stroomkabels

Meer onderzoek nodig naar effect op dieren van aanleg stroomkabel

VLISSINGEN - Hebben de vogels op de hoogwatervluchtplaatsen in de Westerschelde en de bruinvissen last van de aanleg van de verbinding tussen het nieuwe windpark op de Noordzee en het hoogspanningsstation in Borssele? Die vraag is nog onvoldoende beantwoord volgens de commissie die de milieu-effecten van het project moet beoordelen. http://dlvr.it/LCTmQ1