stuff hobo listens to

Xemx Wisq Sabiha
The Tramps

Lilek inħobbok bil-wisq mhux ftit, dejjem ġo qalbi jien naħseb fik.

Iva lilek inħobbok, Iva lilek irrid.

Xemx wisq sabiħa lilek inħobb,

Gawhra ta’ qalbi lilek irrid. 

Fin-niket u fl-hena niftakar fik, għax inti tfarraġni nistabar bik. 

Iva lilek inħobbok, Iva lilek irrid.

Xemx wisq sabiħa lilek inħobb,

Gawhra ta’ qalbi lilek irrid.