summer stages

6

Hyper Projection Engeki Haikyuu - Summer of Progress
(Fall 2017)

Fukurodani Cast List

Bokuto Koutarou - Yoshimoto Kouki
Akaashi Keiji - Yuuki Kousei
Konoha Akinori - Higashi Takumi
Washio Tatsuki - Miyake Jun
Sarukui Yamato - Matsunami Yuuki
Komi Haruki - Takane Masaki

2

baby boy looking very fine

7

Hyper Projection Engeki Haikyuu - Summer of Progress
(Fall 2017)

Karasuno Cast (Part II)

Shimizu Kiyoko - Nagao Shizune
Yachi Hitoka - Saitou Ami
Tsukishima Akiteru - Yamakawa Souichirou
Tanaka Saeko - Sadachi Momoko
Shimada Makoto - Yamaguchi Kento
Takeda Ittetsu - Uchida Shige
Ukai Keishin - Tsuyoshi Hayashi 

4

Hyper Projection Engeki Haikyuu - Summer of Evolution (Fall 2017)

Touring in

Tokyo (Tokyo Dome City Hall)
Sep 8 - Sep 10
Osaka (Miel Parque Hall)
Sep 15 - Sep 18
Hyogo (Amagasaki Cultural Center Hall)
Sep 22 - Sep 24
Miyagi (Tagajo Cultural Center Hall)
Sep 29 - Oct 1
Fukuoka (Kurume City Plaza Hall)
Oct 14 - Oct 15
Tokyo (Tokyo Dome City Hall)
Oct 20 - Oct 29

Cast Lists (with visuals)

Karasuno Cast List Pt. I (x)
Karasuno Cast List Pt. II (x)
Nekoma Cast List (x)
Fukurodani Cast List (x)

Please do not repost gifs

2

Hyper Projection Engeki Haikyuu - Summer of Evolution

Fukuoka Opening day!!

Kenta (x
This guyyyyyyyy (T_T)
Tatsunari came to see us
He had fun.
There’s no happiness like this.
I’m going to do my best too!

Translated by @nimbus-cloud