summer palace

2

Summer Palace time <3

Day 7: “You were watching the road.”

I imagine Laurent and Damen spending a week, at least once a year, in the Summer Palace. It’s like their secret hideout, where they let themselves forget they are kings and just enjoy each other company. 

damen just constantly mentions about The Flower™ i mean laurent is there naked, washing him but damen is just like “THE FLOWER IS STILL IN HIS HAIR”
The Best Fighter In Akielos™ is just a big soft puppy who adores his boyfriend so much that he writes fanfics in his mind I LOVE IT

Finally finished with my Captive Prince piece!! I’m really happy with how it turned out! All I need to do is frame it up with an elliptical hoop.

10

“Mỗi người ai cũng nên trân trọng cuộc sống phía trước.” Câu nói này không sai. Nhưng theo tôi thì đây chỉ là lời an ủi của ai đó khi bản thân chưa từng nếm trải cuộc tình nào. Bởi một khi tình yêu xuất hiện, cuộc sống của người đó sẽ mất đi cân bằng. 

Tình yêu đích thực lại chỉ xuất hiện vào lúc người ta đau khổ và cô đơn.

Summer Palace (2006)

5

Con người thật ra đều bằng lòng với sự cô độc, họ cũng bằng lòng chết. Nếu không thì tại sao lại cứ chống đối những người mình yêu thương nhất, tại sao lại thờ ơ với những gì ngay trước mắt để rồi mòn mỏi ngóng trông những thứ vô vọng?

Summer Palace (2006)