svare

 • en brevvenn - a penpal
 • et brev - a letter
 • et postkort - a postcard
 • et frimerke - a stamp
 • en pakke - a package/parcel
 • en konvolutt - an envelope
 • et brevpapir - a note/letter paper
 • en adresse - an address
 • et postnummer - a postal code/zip code
 • en sender - a sender
 • en adressat - an addressee
 • et postbud - a postman
 • en postkasse - a letterbox/mailbox
 • et postkontor - a post office
 • et postvesen - a postal service
 • en porto - postage
 • en brevpost - a snail mail
 • en e-post - an e-mail
 • en levering - a delivery
 • en håndskrift - a handwriting
 • en brevveksling - a correspondence
 • å brevvekelse - to correspond (via letter writing)
 • oversjøisk - overseas
 • lang avstand - long distance

Kjære venn… - Dear friend…

Jeg håper dette brevet finner deg/dere vel - I hope this letter finds you well

Det er hyggelig å møte deg/dere gjennom brev! -  It’s nice to meet you through letters!

Jeg gleder meg til å høre fra deg/dere! - I look forward to hearing from you!

Ser frem til å høre fra deg/dere - I look forward to hearing from you!

Håper på (et) raskt svar - Hoping for a fast answer

Håper du/dere kan svare meg så raskt som mulig - Hoping you can answer as fast/soon as possible

Vennligst skriv tilbake - Please write back

Med vennlig hilsen… - Yours sincerely…


Tusen takk to @vet-dere-nok-eller-hva for helping me with the correct translations!

Chemical Bubbles - Joker's Daughter

Joker!dad x daughter!reader

Harley!mom x daughter!reader

Warnings: none

Word Count: 1508

Summary: Js daughter wants to be like him more than she already is and wants to fall in the chemicals, she gets nervous and wants to think alone for abit

Requested: Okay joker takes his daughter to Ace chemicals so she can be transformed like him and Harley but she gets svared at the last second he lets her take her time.  After he leaves she finally jumps in and goes home chaned

Authors Note: Jared Leto as Joker, Margot Robbie as Harley. i do not own anygif which you can see as it says “originaly posted by“ so yeah 

and please send in requests !!! ( of any kind and any show )

Keep reading

Jeg er i gang med at lære det nu. Det der med at passe på sig selv. Forstå sig selv. Så jeg sover længe, alt for længe. Drikker kaffe og laver god mad til mig selv. Og jeg går ture, og cykler langt, og ser mine venner, og så går jeg på arbejde en gang i mellem. Og jeg hører p8 og podcasts og ser dårlige serier og læser gode bøger. Og jeg har det så ufatteligt meget bedre. Meget, meget bedre end jeg har haft det de sidste par år.

Selvom jeg ikke arbejder synderlig meget. Selvom jeg ikke er sammen med dig. Selvom alle politikerne synes jeg er doven. Og selvom mine venner og deres venner ikke helt forstår, hvorfor jeg ikke ved, hvad jeg vil. Hvorfor jeg ikke skal ud at rejse eller på højskole eller flytte hjemme fra eller begynde at læse. Hvorfor jeg har det fint med at leve så trivielt et liv.

Og jeg kan kun svare vagt, at jeg har det så fint med det, fordi jeg endelig har lært at være i mit eget hoved igen, og at det er den største velsignelse. For jeg forstår ikke længere, hvorfor folk har så travlt med ‘at komme igang med livet’. For det bliver jo ikke længere af at man presser det hele sammen, så det knap kan være der. Nej så forkorter man det tværtimod, for stress er usundt. Og det kan da godt være, du godt kan lide at være i gang. Men har du overvejet, om det i virkeligheden er fordi, du ikke kan lide at være alene med dig selv?

Translation of this post by @languageoclock​ !!

(message me if you find mistakes)

NOUNS

En avsender (-en, -e, -ne) - sender
En konto (-en, -er, -ene) - account
Et batteri (-et, -, -ene) - battery
Aksjer (pl) - shares/stocks
En oppdatering (-en, -er, -ene) - update
Et album (-et, -, -ene) - album
Et anrop (-et, -, ene) - call
En app (-en, -er, -ene) - app 
En kamerarull (-en, -er, -ene) - camera roll
En notifikasjon (-en, -er, -ene) - notification 
Et bilde (-et, -er, -ene) - picture/image
En skjerm (-en, -er, -ene) - screen/display
Et skjermbilde (-t, -r, -ne) - screenshot
En blits (-en, -er, -ene) - flash
Et personvern (-et, -, -ene) - protection of privacy
En skjermbeskytter (-en, -e, -ene) - screen protector
En restriksjon (-en, -er, -ene) - restriction 
En instilling (-en, -er, -ene) - settings
En epost (-en, -er, -ene) - email
En emoji (-en, -er, -ene) - emoji
En hendelse (-en, -er, -ene) - event
En påminnelse (-en, -er, -ne)- reminder
En favoritt (-en, -er, -ene) - favourite 
En flymodus (-en, -er, -ene) -  flight mode
Et foto (-et, -, -ene) - photo
En gruppe (-en, -er, -ene) - group
En mobiltelefon (-en, -er, -ene) - mobile phone/cell phone
En lysstyrke (-en, -er, -ene) - brightness 
En bakgrunn (-en, -er, -ene) - background/wallpaper
Et deksel (-et, deksler, dekslene) - case/cover
En informasjon (-en, -er, -ene) - information
En kalender (-en, -er, -ene) - kalender
Et kamera (-et, -, -ene) - camera
Et kart (-et, -, -ene)- map
En ringetone (-n, -r, -ne) - ringtone
Et kompass (-et, -er, -ene) compass
En kontakt (-en, -er, -ene) - contact 
En konto (-en, -er, -ene) - account
Øretelefoner (pl) - earphones
Hodetelefoner (pl) - headphones
En lader (-en, -e, -ene) - charger
Et volum (-et, -, -ene) - volume
En lesebekreftelse (-n, -r, -ne) - read receipt
En sang (-en, -er, -ene) - song
Media (pl) - media
En mikrofon (-en, -er, -ene) - microphone
En melding (-en, -er, -ene)- message
Data (pl) - data
Musikk (musikken) - music
En tekstmelding (-en, -er, -ene) - text/message
Et nettverk (-et, -, -ene)- network
En nettoperatør (-en, -er, -ene) - service provider 
En nødssituasjon (-en, -er, -ene) - emergency
En notis (-en, -er, -ene) - note
Et nødanrop (-et, -, -ene) - emergency call 
Et nummer (-et, -, numrene) - number 
Et personvern (-et, -, -ene) - privacy
En profil (-en, -er, -ene) - profile
Et profilbilde (-t, -r, -ne) - profile picture
En kalkulator (-en, -er, -ene)- calculator
En/et screenshot (-en, -er, -ene)/(-et, -er, -ene) - screenshot
En smiley (-en, -er, -ene) - smiley 
Et smilemerke (-t, -r, -ne)- smilet 
En programvare (-n, -r, -ne) - software
En Lagerplass (-en, -er, -ene) - storage space
Et taleopptak (-et, -, -ene) - voice memo
Strømsparemodus (pl) - power saving mode
En timeplan (-en, -er, -ene) - timetable 
Et tastatur (-et, -, -ene) - keyboard
En tast (-en, -er, -ene) - key
En telefon (-en, -er, -ene) - telephone
En tone (-n, -r, -ne) - sound/tone
En klokke (-n, -r, -ne)- clock
En oppdatering (-en, -er, -ene)- update
Et arrangement (-et, -, -ene) - event
En forbindelse (-n, -r, -ne)- connection
En video (-en, -er, -ene) - video 
En forhåndsvisning (-en, -er, -ene) - preview
Et retningsnummer (-et, -, numrene)- dialling code
Et Wi-fi - wi-fi
Været (pl) - weather
En avspilling (-en, -er, -ene) - playback
En oversetter (-en, -er, -ene) - translator 


VERBS

å avbryte - to cancel
å logge ut - to log out
å ta (telefonen) - to pick up (phone)
å abonnere - to subscribe
å spille av (musikk) - to play (music)
å veksle - to alternate
å oppdatere - to update
å endre - to change
å sette (musikk) på pause - to pause (music)
å logge inn - to log in
å tilpasse - to adjust
å ringe - to call
å skrive/sende (en melding til) - to write to/to send a message to
å svare - to answer
å arkivere - to archive
å legge på - to hang up (phone)
å ta (et bilde) - to take (picture)
å logge ut - to log out
å slå av - to turn off/to switch off/to disable
å velge - to select
å redigere - to edit
å avslutte - to end
å varsle- to notify
å blokkere - to block
å laste ned - to download
å skru/slå på - to turn on/to switch on/to enable
å begrense - to restrict
å lime inn - to insert/to paste
å motta - to receive
å fjerne - to remove
å låse opp - to unlock
å bytte ut - to replace
å opprette (et arrangement/en konto) - to create (event/account)
å eksportere - to export
å google - to google
å etablere - to establish (connection)
å laste ned - to download
å legge til - to add
å laste opp - to upload
å installere - to install
å kopiere - to copy
å lade - to charge
å like - to like
å slette - to delete
å markere - to flag/to tag
å melde - to report
å like - to like (Facebook)
å poste - to post
å sende - to send
å ta et skjermbilde - to screenshot
å sende - to send
å lagre - to save
å tekste - to text
å lukke - to lock
å spille (av musikk/et spill) - to play (music/game)
å forstyrre - to disturb
å sveipe - to swipe
å søke - to search
å dele - to share
å skrive - to type
å laste opp - to upload
å koble til - to connect
å bruke - to use
å vibrere - to vibrate
å endre - to change/to switch
å videresende (meldinger) - to forward (message)
å gjenopprette - to restore
å gjenta - to repeat
å vise - to show
å tilbakestille- to reset
å levere - to deliver

ADJECTIVES

aktuel - curret
generel - general
redigert - edited
mørk - dark
(fullt) oppladet - (fully) charged
lys - light/bright
høy - loud
lydløs - silent
dødt batteri - empty battery
stille - silent
ukjent - unknown
tilgjengelig - available
tilfeldig - random/shuffle
tilbake - back

This is my 100 Most Common Verbs in Norwegian list with a few more verbs and conjugations of all tenses!

å anta - antar - antok - har antatt // to assume

å åpne - åpner - åpnet - har åpnet // to open

å arbeide - arbeider - arbeidet - har arbeidet // to work

å barbere - barberer - barberte - har barbert // to shave

å bære - bærer - bar - har båret // to carry

å begynne - begynner - begynte - har begynt // to start/begin

å beholde - beholder - beholdt - har beholdt // to keep

å beskrive - beskriver - beskrev - har beskrevet // to describe

å besøke - besøker - besøkte - har besøkt // to visit

å bestemme - bestemmer - bestemte - har bestemt // to decide

å betale - betaler - betalte - har betalt // to pay

å bety - betyr - betydde - har betydd // to mean

å blande - blander - blandet - har blandet // to mix

å bli - blir - ble - har blitt // to become

å blø - blør - blødde - har blødd // to bleed

å bo - bor - bodde - har bodd // to live (as in to reside)

å brenne - brenner - brente - har brent // to burn

å bringe - bringer - brakte - har brakt // to bring

å bruke - bruker - brukte - har brukt // to use

å bryte - bryter - brøt - har brutt // to break

å bygge - bygger - bygde - har bygd // to build

å dele - deler - delte - har delt // to divide

å dø - dør - døde - har død // to die

å diskutere - diskuterer - diskuterte - har diskutert // to discuss

å drepe - dreper - drepte - har drept // to kill

å drikke - drikker - drakk - har drukket // to drink

å drømme - drømmer - drømte - har drømt // to dream

å eie - eier - eide - har eid // to own/possess

å elske - elsker - elsket - har elsket // to love

å endre - endrer - endret - har endret // to change

å - går - fikk - har fått // to receive

å falle - faller - falt - har fått // to fall

å fange - fanger - fanget - har fanget // to catch

å finne - finner - fant - har funnet // to find

å føle - føler - følte - har følt // to feel

å følge - følger - fulgte - har fulgt // to follow

å foretrekke - foretrekker - foretrakk - har foretrukket // to prefer

å forklare - forklarer - forklarte - har forklart // to explain

å forlate - forlater - forlot - har forlatt // to leave

å forsøke - forsøker - forsøkte - har forsøkt // to attempt

å forstå - forstår - forsto - har forstått // to understand

å forsvinne -  forsvinner -  forsvant - har forsvunnet // to disappear

å fortelle - forteller - fortalte - har fortalt // to tell

å fortsette - fortsetter - fortsatte - har fortsatt // to continue

å forvente - forventer - forventet - har forventet // to expect

å fylle - fyller - fylte - har fylt // to fill

å gå - går - ga - har gitt // to go

å gi - gir - ga - har gitt // to give

å gjøre - gjør - gjorde - har gjort // to do

å glemme - glemmer - glemte - har glemt // to forget

å ha - har - hadde - har hatt // to have

å håpe - håper - håpte - har håpet // to hope

å hindre -  hindrer - hindret - har hindret // to prevent

å hjelpe - hjelper - hjalp - har hjulpet // to help

å høre - hører - hørte - har hørt // to hear

å huske - husker - husket - har husket // to remember

å inkludere - inkluderer - inkluderte - har inkludert // to include

å inneholde - inneholder - inneholdt - har inneholdt // to contain

å jobbe - jobber - jobbet - har jobbet // to work

å kjøpe - kjøper - kjøpte - har kjøpt // to buy

å kjøre -  kjører - kjørte - kjørt // to drive

å komme - kommer - kom - har kommet // to come

å kunne - kan - kunne - har kunnet // to be able to

å kutte - kutter - kuttet - har kuttet // to cut

å la - lar - lot - har latt // to let

å lære - lærer - lærte - har lært // to learn, to teach

å lage - lager - laget - har laget // to make

å le - ler - lo - har ledd // to laugh

å lede - leder - ledet - har ledet // to lead

å leie - leier - leide - har leid // to rent

å legge - legger - la - har lagt // to lay

å leke - leker - lekte - har lekt // to play

å lese - leser - leste - har lest // to read

å leve - lever - levde - har levd // to live

å løpe - løper - løp - har løpt // to run

å love - lover - lovet - lovet // to promise

å lyve - lyver-  løy - har løyet // to tell a lie

å måtte - må - måtte - har måttet // to have to

å miste - mister - mistet - har mistet // to lose

å møte - møter - møtte - har møtt // to meet

å nå - når - nådde - nådd // to reach

å overdrive - overdriver - overdrev - har overdrevet // to exaggerate

å overraske - overassker - overraskte - har overraskt // to surprise

å passere - passerer - passerte - har passert // to pass

å produsere - produserer - produserte - har produsert // to produce

å prøve - prøver - prøvde - har prøvd // to try

å ringe - ringer - ringte - har ringt // to call

å røyke - røyker -  røykte - har røykt // to smoke

å savne - savner - savnet - har savnet // to miss

å se - ser - så - har sett // to see

å selge - selger - solgte - har solgt // to sell

å sende - sender - sendte - har sendt // to send

å sette - setter - satte - har satt // to put

å si - sier - sa - har sagt // to say

å sitte - sitter - satt - har sittet // to sit

å skje - skjer - skjedde - har skjedd // to happen

å skrive - skriver - skrev - har skrevet // to write

å slå - slår - slo - har slått // to hit

å slutte- slutter - sluttet - har sluttet // to end

å smile - smiler -  smilte - har smilt // to smile

å snakke - snakker - snakket - har snakket // to speak

å sove - sover - sov - har sovet // to sleep

å spise - spiser - spiste - har spist // to eat

å spørre - spør - spurte - har spurt // to ask

å stemme - stemmer - stemte - har stemt // to vote

å stenge - stenger - stengte - har stengt // to close

å stjele - stjeler -  stjal - har stjålet // to steal

å stoppe - stopper - stoppet - har stoppet // to stop

å støtte - støtter - støttet - har støttet // to support

å svare - svarer - svarte - har svart // to answer

å ta - tar - tok - har tatt // to take

å takke - takker - takket - har takket // to thank

å tegne - tegner - tegnet - har tegnet // to draw

å tenke - tenker - tenkte - har tenkt // to think

å tilby - tilbyr - tilb ød - har tilbudt // to offer

å trenge - trenger - trengte - har trengt // to need

å tro - tror - trodde - har trodd // to believe

å undersøke - undersøker - undersøkte - har undersøkt // to examine

å undre - undrer - undret - har undret // to wonder

å utvikle - utvikler - utviklet - har utviklet // to develop

å være - er - var - har vært // to be

å velge - velger - valgte - har valgt // to choose

å vente - venter - ventet - har ventet // to wait 

å ville - vil - ville - har villet // to want

å vinne - vinner - vant - har vunnet // to win

å virke - virker - virket - har virket // to seem

å vise - viser - viste - har vist // to show

å vite - vet - visste - har visst // to know

å vokse - vokser - vokset - har vokset // to grow

230 TING MAN BURDE GØRE NOGET MERE

1. Få sure opstød mens man taler.

2. Teste folk ved at stille dem trickspørgsmål eller retoriske spørgsmål.

3. Bruge flere penge.

4. Skabe forvirring om hvad man egentlig mener.

5. Beskylde folk for at være sure: ”Er du sur eller hvad?” eller ”Jeg synes du har været sur hele dagen”.

6. Sige ”skriv en bog om det”, hvis folk siger noget, der er uinteressant.

7. Præsentere sig selv med sit fulde navn.

8. Tale i telefon hele tiden (særligt hvis der bliver taget billeder eller når man går på gaden).

9.  Få sin telefon til at modtage mere end ét opkald, så man kan sige ”hov, jeg har lige en på den anden linje”.

10. Sige ”apropos” et eller andet og så skifte emne fuldstændig.

11. Inden man påbegynder en sætning, der måske kritiserer noget eller bringer et tabu på banen sige ”nu siger jeg ikke noget, men…”, og så sige det alligevel.

12. Bestikke folk: en dørmand vil ikke lukke dig ind – stik ham en 50’er.

13. Konstant vælge side, dvs. erklære sig enig/uenig med nogen og dermed skabe optakt til en konflikt.

14. Konstant være neutral.

15. Tale uden om så ofte som muligt.

16. Hver gang man griner, skal man stoppe med at grine med det samme.

17. Hver gang nogen siger, at de godt kan lide noget, fx ”jeg kan godt lide r’n’b, skal man svare ”ja ja, hver sin smag”, og således antyde, at man synes vedkommende har ekstremt ringe smag.

18. Sige ”hvad handler det her i virkeligheden om?” hver gang man er lidt i tvivl om, hvad folk mener. Altså skal man antyde, at der hele tiden er en skjult hensigt med ting.

19. Lukke øjnene mens man taler til folk.

20. Klappe efter en god pointe for at virke intimiderende.

21. Så ofte som muligt indflette ord som ”blandt andet” i alle sætninger.

22. Konsekvent sige folks navn, når man taler med dem.

23. Række fuck.

24. Tilbyde nogen noget, som man helst vil have, at de siger nej til, fx tilbyde en pige en drink og så trække i land, hvis hun siger ja.

25. Tale på andres vegne i diskussioner, fx ”og det ved jeg Mikkel er enig i”.

26. Fortælle anekdoter om ligegyldige ting uden nogen pointe.

27. Sige ”hvem fanden tror du, du er?”, hvis folk erklærer sig uenige.

28. Sætte sig på folks stol så snart de rejser sig, og sige ”ja ja, du får den igen, når du kommer tilbage”, og derefter, når personen vender tilbage, sige ”nu sidder jeg her altså lige”.

29. Alle i din omgangskreds skal have et kælenavn af typen doktoren, slagteren, elektrikeren mv.

30. Spise tzatziki og generelt gøre flere Millennium-ting.

31. Hvis nogen griner af en joke, man har lavet, skal man sige ”hvad griner du af?”, som om det er upassende at de griner.

32. Konstant ”state the obvious” og konkludere åbenlyse ting.

33. Spille dum.

34. Være typen der har gode og dårlige dage, således at folk er opmærksomme på det, og at man dermed altid kan brug det som undskyldning for aggressive udbrud eller hvis man bare er pisse sur en hel dag.

35. Stille ultimative krav hele tiden, altså være fast besluttet på noget og derfor sige ”det kan ikke diskuteres”.

36. Nægte ting, både benægte og fornægte alverdens ting.

37. Generalisere og få alverdens ting til at gælde helt generelt.

38. Tale godt om sig selv, fx sige ”det fede ved mig er jo…” eller bruge de fleste lejligheder til at få vinklet noget over på sig selv.

39. Poppe en ”pagne”, hvis der sker noget fedt, evt. bare hvis nogen fortæller en god joke.

40. Lave scener.

41. Svare med det samme hvis nogen spørger om noget.

42. Kommentere på folks udsagn ved at gentage ordret hvad vedkommende lige har sagt, fx ”Jeg synes, der er alt for mange der dør af sult og sygdomme i Afrika”, hvortil man så svarer ”Synes-du-der-er-alt-for-mange-der-dør-af-sult-og-sygdomme-i-Afrika?” – lynhurtigt!

43. Namedroppe.

44. Tage beslutninger på sine venners vegne, og derefter overbevise dem om, at det er det rigtige.

45. Sige ”wow, wow, wow, wow, wow!”, når man kan fornemme, at der vil opstå en situation.

46. Aldrig afvise folk og slå til med det samme, hvis man bliver tilbudt noget.

47. Starte en sætning i normalt toneleje og så pludselig hæve stemmen helt vildt, og således skjule sin vrede, for så at lade den bryde løs.

48. Skubbe til folk, når man siger nej til noget.

49. Sige ”det ville være det korte svar” efter et forholdsvist kort svar, og dermed antyde, at der naturligvis knytter sig en længere forklaring.

50. Foretage civilanholdelser.

51. Sutte på alle 10 fingre, når man spiser.

52. Lade som om man ikke forstår hvad folk mener, og hæfte sig ved deres sproglige fejl og bruge det mod dem i en diskussion.

53. Nægte at tro på folks historier, hvis de bare lyder en anelse urealistiske.

54. Spise folk af med en meget kort forklaring på noget langt og alvorligt.

55. Sige ”tak, det rækker”, når man har hørt nok.

56. Være lidt mere bitchy, eks.: der er optakt til beef mellem dig og en nar – en af dine kammerater kommer over til dig og spørger hvad der foregår, og du forklarer så situtationen til kammeraten og omtaler naren som hunkøn: ”Jamen, hun står bare og provokerer mig helt vildt”.

57. Insistere noget mere.

58. Have faste principper, men så være klar til at smide dem med det samme til fordel for det modsatte.

59. Påbegynde en sætninger, men ændre den undervejs, hvis man fornemmer, at den ikke vil falde i god jord.

60. Bruge forkortelser om det meste.

61. Hvis en person man ikke kender særlig godt (eller lige har lært at kende) siger ting som ”det var hyggeligt at se dig”, eller ”dejligt at se dig”, ”håber snart vi ses igen” eller lign., skal man svare henkastet, men skarpt og hurtigt, ”det var måske lige i overkanten”, og så tale videre og lade som ingenting.

62. Man sidder rundt om et bord mellem to, der snakker sammen. Den ene rækker sig ind over dig, og helt automatisk dækker du lynhurtigt din drink med hånden og signalerer ”jeg skal ikke have noget”/”du skal ikke smage”/”du skal ikke putte noget i min drink”.

63. Når man ikke kan høre hvad folk siger på en klub, lader man som om de siger, at de går hjem: ”Ja ja, vi ses”.

64. Begrebificere alt.

65. Sige ”hvor ved du ikke det fra?”, hvis folk ikke ved det.

66. Sige ”så mødte Lars lige mig i byen forleden” i stedet for omvendt.

67. Lyve i sammenhænge, hvor man åbenlyst kan blive afsløret: Man sidder og bruger sin telefon og en person spørger, om han må låne den, hvortil man svarer, ”nej, den er lige gået død” eller man taler i telefon med en man evt. havde en aftale med, imens man er på klub, og siger ”jeg blev bare hjemme i aften”, alt imens musik og folk larmer i baggrunden.

68. Give håndtryk så hårdt, at man lige hører et ”av”.

69. Give karatehuk high-five i stedet for klassisk high-five, altså skal hænderne ramme hinanden på kanten af hånden i stedet for håndfladen.

70. Sige ”jeg ved ikke, om jeg kan nå det”, selvom man absolut ingen planer har.

71. Lade sig rive med af stemningen.

72. Konstant referere til ting, som man udmærket godt ved, at personen man taler med ikke kender til.

73. Opsøge akavede håndtryk, eks.: en gut rækker hånden frem og lægger op til et klassisk håndtryk, du knytter næven og gør klar til fist bump, han knytter næven, du griber fat om hans næve og trækker hånden tilbage og simulerer en eksplosion.

74. Når man møder en person på gaden, som man kun kender lidt, skal man hilse og stoppe op, som om man har tænkt sig at snakke. Idet vedkommende selv stopper op, skal man gå igen – og evt. stoppe op igen hurtigt, for så at gå helt.

75. Lave aftaler baseret på uger i stedet for datoer.

76. Bruge en lidt mere hardcore terminologi omkring klokkeslæt, fx ”ses kl. tusind” i stedet for kl. 10.00.

77. Konstant skifte helt klassiske danske navneord ud med engelske: ”Jeg har car på lørdag, jeg henter!”.

78. Sige ”stop” undervejs, når folk forklarer et eller andet og se hvad der sker.

79. Udvidet håndtryk: Du griber en persons højre hånd med din højre og klapper vedkommende på bagsiden af hånden med din venstre. Klappet bliver til et klem. Derefter fører du din hånd op langs personens underarm og klemmer, for derefter at tage fat i skulderen. Endeligt fører du din hånd op til ansigtet, hvor du evt. giver et lille klap igen. Supplér evt. med din højre hånd, der du har sluppet personens hånd, og giv et lille klap på personens venstre kind og tag derefter fat i personens skuldre med begge hænder.

80. Bryde overdrevet entusiastisk ind i andre folks samtaler.

81. Hvis én person har ordet i en gruppe (evt. fordi vedkommende fortæller en sjov historie), skal man demonstrativt begynde at tale til en anden person i gruppen, som om det er helt i orden at have flere samtaler kørende på en gang.

82. Sige ”og det fortæller du mig fordi…?”, når nogle fortæller noget, der umiddelbart ikke vedkommer dig.

83. Sige ja til ting man kun hører med et halvt øre, og derefter lade som ingenting og svare noget andet, hvis man bliver konfronteret med det.

84. Kræve dokumentation og evt. bilag, hvis folk fortæller om en fed oplevelse.

85. Lade folk tale så længe til dig, uden at give dem respons, at de bliver nødt til at stoppe sig selv og spørge dig, om du hører efter, hvortil du svarer ”nå, er det mig, du har talt til hele tiden?”.

86. Gestikulere så meget, at man en gang i mellem rammer folk med sine arme, når man taler.

87. Give signalement af folk.

88. Hvis en person fortæller fagligt eller deltaljeret om noget, eks.: ”En ribbensteg vejer vel ca. 2,5 kg”, skal man svare, ”hvis jeg ville vide det, var jeg nok blevet slagter”.

89. Konsekvent time sin indgang ad døre med andres, således at man går ind ad døren skulder mod skulder og at døren derved pludselig er for smal.

90. Aldrig lade folk gå ud, før man selv går ind, og konsekvent gå op ad trapper uden at tage hensyn til at andre er på vej ned.

91. Hvis folk spørger, om man kan låne dem penge eller lægge ud, skal man svare ”ligner jeg en bank?”.

92. Når man snakker sammen i en forsamling af ca. tre, hvor den tredje evt. er en smule udenforstående, skal man for så vidt muligt lade som om, at det er en fortrolig samtale vedkommende deltager i helt ekstraordinært. Dette kan understreges ved jævnligt at vende sig mod personen og sige kort og præcist ”du skal ikke lige sige det her (til nogen)”.

93. Erstatte almindelige ord med en fløjtelyd: ”Skal du med ud og ha’ en *fløjtelyd*” eller ”gider du lige at række mig *fløjtelyd*?”.

94. Sige ”kan jeg hjælpe dig med noget?”, hvis man vurderer, at en fremmed person har kigget på en i over fem sekunder.

95. Afbryde folk der skal til at fortælle en historie, som man selv indgår i, og sige ”der er ikke nogen historie”, som om personen helst ikke må sige mere.

96. Stille folk et spørgsmål og når de svarer sige, ”så det var dit svar eller hvad?”.

97. Hvis en person siger klart ja til et spørgsmål, skal man svare ”du trækker lidt på det?” eller ”er du sikker? Vi kan godt lave det om”.

98. Når tre mand sidder rundt om et bord, og ingen siger noget, skal man læne sig langsomt ind over bordet, som om man skal til at sige noget, for at bryde tavsheden, men så lade være og længe sig langsomt tilbage igen.

99. En gut spørger, om du ville række ham hans telefon (eller noget andet, der tilhører ham), du rækker den til ham, men trækker den tilbage og kigger ham alvorligt i øjnene, som om han lige skal passe lidt på, hvorefter du giver ham den helt.

100. Indflette ordet tværtimod så ofte som muligt.

101. Opføre sig helt anderledes end man plejer, og så spørge om man kan bære det, idet man bliver konfronteret med det.

102. Sige ”hvem er jeg nu?” og lade som om, man imiterer nogen. Folk kan formentlig ikke gætte det, hvorfor man så bare kan finde på hvem man er undervejs.

103. Grine mens man siger noget ligegyldigt, evt. praktisk: ”Vil du række lige række mig mit glas”, som om man skal til at fortælle noget ekstremt morsomt.

104. Formulere spørgsmål aggressivt: ”Vil du have en kop kaffe eller vil du ikke have en kop kaffe?!”.

105. Sige ”får du det hele med”, hvis man fornemmer at folk kigger.

106. Stille folk spørgsmål, afvente svar og så spørge igen, nu med et ”ja eller nej” til sidst: ”Har du husket dine nøgler?” – ”Ja” – ”Har du husket dine nøgler, ja eller nej?!”.

107. Med vilje tabe diskussioner, og hvis man tager emnet op igen senere, påstå, at man selv argumenterede for det modstanderen faktisk argumenterede for i den oprindelige diskussion: ”Det var sgu da det, jeg sagde!”.

108. Sige ”øjeblik, så skal jeg være der”, hvis folk forsøger at komme i kontakt med dig.

109. Klappe folk på armen med bagsiden af hånden, som om man vil sige noget til dem, men så begynde at tale til en anden.

110. Sige ”jeg keder mig, jeg synes vi skal gå” så snart man har fundet sig til rette et sted, man har aftalt at mødes.

111. Stille folk man ikke kender ligegyldige spørgsmål: ”Hvornår var det nu, du havde fødselsdag?”.

112. Trække sine undskyldninger tilbage imens man giver dem, hvis man opdager, at personen man undskylder til finder undskyldningen berettiget.

113. Spille folk ud mod hinanden i diskussioner og så gå.

114. Skubbe tungen frem bag tænderne, så den er synlig, når man smiler.

115. Sige ”så er det faktisk heller ikke sjovere”, hvis man vurderer, at folk griner et øjeblik for længe.

116. Have mere ekstraudstyr.

117. Sige ”ja, ja”, når folk præsenterer sig.

118. Reagere voldsomt på folks historier, som om det er et vanvittigt sammentræf, der netop passer på noget, man også selv har oplevet.

119. Sige ”for det første” uden at sige ”for det andet”.

120. Antage at det folk fortæller, er en joke.

121. Kigge meget længe på folk, når man har leveret en pointe. Så længe, at de lige når at studse over det.

122. Sige ”optager du den her samtale”, hvis man vurderer, at en person stiller et mistænkeligt spørgsmål.

123. Smile helt vildt og sige ”er det rigtigt?”, når folk fortæller om hverdagsagtige ting.

124. Bestille ting for andre uden at spørge dem, og så regne med, at de selv betaler, eks. mad, drinks, taxa mm.

125. Rage uklar med folk.

126. Stille folk spørgsmål som det ikke er i orden at svare nej til, fx ”der er pisse god stemning, synes du ikke det?”.

127. Have en plan B.

128. Ridse en åbenlyst god situation op for folk og derefter spørge intenst, ”hvordan lyder det?” – folk kan kun svare positivt.

129. Hvis der er mange til stede og folk sidder og snakker med hinanden på kryds og tværs, og man fortæller en fed joke til én person i gruppen, skal man hurtigt vende sig mod resten og sige ”hørte I hvad jeg sagde?”, og derefter vente lidt, for så at spørge en af de andre mere personligt, ”hørte du hvad jeg sagde, Lars?”.

130. Antage at folk kender dine rutiner: ”Skal du med i aften?” – ”Nej, det er jo tirsdag”.

131. Hvis folk fortæller noget meget detaljeret om noget fedt og avanceret, som de gør eller har gjort, skal man svare, ”så det I gør er faktisk bare…?”, som om det er latterligt simpelt.

132. Skifte toneleje og stemme midt i en sætning og lade som om man imitere nogen, men stadig sige noget man mener, så folk vil spørge forvirret, ”er det noget du siger nu eller…?”.

133. Være sygt naiv.

134. Få en person, der lige har sagt noget sjovt til at fremstå som normalt usjov ved at spørge, som om man ikke helt hørte hvad personen sagde: ”sagde du det?”.

135. Hvis en person har lidt travlt og spørger hvad klokken er, skal man svare ”slap nu af mand, den er ingenting”.

136. Få aftenkaffen galt i halsen.

137. Hvis man står midt i en seriøs samtale, evt. hvor man får skældud, skal man begynde at grine, ”fordi man kom til at tænke på noget andet”, og derefter fjerne smilet igen og langsomt vende koncentrationen tilbage mod samtalen.

138. Sige ”og hold nu fast…” inden man siger noget banebrydende.

139. Lyve for folk mens der er andre til stede, som kender sandheden.

140. Indikere, at folk ikke har fået det optimale ud af din pointe ved konstant at sige, ”for lige at vende tilbage…”.

141. Springe så mange mellemregninger over i forklaringer, at folk begynder at tvivle, og derefter konfrontere dem med vendinger som, ”du står ikke og siger, at jeg lyver vel?”. I denne sammenhæng er det særligt vigtigt at bruge vendingerne ”du står ikke og siger…” eller ”du sidder ikke og siger…”.

142. Smile til folk uden at smile med øjnene.

143. Sige ”ikke?” efter handlinger frem for efter ytringer, fx hælde kaffe op til sin sidemand, se ham i øjnene og så sige ”ikke?” bagefter.

144. Spørge folk, om de ikke lige vil være med til at have en snak under fire øjne.

145. Henvende sig til andre ved at stille sig selv spørgsmål, som man naturligvis kun selv kan svare på: ”Om det har været en lang dag i dag? Ja, det har det godt nok”.

146. Give folk deadlines.

147. Lægge op til, at det en person siger, bestemt ikke er den eneste måde at sige tingene på, men uden at følge den helt til dørs: ”Ja, det er der jo nogle, der vil mene, mens der jo selvfølgelig også er nogle, der vil mene noget andet”.

148. Hvis man hører folk grine midt i en samtale, som man ikke selv deltager i, skal man grine med.

149. Tage det som en oplevelse.

150. Gøre eller sige noget foran en person, men uden direkte at henvende sig til vedkommende, og derefter sige, ”jeg ved godt, hvad du tænker”.

151. Sige ”pænt goddag”.

152. Lægge op til dårlig stemning på andres vegne: ”Uha, det bliver Kasper ikke glad for at høre” eller ”det skal du nok ikke fortælle Lars”.

153. Antyde at folk overdriver, når de fx siger, at d har travlt eller har ondt et sted: ”Jamen hvor travlt har du?” eller ”hvor ondt gør det lige?”.

154. Være hurtig til at tage andres parti, når en ven fortæller ting som ”Lars siger, at jeg er nærig”, hvortil man så skal svare, ”jamen, er du ikke også det?”.

155. Komme ind i forsamlinger med et ansigtsudtryk, der er svært at aflæse og måske endda lægger op til, at man er sur eller at der er sket noget alvorligt, og så pludselig fortælle en joke og/eller bryde ud i latter.

156. Sige ”alligevel” efter sætninger og dermed antyde, at der er sket en ændring, også selv der ikke er: ”Jeg regner med at komme i aften alligevel”.

157. Antyde at man ikke har særlig høje tanker om folk, fx ”har du læst Proust?”, og inden folk kan nå at svare, skal man følge op med ”nej, det regnede jeg heller ikke med”.

158. Være ude med riven.

159. Stille folk spørgsmål vedrørende deres plan med livet og uanset hvad de svarer, få det til at lyde uambitiøst ved gentagne gange at følge op med et ”og hver mere?”, ”og hvad så bagefter?” og ”OK, men det er vel kun midlertidigt så?”.

160. Kritisere folk og komplimentere dem på samme tid, fx hvis en kammerat har fået ny skjort: ”Den er rigtig flot. Sådan en havde jeg også i 2010”.

161. Svare ”begge dele” til spørgsmål, der lægger op 100 % op til, at man ikke kan begge dele.

162. Have et ”hvad-foregår-der-her”-ansigtsudtryk.

163. Få folks drømme til at virke vanvittigt urealistiske. Fx hvis en person kommer med idéer til hus og have: ”Kunne det ikke være fedt, hvis der var en dør her?”, hvortil man så skal svare, ”nå jo, men kunne det ikke også være fedt, hvis jeg havde en helikopterlandingsplads på mit tag?”.

164. Være hurtig til at afskrive en situation eller et udsagn som grotesk, absurd eller på anden måde fuldstændig urimeligt.

165. Sige ”det synes jeg egentlig ikke, at der er nogen grund til” i tilfælde, hvor der åbenlyst er en grund.

166. Sige ”så det du prøver at sige er”, og så sige noget, som personen tydeligvis ikke prøver at sige.

167. Spørge folk om man må låne deres ting eller om de vil hjælpe med noget ”bare lige fem minutter”, for at indikere, at det ikke tager særlig lang tid – også i tilfælde, hvor det vil være grotesk, at det tager fem minutter: ”Må jeg låne din bil til at køre til lufthavnen? – bare lige frem minutter” eller ”må jeg smage din cola? – bare lige fem minutter”.

168. Kritisere folk på måden, de gør ting på: ”Hvad er det for en måde, du kommer anstigende på?” eller ”hvorfor sidder du og råber”, selvom de absolut ikke gør det.

169. Spille overrasket – gerne i overdrevet grad, fx måbe med vilje.

170. Lægge særligt tryk på udvalgte ord i sætninger, selvom det ikke nødvendigvis gavner forståelsen eller giver mening på anden måde, fx ”hvor mange mennesker var der til festen?” eller ”skal du have noget i din kaffe?”.

171. Undskylde uacceptabel adfærd med vendinger som ”jeg eksperimenterer bare”.

172. Lave fuldstændig utilsvarende sammenligninger.

173. Sige ”jeg skulle bare se om du var vågen”, hvis man laver fuldstændig uoprettelige fejl.

174. Bede om hjælp på en vred og krævende måde: ”Så prøv da at hjælpe mig!”.

175. Gentagne gange bruge vendingen ”som sagt”, og dermed indikere, at alt man siger er gentagelser og at personen, man taler til efterhånden burde have forstået det.

176. Hvis folk udtaler sig om noget, man slev mener, at man burde vide mest om, skal man sige ”ja, det må du jo vide alt om”.

177. Påstå at man ikke kan huske helt almindelige hverdagsbegivenheder.

178. Med vilje skabe tvivl om hvis tur det er, når man står i en kø.

179. Nøjes med at sige én ting, og så sige ”det sidste jeg sagde var bare for sjov”.

180. Udbryde ”eller hvad?” uden at have sagt noget forinden.

181. Bevidst holde øh-pauser i sætninger, hvor de efterfølgende ord er åbenlyse: ”Sådan… øh… er det” eller ”det er det samme og det samme og øh… det samme”.

182. Sige ”ja, det er sjovt” i stedet for at grine af folks jokes.

183. Lave sætningskonstruktioner med mange bindestreger i både skrift og tale, fx ”en-lige-ved-og-næsten-situation” eller ”her-kommer-jeg-mentalitet”.

184. Have her-kommer-jeg-mentalitet.

185. Smile til folk, når man får øjenkontakt, men så pludselig lave et seriøst (næsten vredt) ansigtsudtryk mens man fortsat fastholder blikket.

186. Fortælle dårlige nyheder på en vildt positiv måde.

187. Antage at folk er kærester, når de tydeligvis er søskende eller søskende, når de tydeligvis er kærester. Kan også bruges med andre familiekombinationer.

188. Sige ”så er jeg den der er skredet” og forlade ubehagelige samtaler, som om man med er i en sitcom.

189. Hvis folk siger, at de kommer tilbage om 15-20 minutter, skal man sige ”går du på toilettet?”.

190. Tage småting folk tidligere har sagt under fire øjne op i et større forum.

191. Rode i folks lommer.

192. Sige ”det kan du sagtens komme og sige”, når folk fortæller alverdens ting.

193. Beskylde folk for ikke tage alverdens småting seriøst.

194. Putte mad i munden mens man griner.

195. Påbegynde sætninger der har en åbenlyst pointe, men så tage vildt lang tid om at komme frem til den.

196. Sige ”der kan man bare se” til udsagn, som klart kræver en større reaktion.

197. Markere sin uenighed med sætninger som ”det ved jeg ikke, om jeg er enig i” eller ”det ved ikke, om jeg synes der er”.

198. Sige ”jeg har set dig”, hvis man fornemmer, at folk vil i kontakt med dig.

199. Insistere på, at noget ikke er som det plejer.

200. Stille et spørgsmål og derefter sige, ”det var ikke det jeg spurgte om”, hvis vedkommende svarer bare en anelse utilfredsstillende.

201. Stille et spørgsmål og følge op med ”lad mig gætte”, inden personen når at svare.

202. Sige ”du skal have en medalje”, hvis folk fortæller om noget de har udrettet.

203. Inkludere andre i sin uvidenhed: ”Det kan vi slet ikke forstå”.

204. Reagere som om alt er en konkurrence, fx hvis folk spørger ind til en film, man ikke har set: ”Nej, men så har jeg til gengæld set…”, og så begynde at opremse en masse andre titler og evt. følge op med ”… som du formentlig ikke har set”.

205. Citere folk for at have sagt ligegyldige ting.

206. Konstant forholde sig til, om andre mennesker kigger: ”Kigger han ikke mærkeligt på mig, ham der?”.

207. Sige noget forkert og så reagere på en eventuel rettelse ved at sige det samme igen: ”Poul Bondegaard” – rettelse: ”Poul Bundgaard” ­­– “Ja ja, Poul Bondegaard”.

208. Antyde at man har en aftale med folk, som de ikke er opmærksom på, hvis man møder dem på farten: ”Vi ses jo senere”.

209. Bide sig selv i læben, når man har sagt noget fedt.

210. Sige ”hvad har jeg lige sagt?!” efter man har haft ordet i lang tid, som om man er kørt alt for langt ud ad et sidespor eller har talt over sig.

211. Aftale med folk at mødes steder, som man normalt aldrig kommer eller som hverken er bekvemt for en selv eller personen man mødes med.

212. Give tegn til folk uden at kigge på dem, fx pege på kaffen uden at forklare nærmere.

213. Skænke op til folk, der på intet tidspunkt har givet udtryk for, at de vil have mere og så sige, ”sagde du ikke, at du ville have mere?”.

214. Insistere aggressivt på at få bekræftelse fra folk, der allerede har erklæret sig enige.

215. Sige ”du blev lidt stille, da jeg sagde det der før”, som om man har bragt noget ubehageligt eller uvedkommende op for folk, selvom de reagerede helt normalt i første omgang.

216. Sige ”det skal nok blive til noget” til arrangementer eller ting, som der umiddelbart ingen grund er til ikke skulle blive til noget, og således skabe usikkerhed om, om det overhovedet bliver til noget.

217. Undvige berøringer, men så være helt OK med det lige bagefter.

218. Insistere på, at det man siger er en joke, selvom folk har forstået det og griner af den.

219. Lade som om man bliver forskrækket, når folk kommer tæt på.

220. Demonstrativt kigge væk, hvis man mister interessen i en samtale.

221. Sige ”du får også lige den her”, hvis man giver hånd til nogle, som man ikke har hilst på før eller hvis man giver et knus til nogle, som man er i tvivl om, om man er på knus med.

222. Spørge folk om de vil smage, selvom de spiser det samme.

223. Sige ”hvem er du?”, hvis en ven har en person med som man ikke kender, inden vedkommende overhovedet kan nå at blive præsenteret.

224. Vinke folk nærmere og så reagere, som om det er mærkeligt at de kommer tættere på.

225. Sige ”en ad gangen”, som om man er meget eftertragtet, hvis flere personer kommer til at henvende sig på samme tid.

226. Blive ved med fastholde et håndtryk med én person, selvom man er begyndt at hilse på og snakke med andre tilstedeværende.

227. Lade som om, at andre mennesker ikke kender de personer man omgås, eks.: hvis en kammerat spørger, ”hvem skal du i biografen med?”, svarer man ”en der hedder Peter”, selvom man udmærket godt ved, at kammeraten godt kender Peter.

228. Gå fra mindre selskaber uden at sige farvel, fx rejse sig fra et middagsselskab, som om man skal på toilettet, og så bare gå uden at sige det til nogen og tilmed lade som ingenting, hvis man bliver konfronteret med det den næste gang man ser folk fra selskabet.

229. Sige ”nå, hvor kom vi fra” uden grund.

230. Sige god weekend til folk, selvom det er tirsdag.

BABBEL NOTES* 15/?

NORSK//ENGLISH

En telefon - a telephone

En mobil - a mobile

En telefonsvarer - a voicemail

Et telefonnummer - a telephone number

En forbindelse - a line

Opptatt - busy

Å taste - to dial

En tekstmelding - a text message

Å sende en tekstmelding - to send a text message

Å ringe - to call

En landskode - a country code

En dekning - a reception

Å trykke - to press

En telefonkiosk - a public telephone

Et tegn - a character

Å legge på - to hang up

i telefonkøn - on hold

Å lagre - to store/save

Å svare - to answer

*Notes are from babbel.com

*Verbs/verb phrases are in italics and are in the infinitive form

*Please correct any mistakes!

For the anon who asked me to post the entire interview, I linked to in an earlier post. Six Muslim girls from Denmark talking about SKAM and their own life in comparison.

Unge muslimske kvinder taler om ’Skam’, dating, drenge, mødomme og feminisme.

Hvor tæt på virkeligheden kommer fjerde sæson af tv-serien ’Skam’ med den norsk-muslimske Sana i hovedrollen? Vi fik lov til at se ’Skam’ med en kosegruppe af seks unge dansk-muslimske kvinder for at snakke om hemmelige kærester, gymnasiefester, dating og sex, og hvad problemet er med onkler, der kører taxa. 

Keep reading

anonymous asked:

I am in my car shaking my head not being proud of Yousef and thinking about the "What if he doesn't reply me?" Sana said and the "life is smiling at us" from Noora and still shaking my head. Yousef what happened to you? Not a long ago you would have replied even if you were dead and buried in China. Where are youuuuuu?

“Not a long ago you would have replied even if you were dead and buried in China“

WHERE’S THE LIE IUGNFERIUNT YOUSEF MÅ SVARE NOW

Norwegian iPod/Computer Vocabulary

NOUNS
Avsender - sender
en konto - account
et batteri - a battery
Aksjer - stocks
oppdatering - update
Et album - an album
Et anrop - a call
En app - an app
kamerarull - camera roll
Batteri - battery
varslinger - notifications
bild(er) - picture(s)
skjerm(en) - (the) screen
et skjermbilde® - a screenshot(s)
Et glimt - a flash
Personvern - privacy
Skjermbeskytter - screen protector
restriksjoner- restrictions
innstillinger - settings
en post/et innlegge - post
en emoji - emoji
oppføringer - events
påminnelser - reminders
favoritter - favorites
flymodus - flight mode/airplane mode
en gruppe® - group(s)
en mobil - mobile phone/cell phone
lysstyrke - brightness
hjelpe - help
bakgrunn - background
Indikasjon - indication
Deksel - case/cover
Informasjon - information
en kalender - a calendar
en kamera - a camera
en kart - map
En ringetone - a ringtone
Et kompass - compass
en kontakt - a contact
Høretelefoner - headphones/earphones
en lader - a charger
volum - volume
en sang - a song
Media - media
En mikrofon - a microphone
meldinger - messages
Data - data
musikk - music
en melding - message/text
et nettverk - network
Tjenesteyter - service provider
et nødstilfelle - an emergency
et notat - a note
Et nødanrop - emergency call
et tall - number
bruk - usage
personvern - privacy
Profil - profile
et profilbilde - a profile picture
en kalkulator - calculator
et skjermbilde - a screenshot
smilefjes - smiley
programvare - software
kapasitet - storage space
taleopptak - voice recording
Strømsparemodus - power saving mode
et tastatur - keyboard
en nøkkel - key
Telefon - telephone
lyder - sounds
en klokke - clock
en tilkobling - connection
video(er) - video(s)
Forhåndsvisning - preview
Retningsnummer - dialing code
Forstavelse - prefix
Wi-Fi - Wi-Fi
vær(et) - (the) weather
Playback - playback
oversetter - translator
en lenke - a link
tilgang - access
en knapp - a button
en utgave - a version
et passord - a password
et brukernavn - a username
et vedlegg - an attachment

ADJECTIVES
Aktuell - current
generelt - general
Redigert - edited
Mørk - dark
Ladet - (fully) charged
Lyst - light/bright
Høyt - loud
stille - silent
tomt - empty (battery)
Mobilt - mobile
Ukjent - unknown
tilgjengelig - available
blanding - random/shuffle
bak - back
levert - sent
lest - read
sett - seen
gyldig - valid

VERBS
å avbryte - to cancel
Å svare/Å ta telefonen - to pick up (phone)
å abonnere - to subscribe
å spille - to play (music)
Å veksle - to alternate
å oppdatere - to update
å endre - to change
Å pause - to pause (music)
å logge på - to log in
Å tilpasse - to adjust
å ringe/å kalle - to call
Å skrive til - to write to/to send a message to
Å svare - to answer
Å vise - to display
Å arkivere - to archive
Å legge på - to hang up (phone)
Å fotografere - to take (picture)
å logge ut - to log out
å slå av - to turn off/to switch off/to disable
å markere - to select
å redigere - to edit
å slutte - to end
Å notere - to notify
Å blokkere - to block
å laste ned- to download
Å entre - to enter
Å tilføre - to input
å slå på - to turn on/to switch on/to enable
Å begrense - to restrict
å lime inn - to paste
å sette inn - to insert
Å motta - to receive
Å fjerne - to remove
å låse opp - to unlock
Å erstatte - to replace
Å lage/Å skape - to create (event/account)
Å eksportere - to export
Å google - to google
Å opprette - to establish (connection)
Å legge til - to add
Å laste opp - to upload
å installere - to install
å kopiere - to copy
å lade - to load/to charge
å like - to like
å slette - to delete
Å flagge - to flag
Å tagge - to tag
Å rapportere - to report
å poste - to post
å sende - to send
Å ta skjermbilde - to screenshot
Å lagre - to save
Å blokkere - to block
Å låse - to lock
å spille - to play (music/game)
Å forstyrre - to disturb
å skyve - to swipe
å søke - to search
å dele - to share
Å tekste - to text
Å slå lett/Å ta lett på noe - to tap
Å taste - to type
Å forbinde/å koble til  - to connect
å bruke - to use
Å vibrere - to vibrate
Å bytte - to switch
Å videresende - to forward (message)
Å oppbevare - to restore
Å repetere - to repeat
Å spille om igjen - to replay
Å ta tilbake - to retake
Å gjøre om igjen - to redo
å vise - to show
å nullstille - to reset
å levere - to deliver
å trykke - to press
å klikke - to click
Å start på nytt - to restart
——————–
tusen takk til @xxflywithme for å hjelpe meg med oversettene og @languageoclock for ordene på engelsk (jeg bruket de samme ordene fra den tysk listen din)

thanks to Inger for helping me with the translations and Isabella for the words in english (I used the same words from your german list)

[EDIT: Thanks to @akademisk for making some corrections]

Jeg vil så gerne finde en jeg kan elsker, som også vil elske mig. men tanken om at elske hinanden så meget skræmmer mig også. Når man bliver så tætte at man spørger ind til hinandens fortid, hvad skal man så svare? Skal man sige det lige ud, og håbe på det ikke giver ham et andet syn på en, eller skal man pakke det ind, så han ikke bliver skræmt? For hvor finder man lige en som vil elske dig, med virkelig alt du indebærer.

Penisfælden

“For nylig sad jeg nøgen i en sofa på Nørrebro. Ved siden af mig sad en mand. En af de gode. En af de søde, kloge og sjove. En af dem, man falder for og forelsker sig i.

I en bisætning får han lidt indirekte og lidt hypotetisk sagt, at han allerede har mistet interessen for mig. Hvis han »nu havde haft tid til over en periode at fantasere om mig, havde det måske været noget andet«. Men nu var det sådan her. Sådan, at jeg var nøgen, og at vi ikke havde datet.

Mens han snakker, dækker jeg mig til. Jeg kryber under et tæppe. Der er koldt på Nørrebro nu. Jeg kigger lidt væk og lidt rundt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Jeg tænker på, at jeg var et grådigt barn. Jeg spiste snildt to plader Marabou uden skyggen af skam. I gymnasiet levede jeg af Nutella. Jeg spiste aldrig brød til. Glas, ske, spis. Og det samme med mændene. Hellere i dag end i morgen. Og nej, jeg spiste aldrig lige brød til.

Og så tænker jeg på, at det føles som en lidt hård ting at sidde og sige, når man vitterligt lige har haft sex. Normalt er det her samlejets prime time. Det er tiden for forstillelse, hvor man kan lege lidt, at man er kærester. Man kan holde i hånd, og man kan grine, og man kan ligge tæt, og man kan glemme, at man egentlig er alene, og at København nogle gange er en stor by at være så alene i.

Og så tænker jeg, at det er godt, at jeg har prøvet det her før. Han er ikke den første, der skyller mig ud med sveden, så jeg kender grimasser, der passer, og jeg ved, at det er mere end mine bryster, der skal dækkes til. Jeg skal også skjule, at det er hårde ord at høre, når man lige har ligget og forelsket sig. Lidt.

Jeg giver ham ret med tillært selvfølgelighed. Jeg åbnede gaveboden for tidligt, kastede præmierne for hurtigt, for hårdt og for gratis i nakken af ham, så selvfølgelig skal jeg ikke gøre mig forhåbninger om at blive inviteret ud. Jeg har bortgivet alt, så jeg er svag, så jeg har tabt alt – noget med Kierkegaard. Det kan jeg godt se. Det kan jeg godt forstå.

Men faktisk kan jeg overhovedet ikke forstå det. Jeg forstår ikke den regel. Jeg har aldrig forstået lige netop den regel. Jeg forstår ikke, hvorfor tidlig sex afliver enhver form for fremtid som andet end bollehul. Jeg synes, det er en dum regel.

Men værre endnu er det en regel, der kan gøre god sex til et stort fejltrin, og mig til noget uværdigt. For det er jo mig, der skulle håndhæve reglen. Jeg var den, der skulle styre mig. Gøre mig fri af mine lysters vold.

Min mand på Nørrebro stoppede mig i hvert fald ikke. Der var intet ’Halli-halløj, kan du lige få de trusser på igen, hvis du ellers håber på en fremtid her’ at hente fra ham. Mest af alt var der bare to tumlende og bumlende mennesker i en entré og hen ad en gang og fremkæmpende mod en sofa. To mennesker, for hvem det ikke kunne gå hurtigt nok.

Det forstår jeg ikke, at der skal udgydes skam over. For skammer sig, det gør man, når man pludselig sidder i en sofa og bliver droppet på forhånd. Man skammer sig lidt og ærgrer sig meget.

Man skammer sig over ikke at have styret sig. Pæne piger havde nok haft mere tøj på og mindre sæd oppe i sig, hvis det var dem, der var havnet i en sofa på Nørrebro. Det føles som en fælde for de forfaldne. En penisfælde. Så man skammer sig lidt.

For jeg ville gerne have haft chancen. Også selv om jeg ikke er kærestemateriale. Mine tre store passioner i livet er min mor, min kat og min matadorboks. En mere dødssyg treenighed skal man lede længe efter. Men jeg ville gerne have haft muligheden for at vise dybderne af min egen nederenhed.

Nat blev morgen, tøj blev samlet sammen og jeg kom på en cykel mod Østerbro gennem et mennesketomt København. De få jeg mødte, gav mig et indforstået blik med på vejen. De vidste nok godt, hvad jeg havde lavet, og mellem os opstod igen den skam, jeg var blevet foræret natten forinden.

Men jeg vil altså ikke tage den på mig. Skammen altså. Jeg gav, tog og fik, hvad jeg havde lyst til, da jeg havde lyst til det. Det er ikke noget at skamme sig over. Det er bare en dum regel. Den slutshamer på sådan en subtil måde.”

Amalie Langballe, i Information 12. maj 2015

Jeg vil have dig, men jeg afskyer dig også. Jeg vil have, du skal skrive, men jeg gider ikke svare, når du gør. Jeg vil kysse dig, men du skal ikke tro, du bestemmer over mig.

Jeg har et usundt forhold til kærlighed, og jeg ved ikke, om jeg skal blive ved med at kæmpe for os, når jeg nu elsker dig inderst inde, eller om jeg skal lære at give slip.

Jeg er ikke god nok og jeg har aldrig været det. Mine karakterer er okay og det samme er mit forhold til mine forældre. Jeg ved ikke hvad jeg skal svare når jeg bliver spurgt ind til mine fremtidsdrømme eller hvad jeg er god til. Jeg ved ikke engang hvad jeg egentlig kan lide. Jeg er blevet vant til at sige, at min yndlingsfarve er blå, for alle kan lide blå. Jeg har gode venner, mange bekendte og vi snakker om fester og skiferier. Jeg har lært at det er fint, at det er sådan. Jeg har lært at klappe af andres talenter og jeg har lært at vi klapper, hvis du er god nok. Jeg har lært at smide en mønt i kasketten og at smile til fremmede og jeg har også lært, at intet er samfundets skyld. Jeg har lært, at jeg er min egen lykkesmed, men at jeg selvfølgelig skal smede på den måde I vil have. Jeg er ikke god nok og i jeres øjne bliver jeg det aldrig. Men jeg nyder solopgangen hver morgen og jeg lærer langsomt at begrebet ‘god nok’ ikke er  nødvendigvis hører hjemme i min verden
Silver Shadows expectations

Silver Shadows is going to be the death of me.

I’ve grown to love Sydney. Her evolution from scared, obedient perfectionist into proud young woman was one of the most amazing character developments I’ve ever read about (if not the best). And thought that I’m going to read about her being tortured and going insane is unbearable.

Same with Adrian. Adrian ( another fantastic character development) who is now left alone with his problems, with darkness swallowing him whole and nobody to keep him holding on. Adrian who lost love of his life and doesn’t know how to find her. I’m just terrified by the idea of seeing him hurt, seeing how he tries to drown his feelings in bottle. 

So, I’m not enthusiastic about Silver Shadows. 

But stil, there are so many things I’m looking forward to in this book. Can’t wait to read about Palm Springs gang struggling to find and rescue Sydney. I’m dying to see all of them realise how much they love and need her. I want to explore dynamics between Jill and Eddie, who practically lost a sister and who are faced with the final decision about their relationship. I want more Trey/Angeline action and I hope they will bring some humor to this book, cause men, it’s going to be soooooo depressing. 

However, the thing I’m most excited about, the thing which takes my breath away is the fact that we are almost for sure going to see other’s reactions to sydrian relationship. 

I think that for Sonia it will be only a verification for what she already kind of knew. And that she won’t be surprised by this fact.

Jill and Eddie already know and I loved their reaction. But others?

Dimitri? How will he react? I have a feeling that he will be quite tollerant, becouse, let’s face it, it’s Dimitri, but I’m not 100% sure.

Trey and Angeline? 

Rose?

Rose is a person that bugs me most. Rose is not tolerant. She is not okay with this kind of relationships and she mentiones it a lot.

But, on the other hand, she was in forbidden relationship too. Plus, I think she still feels bad about Adrian and this thought that he found someone to love and who loves him back, might be relieving for her. She loves Adrian and cares for him deeply. She also knows Sydney ( old Sydney, but let’s leave it) well enough to know, that she’s not a kind of girl who does this kind of things she did with Adrian just like that. Sydney’s irresponsiblity is, in this case, proof of how crazy she was about Adrian. 

(this doesn’t make sense. My thoughts like stars i cannot… well, you know)

So maybe Rose will be okay with sydrian. Maybe not. I hope she’ll learn to accept it, as she’ll see how much Adrian loves Sage.

To sum up; I can’t wait for this book but on the same time I know it will hurt like hell. Who else thinks the same?