sumowanie

Dokumentacja cen transferowych - sumowanie transakcji|||Dokumentacja cen transferowych - sumowanie...
Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych powstaje w momencie, gdy łączna kwota lub zapłata należności wynikających z umów z podmiotem powiązanym przekracza próg ustawowy.