t: min

Hồi còn bé cởi mở,hồn nhiên, náo động bao nhiêu thì càng lớn lại càng muốn thu mình lại trong lớp vỏ bọc của sự cô đơn và đôi khi là cô độc.

diya’s cap fell cos they were busy making out

PLS PLAY BUTTERFLY SOUP!!! IT’S REALLY GOOD!!! BASEBALL GAYS AND MEMES!!! WHAT MORE COULD U ASK FOR!!!