surtie

Séngséong Soca

Teuteup deui, teuteup nu nurih surtining surti, Sasoroting sinar ning sinar ligarna sarining sari, ngalangkang kalangkang kuring, kalangkang awaking, sirep sasaorot soca ning soca, panon seukeuting seukeut, teleb antebing anteb. paléh dina simpéning simpé, lebah sengséongna anjeun laju ngalangkang.
Lémbang, 2017