svår

Swedish Opposite Word Pairs #1

   
                 big - little                                  stor - liten
                 expensive - cheap                    dyr - billig
                 dirty - clean                              smutsig - ren
                 easy - difficult                           lätt - svår
                 fast - slow                                snabb - långsam
                 full - empty                               full - tom
                 hot - cold                                 varm - kall
                 long - short                              lång - kort
                 new - old                                 ny - gammal
                 strong - weak                          stark - svag


Jag älskarälskarälskar Loreen men hennes text var väldigt svår att höra och om hennes statement (pun city) varit tydligare hade hon troligen gått längre direkt. Nu måste jag på riktigt söka upp texten så att jag hänger med på det hela och med gott samvete kan rösta på henne nästa vecka