svijet oko nas

Primijetiš li kako se svijet raspada oko nas i kako
Čitav ovaj haos sve više liči na
Jedan od onih filmova u kojima je moguće sve
Osim srećnog završetka?
Primijetiš li kako su ljudi postali zli i kako
Na ulicama ima sve manje prijateljskih lica
Pogledi su im izgrebani depresijom a srca
Ne pamte kada su zadnji put
Korištena?