svare

 • en brevvenn - a penpal
 • et brev - a letter
 • et postkort - a postcard
 • et frimerke - a stamp
 • en pakke - a package/parcel
 • en konvolutt - an envelope
 • et brevpapir - a note/letter paper
 • en adresse - an address
 • et postnummer - a postal code/zip code
 • en sender - a sender
 • en adressat - an addressee
 • et postbud - a postman
 • en postkasse - a letterbox/mailbox
 • et postkontor - a post office
 • et postvesen - a postal service
 • en porto - postage
 • en brevpost - a snail mail
 • en e-post - an e-mail
 • en levering - a delivery
 • en håndskrift - a handwriting
 • en brevveksling - a correspondence
 • å brevvekelse - to correspond (via letter writing)
 • oversjøisk - overseas
 • lang avstand - long distance

Kjære venn… - Dear friend…

Jeg håper dette brevet finner deg/dere vel - I hope this letter finds you well

Det er hyggelig å møte deg/dere gjennom brev! -  It’s nice to meet you through letters!

Jeg gleder meg til å høre fra deg/dere! - I look forward to hearing from you!

Ser frem til å høre fra deg/dere - I look forward to hearing from you!

Håper på (et) raskt svar - Hoping for a fast answer

Håper du/dere kan svare meg så raskt som mulig - Hoping you can answer as fast/soon as possible

Vennligst skriv tilbake - Please write back

Med vennlig hilsen… - Yours sincerely…


Tusen takk to @vet-dere-nok-eller-hva for helping me with the correct translations!

Chemical Bubbles - Joker's Daughter

Joker!dad x daughter!reader

Harley!mom x daughter!reader

Warnings: none

Word Count: 1508

Summary: Js daughter wants to be like him more than she already is and wants to fall in the chemicals, she gets nervous and wants to think alone for abit

Requested: Okay joker takes his daughter to Ace chemicals so she can be transformed like him and Harley but she gets svared at the last second he lets her take her time.  After he leaves she finally jumps in and goes home chaned ( @secretlyshamelesspersona )

Authors Note: Jared Leto as Joker, Margot Robbie as Harley. i do not own anygif which you can see as it says “originaly posted by“ so yeah 

and please send in requests !!! ( of any kind and any show )

Keep reading

jeg orker ikke at svare på beskeder
eller ligge det tøj sammen som bliver krøllet i mit skab
jeg orker ikke at gentage mine sætninger
eller rette min drejede strømpe
orker ikke at læse de få lektier til i morgen
eller vande de tørre brune planter

orker ikke at flytte mig fra stolen
kan jeg sidde her til jeg vokser ud af mit tøj
eller har slidt stolens armlæn ned? 
hvis bare jeg nu kunne gro fast ville livet måske køre forbi 
man overses så let når man sidder stille

Hvis nogen siger til dig, at de kan se aftegningen af dine underbukser igennem dine jeans eller din kjole, skal du bare svare, at de da vel nok er heldige, for det er det tætteste, de kommer på at se dig i undertøj

For the anon who asked me to post the entire interview, I linked to in an earlier post. Six Muslim girls from Denmark talking about SKAM and their own life in comparison.

Unge muslimske kvinder taler om ’Skam’, dating, drenge, mødomme og feminisme.

Hvor tæt på virkeligheden kommer fjerde sæson af tv-serien ’Skam’ med den norsk-muslimske Sana i hovedrollen? Vi fik lov til at se ’Skam’ med en kosegruppe af seks unge dansk-muslimske kvinder for at snakke om hemmelige kærester, gymnasiefester, dating og sex, og hvad problemet er med onkler, der kører taxa. 

Keep reading

aaah, that was a sweet update.

anonymous asked:

I am in my car shaking my head not being proud of Yousef and thinking about the "What if he doesn't reply me?" Sana said and the "life is smiling at us" from Noora and still shaking my head. Yousef what happened to you? Not a long ago you would have replied even if you were dead and buried in China. Where are youuuuuu?

“Not a long ago you would have replied even if you were dead and buried in China“

WHERE’S THE LIE IUGNFERIUNT YOUSEF MÅ SVARE NOW

Translation of this post by @languageoclock​ !!

(message me if you find mistakes)

NOUNS

En avsender (-en, -e, -ne) - sender
En konto (-en, -er, -ene) - account
Et batteri (-et, -, -ene) - battery
Aksjer (pl) - shares/stocks
En oppdatering (-en, -er, -ene) - update
Et album (-et, -, -ene) - album
Et anrop (-et, -, ene) - call
En app (-en, -er, -ene) - app 
En kamerarull (-en, -er, -ene) - camera roll
En notifikasjon (-en, -er, -ene) - notification 
Et bilde (-et, -er, -ene) - picture/image
En skjerm (-en, -er, -ene) - screen/display
Et skjermbilde (-t, -r, -ne) - screenshot
En blits (-en, -er, -ene) - flash
Et personvern (-et, -, -ene) - protection of privacy
En skjermbeskytter (-en, -e, -ene) - screen protector
En restriksjon (-en, -er, -ene) - restriction 
En instilling (-en, -er, -ene) - settings
En epost (-en, -er, -ene) - email
En emoji (-en, -er, -ene) - emoji
En hendelse (-en, -er, -ene) - event
En påminnelse (-en, -er, -ne)- reminder
En favoritt (-en, -er, -ene) - favourite 
En flymodus (-en, -er, -ene) -  flight mode
Et foto (-et, -, -ene) - photo
En gruppe (-en, -er, -ene) - group
En mobiltelefon (-en, -er, -ene) - mobile phone/cell phone
En lysstyrke (-en, -er, -ene) - brightness 
En bakgrunn (-en, -er, -ene) - background/wallpaper
Et deksel (-et, deksler, dekslene) - case/cover
En informasjon (-en, -er, -ene) - information
En kalender (-en, -er, -ene) - kalender
Et kamera (-et, -, -ene) - camera
Et kart (-et, -, -ene)- map
En ringetone (-n, -r, -ne) - ringtone
Et kompass (-et, -er, -ene) compass
En kontakt (-en, -er, -ene) - contact 
En konto (-en, -er, -ene) - account
Øretelefoner (pl) - earphones
Hodetelefoner (pl) - headphones
En lader (-en, -e, -ene) - charger
Et volum (-et, -, -ene) - volume
En lesebekreftelse (-n, -r, -ne) - read receipt
En sang (-en, -er, -ene) - song
Media (pl) - media
En mikrofon (-en, -er, -ene) - microphone
En melding (-en, -er, -ene)- message
Data (pl) - data
Musikk (musikken) - music
En tekstmelding (-en, -er, -ene) - text/message
Et nettverk (-et, -, -ene)- network
En nettoperatør (-en, -er, -ene) - service provider 
En nødssituasjon (-en, -er, -ene) - emergency
En notis (-en, -er, -ene) - note
Et nødanrop (-et, -, -ene) - emergency call 
Et nummer (-et, -, numrene) - number 
Et personvern (-et, -, -ene) - privacy
En profil (-en, -er, -ene) - profile
Et profilbilde (-t, -r, -ne) - profile picture
En kalkulator (-en, -er, -ene)- calculator
En/et screenshot (-en, -er, -ene)/(-et, -er, -ene) - screenshot
En smiley (-en, -er, -ene) - smiley 
Et smilemerke (-t, -r, -ne)- smilet 
En programvare (-n, -r, -ne) - software
En Lagerplass (-en, -er, -ene) - storage space
Et taleopptak (-et, -, -ene) - voice memo
Strømsparemodus (pl) - power saving mode
En timeplan (-en, -er, -ene) - timetable 
Et tastatur (-et, -, -ene) - keyboard
En tast (-en, -er, -ene) - key
En telefon (-en, -er, -ene) - telephone
En tone (-n, -r, -ne) - sound/tone
En klokke (-n, -r, -ne)- clock
En oppdatering (-en, -er, -ene)- update
Et arrangement (-et, -, -ene) - event
En forbindelse (-n, -r, -ne)- connection
En video (-en, -er, -ene) - video 
En forhåndsvisning (-en, -er, -ene) - preview
Et retningsnummer (-et, -, numrene)- dialling code
Et Wi-fi - wi-fi
Været (pl) - weather
En avspilling (-en, -er, -ene) - playback
En oversetter (-en, -er, -ene) - translator 


VERBS

å avbryte - to cancel
å logge ut - to log out
å ta (telefonen) - to pick up (phone)
å abonnere - to subscribe
å spille av (musikk) - to play (music)
å veksle - to alternate
å oppdatere - to update
å endre - to change
å sette (musikk) på pause - to pause (music)
å logge inn - to log in
å tilpasse - to adjust
å ringe - to call
å skrive/sende (en melding til) - to write to/to send a message to
å svare - to answer
å arkivere - to archive
å legge på - to hang up (phone)
å ta (et bilde) - to take (picture)
å logge ut - to log out
å slå av - to turn off/to switch off/to disable
å velge - to select
å redigere - to edit
å avslutte - to end
å varsle- to notify
å blokkere - to block
å laste ned - to download
å skru/slå på - to turn on/to switch on/to enable
å begrense - to restrict
å lime inn - to insert/to paste
å motta - to receive
å fjerne - to remove
å låse opp - to unlock
å bytte ut - to replace
å opprette (et arrangement/en konto) - to create (event/account)
å eksportere - to export
å google - to google
å etablere - to establish (connection)
å laste ned - to download
å legge til - to add
å laste opp - to upload
å installere - to install
å kopiere - to copy
å lade - to charge
å like - to like
å slette - to delete
å markere - to flag/to tag
å melde - to report
å like - to like (Facebook)
å poste - to post
å sende - to send
å ta et skjermbilde - to screenshot
å sende - to send
å lagre - to save
å tekste - to text
å lukke - to lock
å spille (av musikk/et spill) - to play (music/game)
å forstyrre - to disturb
å sveipe - to swipe
å søke - to search
å dele - to share
å skrive - to type
å laste opp - to upload
å koble til - to connect
å bruke - to use
å vibrere - to vibrate
å endre - to change/to switch
å videresende (meldinger) - to forward (message)
å gjenopprette - to restore
å gjenta - to repeat
å vise - to show
å tilbakestille- to reset
å levere - to deliver

ADJECTIVES

aktuel - curret
generel - general
redigert - edited
mørk - dark
(fullt) oppladet - (fully) charged
lys - light/bright
høy - loud
lydløs - silent
dødt batteri - empty battery
stille - silent
ukjent - unknown
tilgjengelig - available
tilfeldig - random/shuffle
tilbake - back

han skal ikke have kemo men han skal have stråler over mange omgange og i immunbehandling og han kommer til at få den kvalme og han kommer til at lide af hårtab og han vil blive udmattet og ingen kan fortælle mig noget konkret for ingen ved om noget vil hjælpe og ingen vil svare mig på om det her er en dødsdom og jeg overvejer virkelig at afblæse min sidste eksamen og gå til sygeeksamen for hvordan skal jeg kunne koncentrere mig i det her kaos af følelser og tårer

For første gang længe, gjorde vores samtale ikke ondt. Det gjorde ikke længere ondt at tænke på, hvordan du kunne leve videre uden mig. Eller hvordan jeg ikke har indflydelse på dit liv længere. Jeg har mistet grebet om dig og vi er vokset fra hinanden, men det er hvad tid gør ved én. Og selvom det er en sorgfuld erkendelse, gjorde det mig glad. Det gjorde mig glad at tænke på, om du er glad. Om du er omgivet med gode mennesker, der vil dig det bedste. Om du har det godt og hvad du mon tænker på - også selvom det ikke er mig.
Jeg har lært at være ærlig overfor dig og overfor mig selv. At den eneste der står i vejen for, at jeg ikke behøver at gruble og græde er mig selv.
Vi har skrevet breve sammen i rundt regnet tre år og jeg glæder mig sådan til at modtage dit brev. Jeg vil flå det åbent. Læse det. Læse det igen og svare nøjsomt og følsomt. Du fortjener det. Du, min ven. Du, brunhårede dreng.

Venner og familie kan svigte, men Gud svigter dig aldrig! Gud vil altid passe på dig og hjælpe dig igennem hver dag. Gud er vor far, og han ønsker intet andet end gode ting for os. Hvis du føler dig svigtet, så bed, Gud vil altid svare. Hebr 13,5b: For Gud har selv sagt: Jeg lader dig ikke i stikken, og svigter dig ikke. Vh Indre Missions SMS-andagt