svår

Swedish Opposite Word Pairs #1

   
                 big - little                                  stor - liten
                 expensive - cheap                    dyr - billig
                 dirty - clean                              smutsig - ren
                 easy - difficult                           lätt - svår
                 fast - slow                                snabb - långsam
                 full - empty                               full - tom
                 hot - cold                                 varm - kall
                 long - short                              lång - kort
                 new - old                                 ny - gammal
                 strong - weak                          stark - svag


2

Så nu är jag hemma i Värmland igen! Hade myskväll med Sarah och Camilla igår efter att mamma hade åkt och idag har vi pluggat (mest snackat). Skriver flervarren nästa helg och den är så svår, men jag hoppas att det ska gå. Snart ska vi gå till Moa!