stu-dying

Easy Steps to Ace Your Finals :

1. StuDying all night before finals :

2. Run late at school :

3. Forget all what you just study for :

(or you can log off of Tumblr and actually study)

знаете ли вы, как старая школа справляется с отсутствием музы и всё крепнущим желанием отложить диссер на завтра? мы меняем удобное кресло на чертов стул!

When a test is coming up
  • <p><b>Person:</b> Hey what's up?<p/><b>Me:</b> I'M STU(DYING)!<p/><b>Person:</b> Okay... calm down.<p/><b>Me:</b> DO YOU THINK THE MITOCHONDRIA BECAME THE POWERHOUSE OF THE CELL BY CALMING DOWN?!<p/><b>Person:</b> What does that even mean?!<p/><b>Me:</b> CULTURAL DIFFUSION!<p/><b>Person:</b> WHY!? This isn't even a history test.<p/><b>Me:</b> CULTURAL DIFFUSION IS ALWAYS THE ANSWER!<p/></p>

SDPS Batch 2011 Reunion. 
May 2, 2015

Nandun ang kamustahan, asaran, at ang paggising sa mga pusong minsan nang nabigo sa pagibig ngunit umaasang maibalik muli ang tamis ng nakaraan. Haha. Taas noo din ako sa mga kabatch kong tinayo ang bandera ng aming Alma matter dahil sa mga Awards at Medals na natanggap nila. Well, Good for them. Hehe.

I’m just so happy that after four years of stu-dying sa kanya-kanyang Universities at Courses na aming pinili e nagkasama-sama kaming muli para sa espesyal na okasyong ito. Batch 2011 Reunion sponsored only by our one and only richest classmate ever. Haha. Madami mang kulang pero mas madami pa naman ang next time. So see you again soon, Diegonian friends! :)