studiovalkenier

Idee inzending voor de Sloterplas:

Naast het levend houden van het gedachtegoed van Mejuffrouw Mulder met betrekking tot natuur en kinderactiviteiten. Nederlands eerste vrouwelijke stedenbouwkundige en landschapsarchitecte. De Juffrouw van het Bos, zoals zij werd genoemd vanwege het ontwerpen van het Amsterdamse Bos, zette zich in voor het plaatsen van speelplekken voor kinderen. Als van Eesteren in 1958 met pensioen gaat, volgt zij hem op als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling

Dit idee heeft ten doel voorzieningen aan de Sloterplas te bieden die op dit moment nog (deels) ontbreken.

Hieronder een beknopt overzicht van het programma:

Openbare toiletten

Een kinderspeelplaats

Kluisjes voor joggers

Verkoop van eten en drinken

Ooievaarsnest

Sloterplas natuur informatiepunt

Nederlands eerste vrouwelijke stedenbouwkundige en landschapsarchitecte. De Juffrouw van het Bos, zoals zij werd genoemd vanwege het ontwerpen van het Amsterdamse Bos, zette zich in voor het plaatsen van speelplekken voor kinderen. Als van Eesteren in 1958 met pensioen gaat, volgt zij hem op als hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling

Uit de verkoop van eten en drinken moet het plan en de exploitatie bekostigd worden. Het betreft de verkoop van koffie, thee, fris, bier, wijn en eenvoudig bij voorkeur gezond eten. In het ontwerp ligt de nadruk op de kinderspeelplaats endie gedeeltelijk over het gebouw heen loopt. De binnenruimte is zoveel mogelijk opgenomen in het landschap, welke hier een bult vormt. Zie ook de bijgevoegde idee schets.