tag mahal

Palibhasa Hindi Best Section II

A Heneral Luna AU

Yes. I know. This fic is timely.

Para mabawasan ang mga sala. Para happy-happy tayo. Mahal na mahal ko kayo never forget that. Kalimutan na muna ang issue at balikan ang high school days kasama ating mga baeyani. Birthday na ni Sir Tonio dito pasayahin naman natin siya. Kapit lang, fandom.

P.S. Yung Gresca showdown na kay ruscang-ina-mo. *wink*


Benteng minuto bago ang simula ng mga klase, nagkumpulan ang mga binata’t nagbibinatang estudyante sa open grounds ng paraalan para sa flag ceremony. Lahat nag-aayos ng kasuotan (strikto nga kasi ang principal), nagpapakatino (saglit lang naman), at sinisigurong tama ang pagkakahawi ng kanilang buhok kundi diretso silang opisina (sa totoo lamang ay gusto rin nila ito dahil maiiwasan ang klase).

Isa si Joven Hernando sa mga huling pumasok ng gate bago ito maisara at kung sinumang hindi umabot ay late na. Bitbit nito ang kahon ng cake na binili niya kagabi para sa kaarawan ng kanilang adviser. Pagdating sa grounds, pumila ito sa may likod. Naroon na ang iba pang estudyante ng IV-Magdalo, nagbubulungan habang hinihintay ang paghahanda ng watawat.

“Uy Joven!” bati sa kanya ni Miong. “Nakabili ka?”

Itinaas ni Joven ang kahon at nag-thumbs-up. Tila nakahinga nang maluwag si Miong. Natural na kasi sa presidente na mag-alala’t baka may makalimot ng plano. Itinuon na muli ng dalawa ang pansin sa harap. Nasa puwesto na ang bandang tutugtog ng pambansang awit nang marinig ni Joven ang malakas na bulong ni Rusca sa kanyang tabi.

Keep reading

youtube

Really cool vid. This is a friend of one of our offspring at the Taj Mahal in India.