sunrise on my 18th birthday

flickr

Ohne Titel von Tom Chudley