tagalog kung tagalog

Huwag kang susuko sa lahat ng problemang dinaraanan mo. Maging matatag ka. Walang binigay na problema sa'yo na hindi mo kayang solusyonan. Kayanin mong maging matapang at bigyang solusyon ang problema mo kahit nag-iisa ka. Maaaring makaranas ka ng panghihina sa bawat pagsubok sa buhay mo pero kayanin mong maging matatag. Ikaw lang din ang makakatulong sa'yo. Kapag nasolusyonan mo na ang problema mo, siguradong mas magigigng matapang at matatag ka para harapin ang mga problemang darating sa'yo sa hinaharap.