsiate (you pl.)
 25. wake up - atsibundu (I) / atsibundi (you) / atsibunda (he/she/it/they) / atsibundame (we) / atsibundate (you pl.)
 26. get up - atsikeliu (I) / atsikeli (you) / atsikelia (he/she/it/they) / atsikeliame (we) / atsikeliate (you pl.)
 27. eat - valgau (I) / valgai (you) / valgo (he/she/it/they) / valgome (we) / valgote (you pl.)
 28. eat breakfast (in several languages, this is a verb) - pusryčiauju (I) / pusryčiauji (you) / pusryčiauja (he/she/it/they) / pusryčiaujame (we) / pusryčiaujate (you pl.)
 29. eat lunch - pietauju (I) / pietauji (you) / pietauja (he/she/it/they) / pietaujame (we) / pietaujate (you pl.)
 30. eat dinner - vakarieniauju (I) / vakarieniauji (you) / vakarieniauja (he/she/it/they) / vakarieniaujame (we) / vakarieniaujate (you pl.)
 31. happen - atsitinka (he/she/it/they) [sounds illogical in other forms]
 32. feel - jaučiu (I) / jauti (you) / jaučia (he/she/it/they) / jaučiame (we) / jaučiate (you pl.)
 33. create (aka “make”) - kuriu (I) / kuri (you) / kuria (he/she/it/they) / kuriame (we) / kuriate (you pl.)
 34. cause (aka “make”) - sukeliu (I) / sukeli (you) / sukelia (he/she/it/they) / sukeliame (we) / sukeliate (you pl.)
 35. meet (meeting someone for the first time) - susipažįstu (I) / susipažįsti (you) / susipažįsta (he/she/it/they) / susipažįstame (we) / susipažįstate (you pl.)
 36. meet (meaning “to bump into”) - sutinku (I) / sutinku (you) / sutinka (he/she/it/they) / sutinkame (we) / sutinkate (you pl.)
 37. meet (an arranged meeting) - susitinku (I) / susitinki (you) / susitinki (he/she/it/they) / susitinkame (we) / susitinkate (you pl.)
 38. ask (a question) - klausiu (I) / klausi (you) / klausia (he/she/it/they) / klausiame (we) / klausiate (you pl.)
 39. ask for (aka “request”) - prašau (I) / prašai (you) / prašo (he/she/it/they) / prašome (we) / prašote (you pl.)
 40. wonder - domiuosi (I) / domiesi (you) / domisi (he/she/it/they) / domimės (we) / domitės (you pl.) [there is no literal translation so this is a bit off]
 41. reply - atsakau (I) / atsakai (you) / atsako (he/she/it/they) / atsakome (we) / atsakote (you pl.)
 42. mean - reiškiu (I) / reiški (you) / reiškia (he/she/it/they) / reiškiame (we) / reiškiate (you pl.)
 43. read - skaitau (I) / skaitai (you) / skaito (he/she/it/they) / skaitome (we) / skaitote (you pl.)
 44. write - rašau (I) / rašai (you) / rašo (he/she/it/they) / rašome (we) / rašote (you pl.)
 45. listen - klausau (I) / klausai (you) / klauso (he/she/it/they) / klausome (we) / klausote (you pl.)
 46. hear - girdžiu (I) / girdi (you) / girdi(he/she/it/they) / girdime (we) / girdite (you pl.)
 47. remember - prisimenu (I) / prisimeni (you) / prisimena (he/she/it/they) / prisimename (we) / prisimenate (you pl.)
 48. forget - pamirštu (I) / pamiršti (you) / pamiršta (he/she/it/they) / pamirštame (we) / pamirštate (you pl.)
 49. choose - pasirenku (I) / pasirenki (you) / pasirenka (he/she/it/they) / pasirenkame (we) / pasirenkate (you pl.)
 50. decide - nusprendžiu (I) / nusprendi (you) / nusprendžia (he/she/it/they) / nusprendžiame (we) / nusprendžiate (you pl.)
 51. be born - gimstu (I) / gimsti (you) / gimsta (he/she/it/they) / gimstame (we) / gimstate (you pl.)
 52. die - mirštu (I) / miršti (you) / miršta (he/she/it/they) / mirštame (we) / mirštate (you pl.)
 53. kill - žudau (I) / žudai (you) / žudo (he/she/it/they) / žudome (we) / žudote (you pl.)
 54. live - gyvenu (I) / gyveni (you) / gyvena (he/she/it/they) / gyvename (we) / gyvenate (you pl.)
 55. stay - lieku (I) / lieki (you) / lieka (he/she/it/they) / liekame (we) / liekate (you pl.)
 56. change - keičiu (I) / keiti (you) / keičia (he/she/it/they) / keičiame (we) / keičiate (you pl.)
 57. help - padedu (I) / padedi (you) / padeda (he/she/it/they) / padedame (we) / padedate (you pl.)
 58. send - siunčiu (I) / siunti  (you) / siunčia (he/she/it/they) / siunčiame (we) / siunčiate (you pl.)
 59. study - studijuoju (I) / studijuoji (you) / studijuoja (he/she/it/they) / studijuojame (we) / studijuojate (you pl.)
 60. improve - gerinu (I) / gerini (you) / gerina (he/she/it/they) / geriname (we) / gerinate (you pl.)
 61. hope - tikiuosi (I) / tikiesi (you) / tikisi (he/she/it/they) / tikimės (we) / tikitės (you pl.)
 62. care - rūpinuosi (I) / rūpiniesi (you) / rūpinasi (he/she/it/they) / rūpinamės (we) / rūpinatės (you pl.)

Phrases

 1. hello - labas / sveiki 
 2. goodbye - viso gero / iki / viso
 3. thank you - ačiū
 4. you’re welcome - prašom
 5. excuse me (to get someone’s attention) - atsiprašau
 6. sorry - atsiprašau
 7. it’s fine (response to an apology) - nieko tokio
 8. please - prašau
 9. yes - taip
 10. no - ne
 11. okay - gerai
 12. My name is - mano vardas (yra) …
 13. What’s your name? - koks tavo vardas? / kuo tu vardu?
 14. Nice to meet you - malonu susipažinti
 15. How are you? - kaip sekasi?
 16. I’m doing well, how about you? - gerai, o jums? (formal) /  gerai, o tau? (informal)
 17. Sorry? / What? (if you didn’t hear something) - atsiprašau? (formal) / ką? (informal)
 18. How do you say ______? - kaip pasakyti…?
 19. What does ______ mean? - ką reiškia … ?
 20. I don’t understand - aš nesuprantu 
 21. Could you repeat that? - gal galėtumėte pakartoti? (formal) / gal gali pakartoti? (informal)
 22. Could you speak more slowly, please? - gal galėtumėte kalbėti lėčiau? (formal) / gali kalbėti lėčiau? (informal)
 23. Well (as in “well, I think…”) - na
 24. Really? - tikrai? / rimtai?
 25. I guess that - manyčiau
 26. It’s hot. (talking about the weather) - karšta
 27. It’s cold. (talking about the weather) - šalta